Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Η αναίρεση της 7ετίας αντιχρίστου

Οι δύο προφήτες και η σύγκλιση με τα 3,5 έτη – 'Εκδοση Γ'

Η άποψη ότι ο Αντίχριστος θα αναγνωριστεί με την έλευση των δυο προφητών, έχει μια πατερική βάση και λογική, αφού ο Κύριος δεν θα επιτρέψει την απόλυτη πλάνη για τους καλοπροαίρετους. Από την άλλη όμως είναι επικίνδυνο[1]για χαλάρωση στην εποχή της πλάνης. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε και εάν θα γίνει σε εμάς φανερή η δράση των Προφητών, καθώς και δεν πρέπει να αξιώνουμε την εμφάνιση τους στην τηλεόραση από την πρώτη μέρα.


Τα κυριότερα σημεία που πρέπει να παρατηρηθούν αναλύονται παρακάτω.
Πολλοί Πατέρες μίλησαν για τον Αντίχριστο δίνοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιγραφές, και δεν μας καθησύχασαν για να τους περιμένουμε να μας τον υποδείξουν οι προφήτες. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και η αναγνώριση των προφητών θα είναι δύσκολη. Άλλωστε σε μια ταραγμένη εποχή με πολέμους, πείνες και προβλήματα[2], πολλοί άνθρωποι δεν θα έχουν την δυνατότητα ενόρασης τηλεοπτικού χρόνου για διαφορετικούς λόγους, αλλά και δεν υπάρχει μαρτυρία για την αρχική προβολή τους. Το χριστεπώνυμο πλήρωμα πρέπει να βοηθήσει στην μετάδοση της πληροφορίας προς διάλυση της πλάνης, και όχι να τα περιμένει όλα έτοιμα από τους δυο προφήτες. Το τίμημα της απώλειας ανθρωπίνων ψυχών επιφέρει τεράστια ευθύνη, ειδικά στους ποιμένες της τελευταίας γενιάς. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, μας συνιστά:
«Ἀσφάλιζε τοίνυν σεαυτόν, ἄνθρωπε. ἔχεις τὰ σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου. καὶ μὴ μόνο μνημόνευε τούτων, ἀλλά καὶ ἀφθόνως πᾶσι μεταδίδου»[3].
Και αυτό γιατί όπως λέει“«Θα ξεσηκωθούν επίσκοποι κατά επισκόπων και κληρικοί
κατά κληρικών»[4]. Μαζί του συμφωνούν[5]ο Άγιος Ιππόλυτος και ο Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός που λέει: "οί κληρικοί τών εσχάτων καιρών θα γίνουν οί χειρότεροι καί ασεβέστεροι όλων"[6].
Αυτό έχει σημασία καθώς ενισχύεται από την προδοτική στάση της σε πολλά τυπικής, διοικούσας Εκκλησιάς των εσχάτων, καθώς ο Αντίχριστος θα μπει για τιμές και σε 'χριστιανικούς' ναούς[7], [8], [9] σύμφωνα με τον τον Άγιο Οικουμένιον: «Εἰς τόν ναόν τού Θεοῦ. οὐ τόν ἐν Ἱερουσαλήμ, άλλ' εἰς τάς Ἐκκλησίας τού Θεοῦ»[10]. Aλλά και κατά τον Άγιο Θεοφύλακτο Βουλγαρίας ισχύει το ίδιο: «Οὐχί είς τόν Εν Ἱεροσολύμοις ναόν ίδίως, άλλά εἰς τάς Ἐκκλησίας». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τους εμπνέει σαν προγενέστερος και λέει: « ... καθεσθήσεται εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, οὐ τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς πανταχοῦ Ἐκκλησίας.»[11].
Ο Μέγας Αθανάσιος επίσης επισημαίνει: “τὸν γὰρ Χριστιανισμὸν περιβεβλημένος καὶ εἰς τοὺς ἁγίους τόπους εἰσερχόμενος ἑστηκώς τε ἐν αὐτοῖς ἐρημοῖ τὰς ἐκκλησίας, παραλύων τοὺς τούτων κανόνας καὶ τὰ ἴδια κρατεῖν βιαζόμενος”[12]
Αυτό όμως που είναι συγκλονιστικό, είναι η πιθανή μελλοντική σύνοδος της Εκκλησίας για την αναγνώριση της θεϊκής βασιλείας του Αντιχρίστου[13],[12]. Η πλάνη μετά φόβου για τους άκαρπους τυπολάτρες εκτέλεσης μυστηρίων, χωρίς καρδιακή συμμετοχή, θα είναι τρομακτική.
Διότι το πρόσωπο θα το υποδείξουν οι προφήτες του Θεού, αλλά δεν γνωρίζουμε[14]εάν όλοι θα τους δουν άμεσα[1], ή Θεός φυλάξοι, δεν θα έχουν ήδη σφραγισθεί πριν τους δουν. Το κυριότερο ερώτημα είναι εάν θα αναγνωριστούν ως τέτοιοι από τους επίσημους εκκλησιαστικούς ταγούς[15]. Πόσοι και πόσοι Άγιοι πολλών αιώνων, μας συνέστησαν προσοχή μεγάλη στην μέγιστη πλάνη όλων των εποχών. Ειδικά γιατί αυτό το πρόσωπο θα είναι υπεράνω υποψίας. Η έγκαιρη αναγνώριση του είναι ζωτικής σημασίας για την προφύλαξη μας.
H απόλυτη βεβαιότητα[16]μας θα έρθει όταν δούμε το γεγονός της ενθρόνισης, ή έστω όταν δούμε την θαυματοποιία του, ή την εκζήτηση του από τα πλήθη παγκοσμίως για να αναλάβει, και έναν προφανώς θρησκευτικό ηγέτη με χριστιανικό προσωπείο να τον εγκωμιάζει.

Παρά ταύτα η καλή προετοιμασία μας λίγο νωρίτερα, μας κάνει άξιους να μην προσκολληθούμε πολύ στην ματαιότητα των βιοτικών, και να αξιωθούμε να βοηθήσουμε και τους γύρω μας. Η ανάδειξη του Αντίχριστου θα προέλθει μετά από δυστυχίες φοβερές και πόλεμο καταστροφικό[17], τα οποία πιθανότατα αναμένονται όπως πολλά δείχνουν[18], μέσα στην διετία του 2013 - 2014. Η διαλυμένη 'αρχή των Ρωμαίων' όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες σχετικά[19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], δηλαδή της Ε.Ε κατά σημερινή αντιστοιχία και κατά τα φαινόμενα, θα δώσει την ευκαιρία στον Αντίχριστο γρήγορα να ελιχθεί[26]στην εξουσία. Σε αυτό συμφωνούν και σύγχρονοι Άγιοι και σεβαστοί γέροντες, όπως ο μακαριστός Μητροπολίτης Αυγ. Καντιώτης[27] και ο Ιερομ. Αμβρόσιος Λάζαρης[28], [29]. Αυτό επίσης είναι σε συμφωνία με την Αγία Γραφή και σηματοδοτεί την έναρξη της εποχής της μεγίστης θλίψης, με πολέμους που σε συνδυασμό με την δεύτερη σφραγίδα της Αποκάλυψης, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφισβήτησης. Πατέρες εξάλλου δίνουν κυριολεκτικές, και όχι άπλα συμβολικές ερμηνείες στα Αποκαλυπτικά έσχατα των καθεαυτών αντίχριστων χρόνων, όπως θα διαφανεί στα σχετικά ερμηνευτικά κεφάλαια της Αποκάλυψης. Η κοινωνική αποδόμηση και διάλυση εθνικών δομών ή και υποδομών μετά από πόλεμο, κάνει αυτονόητο το ότι ένας βασιλιάς ικανός να λύσει τα προβλήματα, θα είναι κατάλληλος μέσα στην συμφορά.

