Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ Ο ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Για τη Συνωμοσία εκθρονίσεως του 

Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ειρηναίου


ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΞΗΓΟΥΝ

ΤΗΝ  ΠΑΡΑΝΟΜΗ  ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ

ΤΟΥ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ
Ο ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ


Στὸ διαδίκτυο ἀναρτήθηκε -πρὶν ἀπὸ ἑβδομάδες- ἕνα ντοκιμαντὲρ στὸ ὁποῖο παρουσιάζονται κάποια στοιχεῖα, λεπτομέρειες καὶ ἐκτιμήσεις ἀπὸ τὴνσυνωμοσία ἐκθρονίσεως τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου.
Περιμέναμε ὅτι θὰ διαψευστοῦν, ἀλλὰ δὲν διαψεύστηκαν ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Φαναρίου. Ἔτσι, ἀφοῦ ἐπανῆλθαν χθὲς καὶ σὲ ἄλλο ἱστολόγιο,

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ
ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ - ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΔΟΣΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΝ ΕΞΟΝΤΩΣΑΝ ΜΕ ΣΚΕΥΩΡΙΑ


παρουσιάζουμεἀπομαγνητοφωνημένο ἕνα μέρος ἀπὸ τὸ ντοκιμαντὲρ αὐτό, στὸ ὁποῖο ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀπόψεις τοῦ ἴδιου τοῦ Πατριάρχη Εἰρηναίου, ἀκούγονται καὶ οἱ ἐκτιμήσεις ἀνθρώπων ποὺ πιστεύουν στὴν ἀθωότητά του καὶ ἀποκαλύπτουν κάποιους ἀπὸ τοὺς λόγους τῆς ἀπομακρύνσεώς του ἀπὸ τὸν θρόνο.
Θὰ ρωτήσετε: «Μὰ ἐμπιστεύεσθε τοὺς λόγους ἑνὸς ἐκθρονισμένου Πατριάρχη»;
Τοὺς παραθέτουμε ἁπλῶς, καὶ ἀσφαλῶς ἔχουν μεγαλύτερη βαρύτητα ἀπὸ τοὺς ἀφερέγγυους λόγους τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου:
α) ὁ ὁποῖος, παραβαίνοντας κάθε θεῖο καὶ ἀνθρώπινο νόμο, κατεδίκασε  χωρίς  δίκη ἕνα ἄλλο κληρικό, μάλιστα Πατριάρχη!!!
β) ὁ ὁποῖος (κ. Βαρθολομαῖος), ἀποδεικνύεται ἕνας σκληρὸς καὶ ἀμετανόητος αἱρεσιάρχης, ποὺ συνεργάζεται μὲ τὰ Διεθνὴ κέντρα ἀποφάσεων, συμπροσεύχεται μὲ ἀλλόδοξους καὶ ἀλλόθρησκους, δωρίζει δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ Κοράνια, ἀντὶ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ὑποβαθμίζει ἔτσι τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀρνεῖται ἐν τ πράξει τὴν μοναδικότητά της, μετατρέποντάς την σὲ μία ἀπὸ τὶς πολλές Ὁμολογίες καὶ Θρησκεῖες.
γ) ὁ ὁποῖος (κ. Βαρθολομαῖος), ἀποδεικνύεται ἕνας ἐκκλησιαστικὸς παπίσκος, ποὺ ἀπειλεῖ, καταδιώκει καὶ καθαιρεῖ  ἐτσιθελικὰ καὶ παρὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες (τοὺς οποίους μόνον ὅταν τὸν συμφέρουν τοὺς ἐπικαλεῖται) Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους, Ἡγουμένους, μοναχοὺς καὶ θεολόγους.
Εἶναι φοβερό! Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος λέει πὼς ἐκπροσωπεῖ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, καὶ ἄρα, δίνει τὴν ἐντύπωση ὅτι αὐτὰ ποὺ ὡς Πατριάρχης λέγει καὶ κάνει, θὰ ἔκανε καὶ ὁ Χριστός! Πράξη ἀπέραντης βλασφημίας. Στὴν περίπτωσή του, δηλαδή, ἰσχύει κυριολεκτικὰ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσι»!
Κι αὐτὸν τὸν ἄδικο καὶ "βλάσφημο" Πατριάρχη ὑποδέχονται «μετὰ βαΐων καὶ κλάδων» οἰκουμενιστὲς καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι καὶ γίνονται συμ-μέτοχοι τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐγκλημάτων εἰς βάρος τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του!
  
(Πατριάρχης Εἰρηναῖος): Ὁ Βαρθολομαῖος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ (τότε) Μάξιμος εἶναι παράνομος Πατριάρχης τῆς Βουλγαρίας καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν Βουλγαρία.

