Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΠΠΟΛΥΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΡΩΜΗΣ

Ο ΄Αδης (από το βιβλίο του Ιωάννη Κομνηνού, Θύρα μετανοίας, 1795)
Ένα κείμενό μας που δημοσιεύθηκε στη σημερινή ομογενειακή εφημερίδα της Νέας Υόρκης, Hellas News (σελ. 32), όπου θα παρατηρήσετε ότι πολλά από αυτά που λέγει ο Άγιος Ιππόλυτος, τα βλέπουμε ήδη στις μέρες μας να συμβαίνουν.
Ο Άγιος Ιππόλυτος έζησε στα τέλη του δευτέρου και στις αρχές του τρίτου μ.Χ. αιώνα (170 – 235 μ.Χ.). Άριστος θεολόγος και συγγραφέας κατέστη μια από τις μεγαλύτερες εκκλησιαστικές προσωπικότητες της εποχής του. Μεταξύ των έργων που συνέγραψε είναι και αυτό : «Περί αντιχρίστου η περί Χριστού και αντιχρίστου», τμήμα του οποίου ακολουθεί. Το συνέγραψε περί το 200 μ.Χ. κατά τη διάρκεια του διωγμού εναντίον των χριστιανών από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Σεπτίμο Σεβήρο, όταν πολλοί διερωτούνταν αν η Ρώμη ήταν το κράτος του Αντίχριστου. Ο Άγιος Ιππόλυτος αναφερόμενος στις οδύνες και στους πόνους που θα έλθουν στα έσχατα χρόνια σημειώνει τα ακόλουθα : ότι θα υπάρχει άφθονος φθόνος, μίσος και έριδες, οι ποιμένες (της Εκκλησίας) θα αμελούν τα πρόβατα (τους χριστιανούς), οι δε χριστιανοί δεν θα υποτάσσονται στους ιερείς. Όλοι θα ακολουθούν το δικό τους θέλημα αντί για το θέλημα του Θεού, τα παιδιά θα σηκώνουν τα χέρια κατά των γονέων τους, οι γυναίκες θα φονεύουν τους άνδρες τους, οι δε άνδρες θα προσάγουν στα δικαστήρια τις γυναίκες τους, οι άρχοντες θα διοικούν απάνθρωπα τον λαό και ο λαός δεν θα υποτάσσεται στην εξουσίας τους, οι ναοί του Θεού θα γίνουν σαν τα σπίτια και παντού θα υπάρχουν καταστροφές εκκλησιών, οι Άγιες Γραφές θα περιφρονούνται και παντού θα επικρατούν τα αντιχριστιανικά άσματα. Θα επικρατήσουν στην γη πορνείες, μοιχείες,  μαγείες και ψεύδη, μεγάλα μίση, θα εμφανιστούν πολλοί ψευδοπροφήτες, ψευδαπόστολοι, κακοποιοί, άρπαγες, πλεονέκτες,  κλπ., οι ποιμένες θα γίνουν σαν τους λύκους, οι ιερείς θα ασπάζονται το ψεύδος, οι μοναχοί θα ποθούν τον κόσμο αντί τον Θεό, οι πλούσιοι θα είναι άσπλαχνοι, οι άρχοντες δεν θα βοηθούν τους πτωχούς, οι πολιτικοί δεν θα δείχνουν έλεος, οι δικαστές δεν θα αποδίδουν το δίκαιο, αλλά θα είναι άδικοι, τυφλωμένοι από το χρήμα και τη δωροληψία, θα γίνουν σεισμοί και θα υπάρξουν μολυσματικές επιδημίες σε όλες τις πόλεις, αμέτρητες βροντές και φοβερές αστραπές θα κατακαίγουν τα σπίτια, καταιγίδες από σφοδρούς ανέμους θα ταράσσουν την γη και την θάλασσα, οι δε φωνές από την απώλεια των ψυχών και των ανθρώπων θα είναι αφόρητες. Θα συμβούν σημεία στον ήλιο, την σελήνη, τους αστέρες, ανωμαλίες στα διάφορα έθνη, οι άνεμοι θα κινούνται αντίθετα, βολίδες χαλαζιού θα πέφτουν στη γη, οι χειμώνες θα παρουσιάζουν ανωμαλίες (κλιματικές αλλαγές), οι καύσωνες θα είναι υπερβολικά ισχυροί, αιφνίδιοι κεραυνοί και απρόσμενες πυρκαγιές και σε όλη τη γη θα επικρατούν θρήνοι και γοερές κραυγές που δεν θα έχουν καμία παρηγοριά. Ο αντίχριστος θα προέρχεται από την εβραϊκή φυλή Δαν, που σημαίνει λιοντάρι μικρό («Δάν φησί σκύμνος