Οι περισσότεροι σύγχρονοι ερμηνευτές, θεωρούν απόλυτο ότι οι δύο προφήτες, θα έρθουν ακριβώς στην έναρξη της λεγόμενης επταετίας[30], ότι ο Αντίχριστος θα είναι ευρέως γνωστός από την αρχή της περιόδου, και ότι η σκηνή του θανάτου τους και της ανάστασης τους θα γίνει κατά την ενθρόνιση του Αντιχρίστου. Συνήθως μπερδεύονται από την χρονική διάρκεια του κηρύγματος των προφητών, που είναι παρόμοιο με το μισό της επταετίας.
Η δε επταετία του Αντιχρίστου προέρχεται ερμηνευτικά από την εβδομάδα του προφήτη Δανιήλ.

Δαν. Θ' 27 καὶ δυναμώσει διαθήκην πολλοῖς, ἑβδομὰς μία· καὶ ἐν τῷ ἡμίσει τῆς ἑβδομάδος ἀρθήσεταί μου θυσία καὶ σπονδή

Υποθέτουν λοιπόν ότι ο Αντίχριστος θα μείνει μόνος του τα 3,5 έτη της βασιλείας του[16], να πράττει ανενόχλητος με όλη την παγκόσμια εξουσία και σημερινή τεχνολογία, τον υπέρτατο διωγμό και τα εγκλήματα εναντίων των πανικοβλημένων πιστών. Όμως η συγκεκριμένη περίπτωση, σε συνάρτηση με τους κλητούς που δεν έφτασαν ακόμα στο πύρινο καρδιακό επίπεδο των εκλεκτών, τους μεταδίδει ένα μήνυμα ηττοπάθειας. Τους προϊδεάζει ότι θα δουν την ανάληψη των προφητών και την κατάσταση να μοιάζει ότι ο Θεός τους εγκατέλειψε. Αυτή θα ήταν μια δραματική εξέλιξη για τους λιγότερο στέρεους στην πίστη, που θα πιστέψουν ότι δεν μπόρεσαν οι προφήτες άλλο να μείνουν στην γη. Άλλοι θα εκλάβουν κάτι τέτοιο σαν σκληρό διαγώνισμα, που γεννάει τον λογισμό “Και τώρα μόνοι σας”.
Όμως αυτά και μόνο τα αρχικά προβλήματα που αναφέρθηκαν, αντιπαραβάλλονται στην έννοια της Θείας οικονομίας των εσχάτων, με την ισχυρότατη βοήθεια[31], [32] . Πρόκειται για τα τελευταία δραματικότατα χρόνια της ιστορίας[33], [34], επί παγκοσμίου μάλιστα βάσεως, σε ένα ξεστρατισμένο κόσμο πέρα από κάθε άλλη φορά [35], [36], [37]. Συνεπώς σε περίπτωση φυγής των προφητών από την μεγάλη μάχη, περισσότερο από ποτέ, η παρουσία του Θεού ως αντίπαλο δέος θα αμφισβητείται, και θα προσφέρει δικαιολογίες στους πλανεμένους, ακυρώνοντας τον βασικό λόγο έλευσης του τυράννου σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο[38].

Σε μια εποχή λοιπόν τέτοια, η Θεία πρόνοια με κάθε τρόπο, δεν μπορεί να είναι χειρότερη από άλλες εποχές, αλλά αντίθετα ενισχυμένη. Θα εξετάσουμε πολύπλευρα το θέμα των προφητών, προκειμένου να δειχθεί ότι δεν υπάρχει επταετία Αντιχρίστου ευρέως κατανοητή από όλους. Η εξέταση θα γίνει αγιογραφικά, αγιοπατερικά όχι μόνο με το συγκεκριμένο θέμα της έλευσης από μια και μόνο γνώμη, άλλα οτιδήποτε σχετικό υπάρχει εφόσον σκοπεύουμε στην καλύτερη μέση πατερική γνώμη, που έχει και το θεόπνευστο ή και αλάθητο. Επίσης θα αναλύσουμε συνολικά τα αγιοπατερικά δεδομένα, και τις προκύπτουσες ερμηνευτικές περιπτώσεις κατ' αντιπαράθεση. Τα βασικά σενάρια θα φωτιστούν υπό το πρίσμα της λογικής και φυσικής κοινωνικής πραγματικότητος, αλλά και της Ορθόδοξης πνευματικότητας. Μέχρι τώρα οι περισσότερες προσπάθειες ερμηνειών[39] επί του συγκεκριμένου θέματος, είναι ημιτελείς ή πιο επιφανειακές και φτάνουν στο λανθασμένο συμπέρασμα, δείχνοντας επιφανειακή κρίση στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Καταρχάς εάν οι προφήτες έρθουν τόσο νωρίς, και υποδείξουν τον άνομο, δεν θα υπήρχε το μέγεθος της πλάνης[40]και ο κίνδυνος για τους εκλεκτούς[41]. Δεν θα επαληθευτούν προφητείες μεταγενέστερων αγίων, που θέλουν μέχρι και Πατριάρχη να μην έχει καταλάβει ποιός ενθρονίζεται[42]. Θεωρείται υπερβολικό μετά από νεκρανάσταση σε παγκόσμια αναμετάδοση, να μπορεί να γίνει μέχρι και Ορθόδοξη σύνοδος μετά το τέλος των προφητών, για να τιμήσει[13] βασιλικά και θεϊκά τον Αντίχριστο. Αυτά όλα πρέπει να γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα, με μικρή χρονική διαφορά, για να δικαιολογήσουν την σύγχυση και την μέγιστη πλάνη. Αυτά όλα προσαρμόζονται μόνο στην δεύτερη περίοδο απροβλημάτιστα, και τηρώντας όλες τις προφητείες.
Επίσης στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει η λέξη εμφάνιση, αλλά αποκάλυψη του ανόμου (υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για αυτό), η οποία δεν είναι απαραίτητα ταυτόχρονη σε όλους, καθώς μερικοί θα καταλάβουν νωρίτερα το πρόσωπο. Η δυσκολία αναγνώρισης[43], [44]επίσης του Αντιχρίστου δεν θα υπήρχε[45], εάν οι προφήτες ερχόντουσαν από νωρίς. Συνεπώς και αυτό το σημείο δείχνει την έλλειψη μεγάλου χρονικού διαστήματος, με την παρουσία των προφητών και τις πληγές τους , που θα συζητηθεί. Μόνο σε ένα περιβάλλον σύγχυσης και ασάφειας και ταραχής, όπου πολλοί θα πρέπει να πάρουν τάχιστα την απόφαση της αιωνιότητας τους, μπορούν να συμβούν όλα αυτά μαζί.