-Εἴπαμε στὸν Βαρθολομαῖο. Δὲν ντρέπεσαι νὰ λές τέτοια λόγια; Ὁ Μάξιμος εἶναι νόμιμος Πατριάρχης. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ διορισθεῖ κάποιος ἄλλος, ἐφόσον ὑπάρχει Πατριάρχης;...

Ἀφηγητής: Μία πραγματικὴ καταστροφὴ ἔχει γίνει τὸ 2005. Στὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων λόγῳ τῆς συνωμοσίας (μιᾶς μασωνικῆς συνωμοσίας χωρὶς ὑπερβολὴ μποροῦμε νὰ ποῦμε), ἐκθρονίστηκε ἀπὸ τὸν πατριαρχικὸ θρόνο ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναῖος. Ἡ συνωμοσία αὐτὴ ὀργανώθηκε ἀπὸ ὑψηλόβαθμους ἀρχηγούς, τόσο πολιτικούς, ὅσο καὶ –δυστυχῶς–  θρησκευτικούς. Ἀκόμα καὶ Πατριάρχες πῆραν μέρος σ’ αὐτὴ τὴν συνομωσία.

Λοιπόν, ἡ παράνομη ἐνθρόνιση τοῦ Πατριάρχη Εἰρηναίου, εἶναι μιὰ μαχαιριὰ στὴν καρδιὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

-Συνέβη ποτὲ (ἄλλοτε) στὴν ἱστορία τοῦ Πατριαρχείου (τέτοια) περίπτωση ἐκθρόνισης τοῦ Πατριάρχη;

-Στὴν διάρκεια τῆς ἱστορίας τοῦ ... δὲν ὑπῆρξε περίπτωση ἀνατροπῆς τοῦ Πατριάρχη. Δηλ. αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη περίπτωση.Πρωτεργάτης ἦταν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Ἕλληνες πολιτικοὺς καὶ φυσικὰ μὲ τοὺς τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης.

-Ποιά ἦταν τὰ κίνητρα αὐτῆς τῆς συνομωσίας ἐναντίον τοῦ Πατριάρχη;

-Ὁ Πατριάρχης τῆς Ἱερουσαλὴμ Εἰρημαῖος, ἦταν ἕνας ἐνεργὸς ἀντι-Οἰκουμενιστής. Στὴν γιορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, αὐτὸς ἀναθεμάτισε ἀνοικτὰ καὶ δημόσια τοὺς Καθολικοὺς αἱρετικοὺς καὶ δὲν τοὺς ἐπέτρεψε νὰ παρακολουθήσουν ὀρθόδοξες λειτουργίες. Γι’ αὐτὸν στὸ πλαίσιο τῆς ἀνοχῆς, τοῦ σεβασμοῦ καὶ κανονικῆς........... ἀνθρώπους, αὐτὸς βέβαια ἦταν πολὺ ἀνεπιθύμητος γιὰ τοὺς Οἰκουμενιστές. Μποροῦμε νὰ ποῦμε μὲ σιγουριά, ὅτι ἦταν ἕνα σχέδιο τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης(σ.σ. παρόμοιο μὲ ἐκεῖνο τῆς καθαίρεσεις καὶ ἐκδίωξης τοῦ Μητροπολίτη Ράσκας κ. Ἀρτέμιου, ἀπὸ τὴν Σερβικὴ τρόϊκα καὶ τὸν ἐκεῖ πατριαρχεύοντα Εἰρηναῖο), ἡ ὁποία ἐπιδιώκει νὰ δημιουργήσει ἕνα ἀντιχριστιανικὸ κόσμο, ἡ ὁποία ἀνοίγει τὸν κόσμο γιὰ τὸν Ἀντίχριστο καὶ τὴν ἐξουσία της καὶ τὸ βασικὸ στοιχεῖο της θὰ εἶναι ἡ δημιουργία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ θὰ ἑνώσει ὅλες τὶς θρησκεῖες. Φυσικά, οἱ ἄνθρωποι ὅπως ὁ Πατριάρχης τοὺς ἐμπόδιζαν πολύ. Αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος γιὰ τὴν συνομωσία.

-Πῶς ὅμως ἔγινε ἡ ἀνατροπὴ τοῦ Πατριάρχη; 
Ποιός ἦταν ὁ κύριος συνομώτης;

-Αὐτὸ ἔγινε μὲ ἕνα ἀποτρόπαιο τρόπο. Ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων συγκεντρώθηκαν σὰν λύκοι καὶ ἀνέτρεψε τὸν Πατριάρχη Εἰρηναῖο. Καὶ ὅπως δηλώνουν οἱ αὐτόπτες μάρτυρες, ὁ Πατριάρχης μετὰ τὴν Πασχαλινὴ Λειτουργία τοῦ 2005 ἦρθε στὸ κελί του καὶ τὸν κλείδωσαν ἐκεῖ.