λέοντος», έχει την ονομασία αυτή επειδή θα είναι τυραννικός και βίαιος. Θα επιθυμήσει να εξομοιωθεί στα πάντα με τον Χριστό : λέων ο Χριστός και λέων ο αντίχριστος, βασιλεύς ο Χριστός των επουρανίων και των επιγείων, βασιλιάς θα γίνει επί της γης και ο αντίχριστος, αρνίον ο Χριστός και αυτός αρχικά θα φανεί ως αρνίο ενώ είναι εσωτερικά λύκος. Έστειλε ο Χριστός τους Αποστόλους του σε όλα τα έθνη και αυτός θα στείλει τους ψευδαποστόλους του, συγκέντρωσε τα σκορπισμένα πρόβατα ο Χριστός και αυτός θα μαζέψει τον σκορπισμένο λαό των εβραίων, έδωσε ο Χριστός τον τίμιο και ζωοποιώ του Σταυρό σε αυτούς που τον πιστεύουν και αυτός θα δώσει το δικό του σημάδι, ως άνθρωπος ήρθε ο Χριστός και αυτός έτσι θα φανεί, από τους εβραίους προήλθε ο Χριστός και αυτός εξ εβραίων θα γεννηθεί, ανέδειξε ο Χριστός το σώμα του ως ναό του Θεού και την ανάστησε τριήμερο και αυτός θα αναστήσει τον λίθινο ναό στα Ιεροσόλυμα. «Ο διάβολος εκ μιαράς γυναικός εξελεύσεται επί της γης»,  ο αντίχριστος θα γεννηθεί από βέβηλο (μιαρά – μη αγιασμένη) γυναίκα αλλά η σάρκα του θα είναι φαινομενική (φανταστική). Γιατί πως είναι δυνατόν να λάβει ο σατανάς ανθρώπινη σάρκα, αφού δεν την δημιούργησε αυτός αλλά μάλιστα την πολέμησε με κάθε μέσο και τρόπο ; Αναρωτά ρητορικά ο Άγιος Ιππόλυτος. Ακολούθως θα περιτμηθεί κι αυτός όπως ο Χριστός. Και όπως ο Χριστός εξέλεξε Αποστόλους και ο αντίχριστος θα συγκεντρώσει μαθητές όμοιους την κακία με αυτόν. Θα αγαπήσει αμέσως τους εβραίους, θα τους κάμει σημεία και θαύματα, όχι αληθινά αλλά ψεύτικα, προκειμένου να παραπλανήσει τους ασεβείς και αν είναι δυνατόν και τους ευσεβείς χριστιανούς. Τον πρώτο καιρό θα παρουσιαστεί ως πράος, με αγάπη, ήσυχος, ευλαβής, ειρηνοποιός, μισών την αδικία, ξένος προς την δωροληψία, μη σύμφωνος με την ειδωλολατρία, θα δείχνει αγάπη στην. Αγία Γραφή, θα σέβεται τους ιερείς, δεν θα δέχεται την πορνεία, θα απεχθάνεται την μοιχεία, δεν θα πιστεύει στις συκοφαντίες, δεν θα δέχεται τους όρκους, θα είναι φιλόπτωχος, φιλόξενος και ελεήμων. Κατόπιν θα κάμει τέρατα και σημεία : λεπρούς θα καθαρίζει, παράλυτους θα ιατρεύει, δαίμονες θα εκδιώκει, νεκρούς θα ανασταίνει, θα βοηθάει χήρες και ορφανά, θα αγαπά όλους τους ανθρώπους και θα ζητά την μεταξύ τους αγάπη, χρυσό δεν θα έχει, το ασήμι δεν θα το αγαπήσει ούτε τον πλούτο. Και όλα αυτά θα τα κάμει ύπουλα και δόλια προκειμένου να τους εξαπατήσει όλους για να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Όταν δουν όλες αυτές τις αρετές και τα καλά οι λαοί της γης θα συγκεντρωθούν για να το ανακηρύξουν βασιλιά και θα αγαπηθεί το γένος των εβραίων από όλους. Τότε αυτός υποκριτικά δεν θα θέλει την τιμή της βασιλείας, οι δε άνθρωποι της γης θα επιμένουν να τον ανακηρύξουν βασιλέα, όπως και θα γίνει. ΄Έτσι ο δήθεν ταπεινός στην καρδιά θα γίνει περήφανος και απάνθρωπος, και αυτός που επεδίωκε την αγάπη θα γίνει ανελεήμων. Αυτός που μισούσε την αδικία θα καταδιώξει τους δικαίους και θα κάνει πόλεμο όπου θα νικήσει τρεις βασιλείς, και μετά θα ξαναοικοδομήσει το ναό του Σολομώντα και θα τον αποδώσει στους ισραηλίτες. Κατόπιν