Πέρα από κάθε αμφιβολία, οι 'Άγιοι και η Αποκάλυψη είναι ξεκάθαροι για την μισή μόνο επταετία[46], [47] σαν χρόνο βασιλείας του ανόμου. Μάλιστα υπάρχει και η αποσαφήνιση από Άγιο περί της σταδιακής εξουσίας του ανόμου μέσα σε αυτό το διαστημα.
Ο Άγιος Κύριλλος λέει χαρακτηριστικά : “βασιλεύει δὲ ὁ Ἀντίχριστος τρία καὶ ἥμισυ ἔτη μόνα. οὐκ ἐξ ἀποκρύφων λέγομεν, ἀλλ' ἐκ τοῦ Δανιήλ. φησὶ γάρ· καὶ δοθήσεται ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἕως καιροῦ καὶ καιρῶν καὶ ἥμισυ καιροῦ. καιρὸς μὲν ὁ εἷς ἐνιαυτός, ἐν ᾧ τέως αὔξει ἡ παρουσία αὐτοῦ, καιροὶ δὲ τὰ ἐπίλοιπα δύο ἔτη τῆς παρανομίας εἰς τρία ὁμοῦ συναριθμούμενα, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ καιροῦ ἡ ἑξάμηνος."[48]
Στο σχετικό έργο του ο Άγιος Ιππόλυτος αναφέρει περί της δράσης των προφητών και Αντιχρίστου:
« Μία μεν ου εβδομάδα ειπών, την εσχάτην την επί τω τέρματι του σύμπαντος κόσμου εσομένη επί εσχάτων εσήμανε, ης εβδομάδος το μεν ήμισυ λήμψονται οι δύο προφήται Ενώχ και Ηλίας. Ούτοι γαρ κηρύξουσι ‘’ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα’’»[49].
Το ρήμα 'λήμψονται' μεταφράζεται ως “θέλουσι λάβει” (η ανθρωπότητα) και χρησιμοποιείται ευρέως στην Παλαιά Διαθήκη[50]. Εδώ είναι που ο Αντίχριστος θα σταματήσει τις ιουδαϊκές και χριστιανικές θυσίες, και θα απαιτήσει να λατρευτεί ως θεός. Συνδυάζοντας τα σχετικά βασικά που αναφέρει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, συμπεραίνουμε ότι κατά την μέση της εβδομάδος, δηλαδή στην μέση περίπου της χρονικής περιόδου επτά ετών, θα εμφανιστούν δύο προφήτες. Θα κηρύττουν έμπρακτα την μετάνοια και την αντίσταση για 1260 μέρες, ταυτόχρονα με την βασιλεία του Αντιχρίστου. Δεν θα κάνουν όλο το διάστημα ειρηνικό κατηχητικό κήρυγμα, αλλά και ούτε άσκοπες πληγές επί της ανθρωπότητας σε λάθος χρόνο, όπως υποθέτουν πολλοί.
Άλλες αναφορές του ίδιου Αγίου για το ίδιο θέμα σε διαφορετικά έργα του[51] εξετάστηκαν και σε μία περίπτωση[52]υπάρχει αντιπαράθεση. Όμως επειδή το κατεξοχήν σχετικό έργο του είναι το “περί Χριστού και Αντιχρίστου”, όπου και το ανάλογο ρητό αναλύθηκε πιο πάνω, θεωρούμε ότι έχει προτεραιότητα και βαρύνουσα σημασία έναντι της αντίθετης περίπτωσης. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι συμφωνεί και με την ευρύτερη κατεύθυνση, που προσδιορίζεται με τα σχετικά λόγια άλλων αγίων, όπως θα φανεί στην συνέχεια.

Τα περί των προφητών γεγονότα και η χρονολογική τους αναφορά, αναλύονται σε σχέση με την χρονική ακολουθία της Αποκάλυψης σε άλλο κεφάλαιο παρακάτω, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάλυση των περίεργων Αποκαλυπτικών χρονισμών, από το παρελθόν και το μέλλον και αντίστροφα.
Στην έκτη σάλπιγγα, δηλαδή λίγο πριν το τέλος, έχουμε περιγραφή παρελθόντος χρόνου που μιλάει για τα κατορθώματα των δύο αξιωματικών του Θεού. Από την υπόλοιπη ερμηνευτική συνάφεια της Αποκάλυψης, όπως θα αναλυθεί αργότερα, συμπεραίνουμε ότι σε κάθε ολοκλήρωση της περιγραφής του παρελθόντος χρόνου, η λήξη της πιθανότατα εναρμονίζεται με το σημείο που έγινε η παρένθεση. Ακριβώς όπως είναι και η κινηματογραφική πλοκή, όταν κάποιος θυμάται κάτι από το παρελθόν, και η υπόθεση συνεχίζεται αφού τελειώσει η παρένθεση. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, σαν πρώτο ενδεικτικό χρονολογικό στοιχείο, έχουμε την παρένθεση και την περιγραφή της δράσης των προφητών προς το τέλος του κόσμου.
Συνοπτικά εδώ λοιπόν ως προς τον συνολικό χρόνο των γεγονότων, προσέχοντας τις λεπτομέρειες στην χρονολογική ροή της Αποκάλυψης, εξετάζουμε κατ' αρχάς ένα σημείο που περιγράφει την έναρξη της δράσης των προφητών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει χρονική ταύτιση των δυο προφητών με τον χρόνο του διωγμού της εκκλησίας[53]των 42 μηνών, από τα έθνη υπό την ηγεσία του Αντιχρίστου. Η περιγραφή της έναρξης του διωγμού συνδέεται καθαρά με το πότε ο Θεός θα δώσει του δύο Προφήτες Του. Επίσης η χρονική διάρκεια των προφητών που ειδοποιούν για την επερχόμενη βασιλεία του Θεού, είναι σχεδόν ταυτόσημη με την διάρκεια του Διωγμού. Η προφητεία και η προδρομική ιδιότητα[54] αφορούν τον Χριστό και όχι τον Αντίχριστο. Δεν είναι λογικό να φύγουν οι προφήτες από την γη, και μετά να εμφανιστεί το τυραννικό πρόσωπο[55]του Αντιχρίστου, ενώ οι ίδιοι προφήτευαν για τον Χριστό.

Αποκ. 11:2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξω καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσι μῆνας τεσσαράκοντα δύο.
Αποκ. 11:3 καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους.

Στο σημείο δε της εξόδου των προφητών από την γήινη υλική διάσταση με την ανάσταση και μετάσταση τους στον ουρανό, προτυπώνεται επίσης καθαρά, ότι πρόκειται για προδρομική κατάσταση της κοινής ανάστασης όλων των ανθρωπίνων σωμάτων. Η έβδομη σάλπιγγα είναι συνδεδεμένη με το τέλος του κόσμου, και η περιγραφή της ανάληψης των προφητών γίνεται σε κοντινό χρονικό διάστημα πριν την Β' παρουσία. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος του δεύτερου Οὐαὶ, στην κορύφωση δηλαδή των θεϊκών πληγών που πλήττουν την ανθρωπότητα. Μάλιστα μας δίνεται και η χρονική πληροφορία, ότι το τρίτο και τελειωτικό Οὐαὶ για τους αμαρτωλούς, ανθρώπους έρχεται τάχιστα. Αυτό είναι κάτι που σημαίνει πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με τα 3,5 έτη, δηλαδή για παράδειγμα μερικές ημέρες ή εβδομάδες ή μήνες:

Αποκ. 11:12 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν αὐτοῖς· ἀνάβητε ὧδε, καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ...
Αποκ. 11:13 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας...
Αποκ. 11:14 Ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν· ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἰδοὺ ἔρχεται ταχύ.
Αποκ. 11:15 Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαι· ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν ....