Ὁ ἐπικεφαλὴς συνομώτης ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος Θεόφιλος ποὺ σήμερα προσποιεῖται ὅτι εἶναι ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολολύμων. Ἀλλὰ φυσικὰ δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς Πατριάρχης.

Ὁ Βαρθολομαῖος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὑποσχέθηκε στὸν Πατριάρχη Εἰρηναῖο.

-Νὰ ἔρθεις στην Κωνσταντινούπολη καὶ θὰ σὲ βοηθήσω.

Ὅταν ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος ἔφτασε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τοῦ εἶπε:

-Δῶσε μου 19 Ἐκκλησίες ποὺ ἔχεις σὲ ἄλλες χῶρες καὶ θὰ σὲ βοηθήσω.

Ὁ Πατρ. Εἰρηναῖος ἀπάντησε:

-Δὲν μπορῶ.

Καὶ ἔπειτα ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος τοῦ εἶπε:

-Τότε δὲν θὰ σὲ βοηθήσω.

Ὅπως γνωρίζουμε, αὐτὴ ἡ παράνομη ἀπόφαση τῶν Ἐπισκόπων συνομωτῶν ἀναγνωρίστηκε νόμιμη, ὑποστηρίζοντας μὲ δικαιολογίες, ὅπως: για χάρη τῆς Εἰρήνης στὴν Ἐκκλησία κ.λπ. ἐνέκρινε αὐτὴν τὴν παράνομη ἀπόφαση.

Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος καὶ πολλοὶ ἄλλοι Πατριάρχες, συμπερλαμβανομένου τοῦ Μητροπολίτου (νῦν Πατριάρχη Ρωσίας) Κυρίλλου.

Ὁ Πατρ. Εἰρηναῖος βέβαια δὲν ἀναγνώρισε αὐτὴν τὴν ἀπόφαση. Ἐξακολουθεῖ νὰ θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του Πατρ. Ἱεροσολύμων. Ὅπως ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, δὲν ἐγκατάλειψε τὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν ὑπέκυψε στὶς ἀποφάσεις αὐτῶν τῶν Συνόδων τῶν λύκων.

Ὁ Πατρ. Εἰρηναῖος ἔκανε τὸ ἴδιο. Δηλαδὴ λέει: εἶμαι ὁ νόμιμος Πατριάρχης. Αὐτοὶ οἱ συνομῶτες ποὺ διοργάνωσαν τὸ πραξικόπημα εἶναι μιὰ μαφία. Αὐτὸς βρίσκεται στὸ ἔδαφος τοῦ Πατρ. Ἱεροσολύμων καὶ ἀρνεῖται νὰ ἐγκαταλείψει τὸ κελί του.

Ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος μὲ τοὺς συνεργάτες του ἔχουν μπλοκάρει τὴν πρόσβαση πρὸς τὸν Πατριάρχη καὶ δὲν τὸν ἀφήνουν νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ κελί του. Τὸ φαγητὸ τὸ φέρνουν τὰ πνευματικὰ παιδιά του. Τὸ δένουν στὸ σκοινὶ καὶ ὁ Πατριάρχης τὸ τραβάει ἐπάνω. Εἶναι μόνο μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος εἶναι ζωντανὸς μέχρι τώρα. Αὐτὸς εἶναι ἕνας ὁμολογητής. Εἶναι ὁ τελευταῖος Πατριἀρχης μὲ πραγματικὰ Ὀρθόδοξο πνεῦμα ποὺ ὑπερασπίζει τὴν ἀλήθεια.

Δυστυχῶς εἶναι μιὰ μεγάλη καταστροφὴ ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν συνομωσία συμμετεῖχαν ἄμεσα οἱ Πατριάρχες τῶν τοπικῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν ἢ ἐκπρόσωποί τους. Ὅπως καταλαβαίνουμε, αὐτοὶ εἶναι οἱ Πατριάρχες μὲ τὶς Οἰκουμενιστικὲς ἀπόψεις ποὺ συμμετέχουν στὶςΟἰκουμενιστικὲς ἐκδηλώσεις, ὑποστηρίζουν τὴνπαγκοσμιοποίηση καὶ οὕτω καθεξῆς...

-Τί κάνει ὁ Θεοφιλος σήμερα;

-Ἔχει ἐπισκεφθεῖ τὴν Οὐκρανία, ὅπου συναντήθηκε μὲ τοὺς Ἑβραίους, συμμετεῖχε σὲ διάφορες συνεδριάσεις καὶ διαθρησκειακὲς ἐκδηλώσεις. Τώρα αὐτοὶ κτίζουν τὴν θρησκεία τοῦ ἈντιχρίστουΔηλαδὴ καλοῦν σὲ ψεύτικη ἀγάπη· ὅτι πρέπει νὰ ἀγαπᾶνε τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, ὅτι πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε. Καὶ ἔτσι τώρα κτίζουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ὁ Θεόφιλος παίρνει ἐνεργὸ μέρος σ’ αὐτό.