θα στραφεί  εναντίον κάθε ανθρώπου ακόμη και του Θεού και μα μιλήσει βλάσφημα, θεωρώντας ο πανούργος ότι από εκείνη τη στιγμή και μετέπειτα θα είναι ο βασιλιάς της γης και του ουρανού, μη γνωρίζοντα ο ταλαίπωρος ότι η βασιλεία του αμέσως θα καταργηθεί και θα ριφθεί στο πυρ της Κόλασης μαζί με όσους τον ακολούθησαν και έπρατταν τα έργα του. Τρεισήμισι έτη θα βασιλεύσει επί της γης και μετά θα του αφαιρεθεί η βασιλεία. Εκείνες τις ημέρες ο αντίχριστος, θα συνάξει όλους τους δαίμονες σε σχήμα ανθρώπου και θα μολύνει πολλές ψυχές και το έργο τους θα είναι να οδηγήσουν μακριά από τον Θεό όλους τους ανθρώπους. Για να πλανήσει τους ανθρώπους θα κάμει ψευδοθαύματα όπως : θα μετακινεί όρη στα μάτια όσων βλέπουν, θα βαδίζει πάνω στο νερό, θα κάμει τη μέρα νύκτα και τη νύκτα μέρα, θα μεταστρέφει την πορεία του ήλιου, και όλα τα στοιχεία της φύσης θα τα παρουσιάζει μέσω τεχνάσματος στα μάτια του κόσμου ότι τον υπακούν. Μετά ο ουρανός θα παύσει να δίδει την δρόσο του, τα σύννεφα την βροχή  και η γη τους καρπούς, η θάλασσα θα γεμίσει δυσωδία, οι ποταμοί θα ξηρανθούν, τα ψάρια θα ψοφήσουν, οι άνθρωποι από την πείνα και την δίψα θα πεθαίνουν, και ο πατέρας θα αγκαλιάζει τον υιό του για να πεθάνουν, και η μάνα την κόρη το ίδιο, και δεν θα υπάρχει άνθρωπος για να τους θάψει, και όλη η γη θα έχει γεμίσει δυσωδία από τα πτώματα. Τότε θα πέσει λοιμός  ισχυρός (μολυσματική ασθένεια) σε όλη την γη, ο θρήνος θα είναι απαρηγόρητος, ο κλαυθμός δεν θα έχει μέτρο, οι στεναγμοί χωρίς τελειωμό, και οι άνθρωποι θα μακαρίσουν τους πεθαμένους, λέγοντας ανοίξτε τους τάφους σας και δεχθείτε και μας τους άθλιους. Κατόπιν ο μιαρός αντίχριστος θα εκδώσει και θα αποστείλει εντάλματα σε όλες τις πόλεις διαμέσου των δαιμόνων και των ανθρώπων που τον υπηρετούν, λέγοντας : ότι έγινε ο μέγας βασιλεύς επί της γης, ελάτε όλοι να τον προσκυνήσετε. Ελάτε όλοι να δείτε την ισχύ και την δύναμή του. Αυτός θα σας χαρίσει και σιτάρι και κρασί και πλούτη πολλά. Στις διαταγές του υπακούν όλη η γη και η θάλασσα. Και όλοι επειδή δεν θα υπάρχουν τροφές θα πάνε αμέσως και θα τον προσκυνήσουν και θα τους δώσει χάραγμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο, για να μην μπορεί κανένας να κάνει το σημείο του τιμίου Σταυρού στο μέτωπο με το δεξί του χέρι, αλλά δένεται έτσι το χέρι του και προστίθεται στις δυνάμεις του αντίχριστου για τον οποίον και θα δουλεύει και δεν θα έχει πλέον για αυτόν μετάνοια, αλλά χάνεται και από τον Θεό και από τους ανθρώπους και θα δίδει ο πλάνος (αντίχριστος) για λίγο χρόνο τροφές σε όσους έχουν την μιαρά σφραγίδα του, η οποία θα βρίσκεται στο δεξί χέρι και το μέτωπο και θα είναι ο αριθμός 666. Και δεν γνωρίζω ακριβώς πως ερμηνεύεται ο αριθμός αυτός (μιας και πολλές λέξεις αντιστοιχούν), αλλά λέγω ότι ίσως γράφει ΑΡΝΟΥΜΑΙ, αφού οι πρώην υπηρέτες του οι ειδωλολάτρες προέτρεπαν τους μάρτυρες να αρνηθούν τον αληθινό Θεό. (ΠΗΓΗ : ΗΙPPOLYTI ROMANI QUAE FERUNTUR OMNIA,GRAECE E RECOGNITIONEP.ADE LAGARDEMDCCCLVIII LIPSIAE – LONDINII).

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