Υπονοεί σαφέστατα λοιπόν η Αποκάλυψη, ότι η ανάληψη τους στους ουρανούς θα γίνει προς το τέλος του κόσμου, βαθιά μέσα στον αποκαλυπτικό χρόνο, και αφού έχουν αρχίσει τα μαζικά μαρτύρια των χριστιανών και οι διωγμοί. Την ερμηνευτική αυτή θέση της Αποκάλυψης, ενισχύει και η ερμηνεία του Αγίου Οικουμένιου στο ανάλογο σημείο [56], όπου χρησιμοποιεί την φράση “ἥξει δὲ ὅσον οὔπω ὁ τοῦ Θεοῦ υἱός”. Επιπλέον επιβεβαίωση της θέσης, γίνεται και από το γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της γης, πανηγυρίζουν για τον θάνατο των Προφητών και ότι ήδη έχουν βιώσει πληγές.

Αποκ. 11:10 καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ' αὐτοῖς, καὶ εὐφρανθήσονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

Δηλαδή σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μαζικά χριστιανοί ανάμεσα τους πέραν εξαιρέσεων, και μόνο εναπομείναντες στα όρη[57]που δεν θα το αντιληφθούν καθόλου. Είναι αδιανόητο οι χριστιανοί να μετέχουν σε ανταλλαγή δώρων για φόνο, όπως θα ίσχυε στην περίπτωση πριν την έναρξη του διωγμού και της αρχής της βασιλείας του Αντιχρίστου. Αυτό το νόημα σαφώς τονίζεται εδώ από την Γραφή με την προσεκτική ανάγνωση και ανάλυση, δίνοντας ακόμα μια επιβεβαίωση για το χρονικό σημείο που βρίσκεται η εξέλιξη των γεγονότων. Στις πόλεις υπάρχουν ως επί το πλείστον μόνο σφραγισμένοι, που κατοικούν. Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι ζωντανοί χριστιανοί θα είναι στα όρη εκείνη την εποχή. Επίσης η χαρά των κατοικούντων της γης, δείχνει ότι αυτοί που το είδαν έχουν πρόσβαση σε τεχνολογία, κάτι που θα ισχύει για τους σφραγισμένους και μόνο κυρίως. Το ότι χάρηκαν δείχνει ότι δεν υπάρχει καθόλου σημαντικό μερίδιο χριστιανών ανάμεσα τους, όπως συμβαίνει σήμερα. Είναι αυτοί που ανησύχησαν μην τυχών και κερδίσει την δύναμη του θηρίου η δύναμη του Θεού. Είναι η ενοχή των σφραγισμένων για την επιλογή τους, μαζί με τα δεινά που χαλούσαν την υπόσχεση του θηρίου, που τους κάνει να ανταλλάξουν δώρα και να το γιορτάσουν.

'Ένα άλλο Αγιογραφικό σημείο που πρέπει να προσεχθεί είναι η ομοιότητα μεταξύ των πληγών από τους προφήτες και οι φιάλες της οργής του Θεού, όπου αυτές αφορούν τους σφραγισμένους ανθρώπους. Γνωρίζουμε ότι παρόμοια σημεία σαν πληγές στην ανθρωπότητα, θα υπάρξουν μετά την ανάληψη της εξουσίας, δίνοντας μας ακόμα ένα σημείο ταύτισης, που μαρτυρά κοινή παρουσία των προφητών και του τυράννου πλέον Αντιχρίστου.

Αποκ. 16:2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ.

Αυτή είναι η γνώμη[58]του μακαριστού Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Γούβαλη, που δείχνει ακόμα ένα σημείο που προϋποθέτει την ύπαρξη των προφητών μετά το σφράγισμα και βαθιά μέσα στον αποκαλυπτικό χρόνο.

Αποκ. 11:5 καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις θέλει αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτω δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι.

Αποκ. 16:8 Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι ἐν πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους.

Εάν παρατηρήσουμε τις επόμενες φιάλες, θα δούμε μια ομοιότητα στις συγκεκριμένες πληγές με τις συγκεκριμένες εξουσίες των προφητών, με κυριότερη την γνωστή πληγή του Προφήτη Ηλία.

Αποκ. 11:6 οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν τὸν οὐρανὸν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, ....

Αποκ. 16:12 Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου.

Αλλά και η μετατροπή σε αίμα είναι ένας τρίτο συνδετικό ερμηνείας. Οι υπόλοιπες φιάλες άλλωστε καλύπτονται με το “πάσῃ πληγῇ “

Αποκ. 11:6 ...καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι.

Αποκ. 16:3 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, ...
Αποκ. 16:4 Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· καὶ ἐγένετο αἷμα.

Δεν ταιριάζουν λοιπόν με την πρώιμη δράση των προφητών ούτε οι πληγές στην ανθρωπότητα από τους προφήτες. Οι μεγάλες μάστιγες των προφητών όπως η ξηρασία και τα υπόλοιπα, δεν μπορούν να γίνουν το πρώτο διαστημα και να μην φοβηθεί τόσο πολύ ο κόσμος για την επιβίωση του, ώστε να ψηφίζει τον Αντίχριστο στην συνέχεια, έχοντας εμπιστοσύνη στην μαγική δύναμη του.
Είναι αντιφατικό το σενάριο των προφητών της πρώτης περιόδου, διότι οι προφήτες σαν χειριστές της ανώτερης θεϊκής δυνάμεως, θα κατατροπώνουν την δύναμη του Αντιχρίστου, συνεπώς ο κόσμος θα έπρεπε να ζητεί αυτούς να κυβερνήσουν και όχι τον Αντίχριστο. Η θαυματουργική αντιπαράθεση όμως, και οι πληγές, χωρούν άριστα στην δεύτερη περίοδο.
Η φωτιά από το στόμα των προφητών και η απόδοση διάφορων πληγών σε αυτούς, μπορεί μόνο να δικαιολογηθεί κατά την περίοδο εκδήλωσης φοβήτρων από τον Αντίχριστο , ως αντίπαλο δέος και όχι πρώιμα.