-Ποιός πρέπει νὰ βοηθήσει τὸν Πατριάρχη νομικά.

-Γνωρίζω ὅτι στὴν Ρωσία οἱ ἄνθρωποι μάζεψαν χρήματα γιὰ νὰ τοῦ προσλάβουν ἕνα δικηγόρο..., ἀλλὰ ὅλοι ἀρνήθηκαν νὰ βοηθήσουν.


Έκκληση του Βυζαντινού Πατριαρχείου στον Θεόφιλο

Το Βυζαντινό Πατριαρχείο απευθύνεται με το παρόν έγγραφο σε πρώην Επίσκοπο και ψευδο-Πατριάρχη Θεόφιλο να εγκαταλείψει τη θέση του στην Ιερουσαλήμ στον νόμιμο και αληθινό Πατριάρχη Ειρηναίο. Ο Πατριάρχης Ειρηναίος από το 2005 βίαια κρατιέται έγκλειστος σε απομόνωση. 

Ο πρώην Επίσκοπος Θεόφιλος στις 25 Απριλίου 2012 έκανε μια χειρονομία αποστασίας στο Κίεβο. 
Έτσι δημόσια παρουσίασε την ειδωλολατρική λατρεία των δαιμόνων και τη λατρεία του Τριαδικού Θεού ως ταυτόσημοι δρόμοι προς τη σωτηρία. Αυτή η πράξη είναι η υπέρτατη αίρεση. Λόγω αυτής της χειρονομίας, ο Θεόφιλος έχει πέσει κάτω από κατάρα του Θεού -- ανάθεμα, σύμφωνα με την προς Γαλάτας Επιστολή 1:8-9. Το ανάθεμα κηρύχθηκε στις 3 Μαΐου 2012. Ο Θεόφιλος δεν μετανοεί και έτσι διαπράττει αμαρτία κατά του Αγίου Πνεύματος. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου, τον περιμένει αιώνια καταδίκη.

Την 1η Μαΐου 2011, λόγω της χειρονομίας αγιοποίησης του Ιωάννη Παύλου ΙΙ, απαγγέλθηκε ανάθεμα εναντίον του Πάπα Βενέδικτου XVI και μεταθανάτια εναντίον του Ιωάννη Παύλου ΙΙ. Εξαιτίας αυτής της δημόσιας χειρονομίας, το Άγιο Πνεύμα εκδιώχθηκε από την Καθολική Εκκλησία και αντικαταστάθηκε από το πνεύμα της Ασίζης -- το πνεύμα του αντίχριστου. Οι επίσκοποι και οι ιερείς οι οποίοι είναι στην ενότητα με το πνεύμα του αντίχριστου, γιορτάζουν Θεία Λειτουργία άκυρα. Το ανάθεμα απαγγέλθηκε την ίδια ημέρα, την 1η Μαΐου 2011. 
Η κατάρα του Θεού, λόγω της χειρονομίας αποστασίας στην Ασίζη στις 27 Οκτωβρίου 2011, έχει πέσει επίσης πάνω στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Το ανάθεμα απαγγέλθηκε στις 24 Μαΐου 2013.

Ο Πατριάρχης Κύριλλος έχει πέσει κάτω από κατάρα του Θεού, λόγω της χειρονομίας αποστασίας στην Αστανά στις 30 Μαΐου 2012. Το ανάθεμα απαγγέλθηκε στις 31 Μαΐου 2012.

Το Βυζαντινό Πατριαρχείο απευθύνεται με το παρόν έγγραφο στον αποστάτη Θεόφιλο για να μετανοήσει και για να δώσει τη θέση στον νόμιμο Πατριάρχη Ειρηναίο.

Αν δεν το κάνει, φέρνει κατάρα όχι μόνο πάνω στον ευαυτό του αλλά και πάνω σε ολόκληρη την πόλη της Ιερουσαλήμ.


+ Ηλίας
Πατριάρχης του Βυζαντινού Πατριαρχείου


+ Μεθόδιος + Τιμόθεος
Επίσκοποι-Γραμματείς

Λβιβ (Ουκρανία), 09 Ιουνίου 2013

Αντίγραφα προς:
- Κυβέρνηση του Ισραήλ
- Κυβέρνηση της Ελλάδας
- Επισκόπους και μοναχούς της Ελλάδας 
- Μέσα μαζικής ενημέρωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Madata.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