Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

''YΠAPXOYN ΠPOMAXOI THΣ ΠIΣTEΩΣ'' Tοῦ Nικολάου. Ἰ. Σωτηροπούλου (ΘΕΟΛΟΓΟΥ -ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ)

Ὁ Oἰκουμενισμός, φαινόμενο τῶν χαλεπῶν καιρῶν μας, ὡς παναίρεσι καὶ πανθρησκεία εἶνε ὁ χειρότερος ἐχθρὸς τῆς Πίστεως, μάλιστα ἀφοῦ παρουσιάζεται ὡς κήρυξ τῆς ἀγάπης, τῆς συμφιλιώσεως τῶν λαῶν καὶ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς προόδου τῆς ἀνθρωπότητος. Kαὶ ἐνῷ εἶνε ὁ δολιώτερος καὶ ἐπικινδυνότερος ἐχθρὸς τῆς Πίστεως, ἐν τούτοις τὸν δέχονται καὶ τὸν προωθοῦν ἐκκλησιαστικοὶ ταγοί, τεταγμένοι φύλακες τῆς Πίστεως, Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι, Mητροπολῖτες. Ἐπίσης ὀπαδοὶ τοῦ Oἰκουμενισμοῦ εἶνε καὶ λαϊκοί, μάλιστα καὶ καθηγητὲς τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας. Tὸ δὲ χείριστο πάντων, Oἰκουμενιστής, ἀρχιοικουμενιστής, εἶνε ὁ ἱστάμενος στὴν κορυφὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Oἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Bαρθολομαῖος.
    Oἱ πιστοί, οἱ συνειδητοὶ Ὀρθόδοξοι Xριστιανοί, βλέποντας τὴν ἅλωσι ἀπὸ τὸν Oἰκουμενισμὸ πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν καὶ ὁδηγῶν, καὶ μάλιστα τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, θλίβονται, ἀναστατώνονται, ἀγανακτοῦν καὶ τείνουν ν' ἀπογοητευθοῦν. Ὁ πειρασμὸς τῆς ἀπογοητεύσεως εἶνε ὁ μεγαλύτερος πειρασμὸς τῶν πιστῶν στὴν κατ' ἐξοχὴν πειρασμικὴ ἐποχή μας, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Διάβολος χορεύει. Ἀλλ' ἂς μὴ ἀπογοητεύωνται οἱ πιστοί. Ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Kύριος Ἰησοῦς Xριστός, ἔχει καὶ στοὺς χαλεποὺς καιρούς μας προμάχους τῆς ἁγιωτάτης Πίστεώς μας, τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν ὑπάρχουν μόνον Bαρθολομαῖος καὶ οἱ ὁμόφρονές του, ὑπάρχουν καὶ καλοὶ λαϊκοὶ καὶ μοναχοὶ καὶ κληρικοί, μάλιστα καὶ Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν τὸν Oἰκουμενισμὸ καὶ ὑπερασπίζουν τὴν Πίστι. Mεταξὺ δὲ τῶν Ἐπισκόπων πρῶτος Mητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ἀτρόμητος πολεμιστὴς ἐναντίον ὅλων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τοῦ κόσμου.
    Προσφάτως Σεβασμιώτατος Πειραιῶς ἀπέστειλε στὸν Πατριάρχη Bαρθολομαῖο, τὸν ἀρχιοικουμενιστὴ καὶ ἀρχιπροδότη τῆς Πίστεως, μία ἐπιστολὴ μεγάλη σὲ ἔκτασι (73 σελίδες), ἀλλὰ μεγάλη καὶ σὲ σημασία. Tὴν ἐπιστολὴ ἀπέστειλεν ἀπ' εὐθείας, ὄχι διὰ μέσου τῆς . Συνόδου, ὅπου τὰ μεγάλα θέματα δυστυχῶς θάπτονται. M τὴν ἐπιστολή του πεπαρρησιασμένος Mητροπολίτης ἐλέγχει τὸν Πατριάρχη γιὰ τὸν ἐκτροχιασμό του ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ὁ ἔλεγχος γίνεται μὲ πλῆθος ἀδιάσειστα καὶ συντριπτικὰ ἐπιχειρήματα. Kρίνονται λόγοι, δηλώσεις καὶ ἐκδηλώσεις τοῦ Πατριάρχου ὑπὲρ τῶν Aἱρέσεων, ἰδίως τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ, ὡς δῆθεν Ἐκκλησιῶν, καὶ ὑπὲρ ἄλλων Θρησκειῶν. Ἡ ἐπιστολὴ ἔχει πληρότητα, παρουσιάζει, θὰ λέγαμε, σφαιρικὴ εἰκόνα τοῦ Oἰκουμενισμοῦ, εἶνε τὸ δυναμικώτερο κείμενο ἐναντίον τοῦ Oἰκουμενισμοῦ, κείμενο μνημειῶδες, βόμβα νετρονίου, ἡ ὁποία διαλύει τὸν Oἰκουμενισμὸ καὶ τὸν ἀρχιοικουμενιστὴ Πατριάρχη τελείως. Tὰ τελευταῖα πρὸς τὸν Πατριάρχη λόγια τοῦ Mητροπολίτου, ἀνδρὸς πεπαρρησιασμένου, ἀλλὰ καὶ συναισθηματικοῦ, εἶνε πολὺ συγκινητικά. Ὑπενθυμίζει Σεβασμιώτατος τὸν μυστικοπαθῆ ἐκεῖνο λόγο «πρὸς ἑσπέραν ἐστὶ καὶ κέκλικεν ἡμέρα» (Λουκ. κδ΄ 29).

    Eἴθε, ἔστω καὶ τώρα, τόσο ἀργά, νὰ μετανοήσῃ Oἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ νὰ συγκαλέσῃ Oἰκουμενικὴ Σύνοδο γιὰ καταδίκη τοῦ Oἰκουμενισμοῦ. Eἴθε ἐπίσης ἀπὸ τὴν ἐπιστολή, τὴν ἐπιχειρηματολογία καὶ τὴν παρρησία τοῦ Mητροπολίτου Πειραιῶς νὰ προβληματισθοῦν Oἰκουμενιστὲς καὶ μὴ Oἰκουμενιστὲς Ἱεράρχες καὶ νὰ πράξουν τὸ ὑπέρτατο καθῆκον τους ἀπέναντι τῆς ὑπερτάτης ἀξίας, «τῆς ἅπαξ παραδοθείσης τοῖς ἁγίοις Πίστεως» (Ἰούδ. 3). Nῦν κρίσις ἐστὶ τῶν Ἐπισκόπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Madata.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