Οι γνώμες για αποχώρηση των προφητών κατά την ενθρόνιση και ανεξέλεγκτη εχθρική δράση του διώκτη βασιλέα, είναι πλέον άκρως αντιφατικές σε πολλά σημεία.
Υπάρχουν πολλές ενστάσεις πάσης φύσεως, σχετικά με την επικρατούσα σύγχρονη άποψη, που θέλει τους δυο προφήτες να διδάσκουν για 3,5 χρόνια πριν την βασιλεία του Αντιχρίστου. Θα είναι η περίοδος καταρχάς όπου ο Αντίχριστος θα δείχνει το αγαθό του πρόσωπο[59],και κάθε προσπάθεια υπόδειξης του θα θεωρείται δημόσια συκοφάντηση. Έτσι όχι μόνο δεν θα γίνεται πιστευτή η ετυμηγορία των Αγίων, αλλά θα προκαλεί και δικαιολογημένο μένος του κόσμου εναντίον των Προφητών. Αυτή η κατάσταση ακυρώνει την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου έργου τους[60],και είναι ακόμα ένας λόγος για το ότι δεν υπάρχει πνευματική προοπτική, ώστε να υφίσταται πρώιμη έλευση τους 3,5 έτη πριν την εξουσία του Αντιχρίστου.
Η δράση των προφητών με μεγάλα σημεία μοιάζει απαγορευτική, όταν απέναντι τους έχουν έναν ήσυχο και πράο Αντίχριστο, που δεν θα έχει ακόμη θαυματουργήσει. Θα έχει πιθανόν επιδείξει την μαγική τέχνη του[61],λίγο πριν αναλάβει την εξουσία, αλλά θα είναι φαινομενικά καλά θαύματα και όχι τα φόβητρα[62] που θα ακολουθήσουν.
Σε αυτή την περίπτωση όμως, η δράση των προφητών με υπερφυσικά σημεία, θα φαίνεται στα μάτια του απαίδευτου πνευματικά κόσμου ως τρομοκρατία και υπερφυσική βια. Θα
προβληθούν δικαιολογημένα ως άνθρωποι κατάλυσης της έννομης τάξης, και εχθροί της ανθρωπιστικής αρετής[63]και αγαθοεργίας του Αντιχρίστου. Οι προφήτες θα φαντάζουν ως υπηρέτες του κακού. Η δράση τους δε σε τέτοια περίπτωση, θα είναι σε μια περίοδο όπου ακόμα θα γίνεται χριστιανική λατρεία, οπότε ούτε οι χριστιανοί θα ασχοληθούν μαζί τους ιδιαίτερα.
Η αποτελεσματικότητα του έργου τους θα είναι καταδικασμένη πριν αυτό συμπληρωθεί, καθώς δεν θα υπάρχουν οι συνθήκες να ασχοληθούν οι πολυπράγμονες σύγχρονοι άνθρωποι, με δυο ανθρώπους από άλλη εποχή. Μόνο όταν αρχίσουν τα δύσκολα και φοβερά, θα υπάρξει ενδιαφέρων. Την πρώτη περίοδο της ανόδου του Αντιχρίστου στην εξουσία, θα υπάρχει ακόμη χριστιανικό κήρυγμα επί της γης. Η έλευσή τους σε τέτοια περίοδο είναι επίσης ασύμβατη με την πρόθεση του Θεού, ώστε να υπάρχει ένας λύχνος Θείου Λόγου στο τέλος του κόσμου, όταν οπουδήποτε αλλού θα εκλείψει, όπως μας εξηγεί[64]ο Άγιος Εφραίμ. Καθαρά πλέον, η περίπτωση πρώιμης εμφάνισης τους γίνεται όλο και πιο απίθανη.
Η μοναδική περίπτωση για καταμαρτύρηση ως απάτης των ψευτοθαυμάτων του Αντίχριστου, είναι μόνο σχετικά σύντομα πριν τα επιτελέσει, όπου πιθανόν θα εμφανιστούν, έστω και σε περιορισμένη τοπική κλίμακα, οι προφήτες. Αυτό λέγεται σαν πιθανότητα, επειδή ο Άγιος Οικουμένιος θεωρεί χρονικά την έλευση των προφητών πριν, ώστε να προμηνύσουν την απάτη του Αντιχρίστου[65]. Ο χρόνος δε που θα έρθουν πριν την ανάληψη της εξουσίας του ανόμου, θα είναι ανάλογος του χρόνου που θα μεσολαβήσει από την ανάσταση των προφητών, έως την Β΄παρουσία. Αυτός ο χρόνος σύμφωνα με τον ίδιο Άγιο θα είναι σύντομος[56].
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Άγιοι Πατέρες, μίλησαν για δυσκολία αναγνώρισης του Αντιχρίστου εκείνη την περίοδο[43],[44],[42]. Αυτό είναι κάτι που επίσης δεν θα επιβεβαιωθεί, εάν δράσουν οι προφήτες το πρώτο διαστημα και τον υποδείξουν. Ακόμα και αν το κάνουν εκείνη την περίοδο, όλα θα μοιάζουν φυσιολογικά. Κανείς σχεδόν δεν θα τους πιστέψει σαν απεσταλμένους του Θεού, και θα έχει δημιουργηθεί μια καλή δικαιολογία σε όσους κατρακυλήσουν, και ξεγελαστούν από τον Αντίχριστο. Αυτό όμως το αποτέλεσμα, ακυρώνει και τον σκοπό έλευσης του Αντιχρίστου κατά τον Άγιο Ι. Χρυσόστομο, ο οποίος θέλει τον Αντίχριστο ως αναιρέτη των δικαιολογιών κατά την Κρίση[38]. Η περίπτωση της έλευσης των προφητών 7 χρόνια πριν το τέλος, ξεθωριάζει αγαπητοί μου σαν εικόνα, όλο και περισσότερο.
Επιπλέον ξέρουμε ότι ο Αντίχριστος δεν θα έχει καταλάβει την εξουσία ακόμα, οπότε δεν ταιριάζει ούτε η εντολή περί θανάτου των προφητών με εντολή του ή προσωπική δράση του. Εφόσον εκείνος δείχνει ακόμα καλό πρόσωπο[66],και δεν έχει αναλάβει επίσημα, κάτι τέτοιο μόνο κρυφά γίνεται. Αλλά εδώ έχουμε σαφή υπονόηση και συμφωνία ερμηνευτών, ότι πρόκειται για οπαδούς του, και μάλιστα σε όλη την γη. Αυτό δείχνει ότι είναι επίδειξη εξουσιαστικής αλαζονείας και γίνεται φανερά. Άρα υπάρχει κώλυμα και εδώ.
Όταν όλος ο κόσμος θα ψηφίζει[67] [68]ή θα απαιτεί αυτόν, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Διότι θα τον ψηφίζουν πολλοί φιλήσυχοι άνθρωποι και χριστιανοί που θα απωλεσθούν.
Το βίαιο όμως δεν ταιριάζει με την συμπεριφορά ενός ανθρώπου, που θα έχει φερθεί αγαθά και θα αναζητά την εμπιστοσύνη των λαών.

Έπειτα η ανάσταση τους όπου φανερώνεται το υπερφυσικό του Θεού προς όλους δια τηλεοράσεως, και ύστερα από αυτό να ακολουθεί η αποδοχή του Αντιχρίστου από τον λαό, παρουσιάζουν αντιθέσεις στην πρώτη περίοδο. Καταρχήν εάν ο Θεός ήθελε με βίαια υπερφυσικά σημεία να κάνει τους πάντες στην γη να πιστέψουν, θα το είχε κάνει αιώνες τώρα με μαζικές και συνεχείς δημόσιες νεκραναστάσεις.
Ειδικά με την εποχή της τηλεόρασης, μια επίδειξη της νίκης του θανάτου σε παγκόσμια αναμετάδοση, δεν συμφωνεί με την αιώνια πνευματικότητα του Σωτήρα. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο μετά το σφράγισμα, όταν πολλά πλέον θα έχουν κριθεί για την συντριπτική πλειοψηφία, και σαν προεικόνιση για το τι θα ακολουθήσει.
Έπειτα την στιγμή που το σφράγισμα και η αντίχριστη εξουσία δεν είναι ακόμη σε πλήρη εξάπλωση, φαντάζει ακραίο οι κάτοικοι της γης να χαίρονται και να φοβούνται στην ανάσταση τους. Διότι θα υπάρχουν χριστιανοί ακόμα ανάμεσα τους αφενός, και αφετέρου η ενοχή των σφραγισμένων που πήγαν με τον μεγαλύτερο δικτάτορα στην ανθρωπότητα, και μετείχαν έμμεσα στα εγκλήματα του έναντι των άλλων, είναι τα εμφανή ψυχολογικά κίνητρα της χαράς. Αυτά λογικότατα είναι που δημιουργούν την χαρά στην προσωρινή νίκη του Αντίχριστου, κάνοντας το παγκόσμιο πλήθος να νομίζει ότι δεν θα τους κρίνει ο Θεός αιώνια.

Η επιβεβαίωση της Αγιογραφικής υποστήριξης της μεγάλης χρονικής ταύτισης των δύο περιόδων, του κηρύγματος των προφητών και της επίδρασης τους στην φύση, και της βασιλείας του Αντιχρίστου, έρχεται από πολλά συμφραζόμενα Αγίων ανθρώπων, αναγνωρισμένων και μη. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει καταρχάς από, μια πιο λεπτομερή από την συνηθισμένη, ανάλυση των λόγων πολλών θεόπνευστων ανθρώπων , παλαιών αλλά και σύγχρονων σεβαστών ερμηνευτών. Ταυτόχρονα απαντούν στα παραπάνω ερωτήματα, και συμβαδίζουν νοητικά με την Αγία Γραφή, την λογικά αναμενόμενη φορά των εξελίξεων και την Ορθόδοξη πνευματικότητα.

O Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων μας δίνει επίσης και την λεπτομέρεια ότι, κατά το πρώτο έτος κατάληψης της εξουσίας, θα αυξάνεται σταδιακά η επιρροή του [69], οι απαιτήσεις του , ο διωγμός. Δεν θα είναι ακαριαία όλα. Καθαρά δεν υπάρχει άκρως παράνομη δράση πριν την ανάληψη της εξουσίας, που να δικαιολογεί την θεϊκή παρέμβαση μέσω των Προφητών για μεγάλο χρονικό διαστημα.

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης μας λέει ότι: “οι δύο Προφήτες θα προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στους χριστιανούς, και θα μπουν μπροστά στον αγώνα, αθλοφόροι της υπέρ ομολογίας Χριστού νίκης[70]. Επειδή θα είναι ολίγοι αυτοί που θα μπορέσουν να αντέξουν και να γλυτώσουν από τις παγίδες του Αντιχρίστου, ο Θεός θα στείλει τον Ηλία και τον Ενώχ, ίσως και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, δε το γνωρίζουμε αυτό, προκείμενου να βοηθήσουν την αδύνατη και ασθενή ανθρώπινη φύση μας.”

Σε διαφορετική περίοδο δεν χρειάζεται ομολογία και αγώνας. Κατά την πρώτη περίοδο ο Αντίχριστος θα φαίνεται σαν τέλειο πρόσωπο, και θα προσπαθεί να εξαπατήσει τους Χριστιανούς[59]. Αυτό δείχνει καθαρά ότι η βοήθεια χρειάζεται κατά την διάρκεια της μέγιστης θαυματοποίας, και επιβουλής σφράγισης και περιόδου διωγμού, που θα γίνει τα τελευταία τρεισήμισι έτη της ανθρωπότητας.

Σαν πρόσθετη Αγιοπατερική επιβεβαίωση έχουμε τον μεγάλο Ιεράρχη μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο:
“ Αλλά μη φοβηθής, η εξουσία του θα ισχύη, λέγει εις αυτούς που πρόκειται να απωλεσθούν. Διότι τότε θα έλθη και ο Ηλίας δια να προφυλάξη τους πιστούς. Το είπε Δε και αυτό ο Χριστός: « Ηλίας Δε έρχεται και αποκαταστήσει πάντα»[71], [72]

Ο Θεοδώρητος Κύρου επιβεβαιώνει την έλευση του Ηλία σαν αντίπαλο δέος στις ανομίες του Αντίχριστου, που θα συμβούν αφού πάρει την εξουσία [73].
“Διδάσκει δὲ ἡμᾶς ὅτι, τοῦ Ἀντιχρίστου ἐκεῖνα τολμῶντος, φανήσεται ὁ μέγας Ἠλίας, κηρύττων “
“περὶ γὰρ τὰ τέλη τῆς ἐκείνου δυναστείας ἀναφανεὶς ὁ μέγας Ἠλίας, τὴν δευτέραν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἐπιφάνειαν προκηρύξει."[74]

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μας πληροφορεί ότι ο Αντίχριστος, ακούγοντας τον προφήτη Ηλία θα νευριάζει, και θα βασανίζει με φοβερά μαρτύρια τους χριστιανούς που δεν σφραγίζονται[60]. Αυτό σαφέστατα μας δίνει την πληροφορία ότι πρόκειται για την δεύτερη περίοδο του Αντιχρίστου, εκεί που αποκαλύπτεται το πραγματικό του πρόσωπο.

Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος μας πληροφορεί για τον έλεγχο του Αντίχριστου από τους προφήτες, και για την πρόθεση τους να μην πιστέψουν στον Τύραννο από φόβο[75]. Αλλού λέει ότι τα φόβητρα θα γίνουν αφού κατακτήσει την παγκόσμια εξουσία[76]. Έτσι μας δίνει ένα έμμεσο συνδετικό χρονικό σημείο και μια σαφέστατη πληροφορία, ότι οι προφήτες θα είναι παρών στα φόβητρα. Άρα μετά την ανάληψη της εξουσίας, δεν θα έχουν αναχωρήσει για τον ουρανό κοντά στην ανάληψη της εξουσίας. Στο σημείο, το οποίο ακολουθεί περιγραφές θεϊκών πληγών[77], μας λέει ότι πριν από τις πληγές ο Θεός θα έχει στείλει τους προφήτες[75], ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Οι προφήτες δρουν παράλληλα με τον Αντίχριστο σαν αντίπαλο δέος, και δεν υπάρχουν δυο περίοδοι δράσης των δυο πλευρών χωρίς αντίπαλο.
Οι προφήτες θα δράσουν σαν αντίβαρο και ως ίαση στην παγκόσμια πνευματική κατάσταση, που θα έχει τραυματιστεί από την σατανική θαυματουργική δύναμη του Αντίχριστου, σύμφωνα με τους Ανδρέα και Αρέθα Καισαρείας [78]. Παρόμοια και ο Άγιος Οικουμένιος βλέπει την δράση των δυο προφητών, ως προσέλκυση στην πίστη για όσους πιστέψουν το κήρυγμα τους, αντί για τα σημεία και τέρατα του Αντιχρίστου[79]. Το συμπέρασμα είναι ότι η τρομερή θαυματουργική δύναμη του Αντιχρίστου, που θα προκαλεί φόβητρα, θα γίνει την δεύτερη περίοδο, και άρα εκεί χρειάζεται το αντίβαρο για το οποίο μιλούν οι Άγιοι ερμηνευτές.
Επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο ανάλογο έργο του [80] [81], μας πληροφορεί ότι μετά τον θάνατο των προφητών ακολουθεί η Β' Παρουσία, όχι το σφράγισμα ή ο διωγμός.

Ο Άγιος Λαυρέντιος τού Chernigof στην προφητεία του περί Αντιχρίστου, μιλάει περί παρουσίας του Ορθόδοξου Πατριάρχη Μόσχας στην ενθρόνιση της Ιερουσαλήμ. Συνεχίζοντας 'βλέπει' την θανάτωση του, μόλις γίνει κατανοητό ποιός είναι αυτός που ενθρόνιζε[42]. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της πλάνης αλλά και της αγνωσίας που θα επικρατεί παγκοσμίως μέχρι τότε, για το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Είναι μάλλον ένα ακόμα δείγμα ότι οι προφήτες δεν έχουν επιτελέσει ακόμα πολύχρονη δράση, παρά του ότι ήταν τόσο αποτυχημένοι στην αναγνώριση τους και τις πληγές που προκάλεσαν. Η μόνη εξήγηση που συμφωνεί με τα λόγια πολλών Αγίων όπως εκτέθηκαν πιο πάνω, είναι ότι η βοήθεια των προφητών θα είναι μαζί με τους χριστιανούς την εποχή των διωγμών.

Τέλος σύγχρονοι σεβαστοί ερμηνευτές μας έδωσαν την ίδια θεόπνευστη πληροφορία. Ο π. Παΐσιος, σε σχετική του συζήτηση, θεώρησε εύκολα τα πρώτα τρία και μισό έτη, μπροστά σε αυτά που θα ακολουθήσουν[82]. Η θεϊκή βοήθεια μέσω των προφητών χρειάζεται στα δύσκολα, και όχι όταν ο Αντίχριστος θα προσποιείται έστω τον καλό. Και ο αρχιμανδρίτης Δανιήλ Γούβαλης είχε σαφέστατη γνώμη στο σχετικό.

“Όμοια και στις έσχατες πονηρές ημέρες οι δύο μάρτυρες προφήτες ο Ηλίας και ο Ενώχ θα στηρίξουν τον λαό του Κυρίου, θα κηρύξουν μετάνοια και θα κάνουν δύσκολες τις ημέρες του Αντιχρίστου.“ [83]

Επιπρόσθετα ο Μοναχός Μιχαήλ εκ Κύπρου επικαλούμενος τον Σέργιο Νείλο, γράφει: "Η Εκκλησία του Χριστού θα προστατευθεί στα 3,5 χρόνια της βασιλείας των Δέκα Βασιλέων, από τις δυο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, δηλαδή απο τους δύο προφήτες.”[84]

Συνεπώς η Θεϊκή βοήθεια στους χριστιανούς, και μέσω των προφητών, έρχεται την κατάλληλη στιγμή που χρειάζεται τα μέγιστα. Στην περίπτωση της ταυτότητας των δύο προφητών, υπάρχει μια καταπληκτική ομοφωνία των Αγίων Πατέρων και της Αγίας Γραφής, όπου φαίνεται καθαρά η ανεκπλήρωτη προφητεία από την Παλαιά Διαθήκη, για το ποιος θα είναι ο πρόδρομος της Β' Παρουσίας του Κυρίου. Φυσικά θα είναι ο προφήτης Ηλίας, ο διαχρονικός τιμωρός της άνομης εξουσίας. Ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης Αθ. Μυτιληναίος μας εξηγεί για την προτύπωση[85] του Προφήτη Ηλία, και την αιφνίδια εμφάνιση και έλεγχο του μπροστά στον βασιλιά[86]. Ο έλεγχος προϋποθέτει κακές πράξεις, και πληθώρα από αυτές εναντίων των χριστιανών, θα υπάρξουν κατά την δεύτερη περίοδο, όπου ο Αντίχριστος θα απαιτήσει την λατρεία του σαν Θεός.

Οι Αγιογραφικές και Αγιοπατερικές συνολικές πληροφορίες είναι πολλές, και συνδεδεμένες με την λογική εξέλιξη και την Ορθόδοξη πνευματικότητα, προς την κατεύθυνση της συνύπαρξης των προφητών και του τυραννικού Αντιχρίστου. Μερικές ανεπαρκείς ερμηνείες[87] όπως του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, δεν μπορούν να αντισταθμίσουν αυτά που περιγράφηκαν και μαρτυρούν την διαφορετική περίπτωση. Όταν άλλοι περισσότεροι Πατέρες και η Γραφή, αλλά και η Ορθόδοξη πνευματικότητα και λογική, διαφωνούν με την γνώμη ελάχιστων Πατέρων, τότε καθαρά η υποδεέστερη γνώμη δεν λαμβάνεται υπόψιν με βαρύνουσα σημασία.

Συμπερασματικά λοιπόν, έχουμε μια συνάφεια στο νόημα, ως προς το χρονικό σημείο της έναρξης του κηρύγματος των δύο απεσταλμένων του Θεού. Θα γίνει λίγο πριν την ανάληψη εξουσίας ή της ενθρόνισης του ανόμου, όταν και θα επιχειρεί να πλανά τον κόσμο μέσω θαυματουργίας. Τα τρία τους και μισό χρόνια θα συμπληρωθούν κοντά χρονικά στο τέλος του κόσμου. Η μικρότερη Αγιογραφικά ορισμένη διάρκεια χρονικού διαστήματος, όσον αφορά τον χρόνο του Αντιχρίστου και των προφητών, είναι το ήμισυ καιρού, δηλαδή οι έξι μήνες[16]. Ίσως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε την ταύτιση του αποκαλυπτικού “τάχυ” με αυτό το διάστημα, και έτσι θα μπορούσε να προσδιοριστεί η έλευση των προφητών 6 μήνες πριν την έναρξη της βασιλείας του ανόμου. Αυτό όμως είναι κάτι που θα διαφανεί όταν πλέον φτάσουμε κοντά στα τελευταία τέσσερα έτη[16] της ανθρώπινης ιστορίας, και μετρώντας ανάποδα τον χρόνο, μέχρι την ανάδειξη του παγκόσμιου ηγέτη της νέας εποχής.

Παραπομπές
[size=7]1: "Μην περιμένουμε, αδελφοί μου χριστιανοί, να έρθει ένας προφήτης Ηλίας για να μας σώσει. Γιατί, αν έρθει εκείνη η εποχή, θα είναι πολύ τραγική για τον άνθρωπο, και πιο πολύ για εμάς τους χριστιανούς, όταν θα έρθει ο Προφήτης Ηλίας στη γη.Είναι εδώ στη γη, ο Προφήτης, εδώ είναι, μεταξύ μας, και θα έρθει (φανερωθεί) στην καθορισμένη ώρα του", Διδακτικά και προφητικά αποφθέγματα γέροντος Αμβροσίου Λάζαρη, Πνευματικού της Ι. Μovής Δαδίου «Παναγία η Γαυριώτισσα», σελ. 233,
2: ".....ταῦτα δὲ πάντα ἀρχὴ ὠδίνων, καὶ μετ' ὀλίγα, ἔσται γὰρ τότε θλίψις μεγάλῃ οἷα οὐγέγονεν ἀπ' ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ' οὐ μὴ γένηται, εἰς ἐκεῖνα ἂν ἑρμηνευθείη τὰ νῦν λεγόμενα συμβεβηκέναι, ἑκάστης τῶν ἑπτὰ φιαλῶν ἐκχεομένης,τοῦ μὲν ἕλκους τοῦ γενομένου ἐκ τῆς πρώτης φιάλης τὰς θλίψεις..", --Αγ. Οικουμένιος - Σχολια στην Αποκάλυψη(P.G. 119 ).,
3: "Ἀσφάλιζε τοίνυν σεαυτόν,ἄνθρωπε. ἔχεις τὰ σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου. καὶ μὴ μόνο μνημόνευε τούτων, ἀλλά καὶ ἀφθόνως πᾶσι μεταδίδου", --Αγ.Κύριλλος Ιεροσ. (P.G. 33, 884),
4: «καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. ἐὰν ἀκούσῃς ὅτι ἐπίσκοποι κατ’ ἐπισκόπων καὶ κληρικοὶ κατὰ κληρικῶν καὶ λαοὶ κατὰ λαῶν μέχρις αἱμάτων ἔρχονται, μὴ ταραχθῇς. προγέγραπται γάρ. μὴ πρόσεχε τοίνυν τοῖς γινομένοις, ἀλλὰ τοῖς γεγραμμένοις… Προετοιμάζει γὰρ ὁ διάβολος τὰ σχίσματα τῶν λαῶν, ἵνα εὐπαράδεκτος γένηται ὁ ἐρχόμενος…", Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Κατήχησις ιε΄, Φωτιζομένων, TLG, c. 7, l. 2- c. 9, l. 41,(P.G 33,877-880),(ΒΕΠ. 39, 188),
5: "οἱ ποιμένες ὡς λύκοι γενήσονται. [οἱ ἱερεῖς τὸ ψεῦδος ἀσπάσονται.]", --Αγ. Ιππόλυτος - περί της συντελείας ... και περί του αντιχρίστου...(7),
6: «Οἱ κληρικοὶ θὰ γίνουν οἱ χειρότεροι καὶ οἱ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων» - 57. Οι Προφητείες του αγίου Κοσμά, Κοσμάς ο Αιτωλός - Μητρ. Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου.,
7: "Ό Άντίχριστος θά έρημώση μέ τήν παρουσίαν του τόν Ναόν τού Σολομώντος, καθώς καί κάθε Ναόν.", Το χάραγμα του αντιχρίστου κατά την Γραφήν και τους Πατέρας,, Αρχιμανδρ. Εμ.Καλύβα, 1989, Εκδ. Σταμούλη,
8: Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Θεοφύλακτος εννοούν εκτός από το Ναό των Ιεροσολύμων (εν. τον ιουδαϊκό, του Σολομώντος) και όλες τις χριστιανικές Εκκλησίες. οι Θεοδώρητος και Οικουμένιος μόνον τις χριστιανικές Εκκλησίες και όχι τον Ναό των Ιεροσολύμων. Οι Άγιοι Ειρηναίος, Ιππόλυτος, Κύριλλος Ιεροσολύμων και ο Ωριγένης εννοούν τον Ναό του Σολομώντος., ΙΩ. Γαλάνης, Η Δευτέρα επιστολή του Απ. Παύλου Προς Θεσσαλονικείς, Ερμηνεία Καινής Διαθήκης 11β, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλ. 1989, σσ. 178ε. ,
9: «Ναόν δέ Θεου τάς Εκκλησίας εκάλεσεν, εν αις αρπάσει τήν προεδρείαν, θεόν εαυτόν αποδεικνύναι πειρώμενος» , --Θεοδώρητος Κύρου - (P.G. 82, 664 Β),
10: «Εις τόν ναόν του Θεου. Ου τόν εν Ιερουσαλήμ, αλλ' εις τάς Εκκλησίας του Θεου», "Καί κατά τόν εν Ιεροσολύμοις ναόν ιδίως, αλλά εις τάς Εκκλησίας απλως, καί πάντα ναόν θειον", --Οικουμένιος (P.G. 119, 120 Α) & (P.G. 124, 1340 D).,
11: «…καὶ πάντας καταλύσει τοὺς θεοὺς, καὶ κελεύσει προσκυνεῖν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ καθεσθήσεται εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, οὐ τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς πανταχοῦ Ἐκκλησίας.», --Αγ.Ιωάννης ο Χρυσόστομος - (P.G. 62, 482),
12: "καὶ ἴδε εἰσῆλθεν ἐν τῷ λόγῳ αὐτῶν πάντως ὁ Ἀντίχριστος· βασιλεὺς γὰρ ὢν κἀκεῖνος, τοῦτο μόνον ἐπιζητήσει, ὃ θέλει καὶ λέγει γίνεσθαι καὶ οὐδὲν τὸ διάφορον πρὸς τοὺς πρὸ αὐτοῦ ἢτὸ μὴ τοσοῦτον θέλειν καὶ βούλεσθαι ὡς εἰ καὶ θελήσειεν καὶ ἄρτι. ἡ αὐτὴ ἐξουσία παρὰ τῶν ἱεραρχῶν συνοδικῶς ἐκπεφώνηται. καὶ πῶς συνιῶν τις καὶ οὐκ ὢν δύσερις οὐχ ὁμολογήσειεν οὕτως ἔχειν; τί δὲ ταύτης τῆς αἱρέσεως χεῖρον ἔσται ἕως ἀναδείξεως αὐτῆς τοῦ Ἀντιχρίστου;", --Αγ.Θεόδωρος Στουδίτης (P.G 99). Επιστολή 17 {1Ἰωάννῃ σπαθαρίῳ},
13: Ο προφήτης Ηλίας, όταν έλθη να διδάξη δε θα φανερωθή εις τον κόσμο, καθώς λέγει το Άγιον Πνεύμα, ίνα μη ελθών πατάξη την γην άρδην, ήτοι, λέγει το Άγιον Πνεύμα διά να μη φοβίση και ταράξη τον κόσμον και την γην, δεν θέλω τον φανερώσει εις σας τους χριστιανούς. Αμή τι έχει, παιδιά μου, να φανερωθή; Ο ζήλος του και η διδασκαλία του. , --Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Διδαχές / Διδαχή Δ',
14: "Και τότε έχει να γίνει η μεγαλύτερη σύγχυση στον κόσμο, γιατί η μεν Ιερά Σύνοδος, θα λέει ότι αυτός ο άνθρωπος που λέει ότι είναι ο προφήτης Ηλίας είναι πλανεμένος, κάποιοι άλλοι αρχιερείς η ευλαβείς ιερείς θα τον αναγνωρίσουν και θα τον ακολουθούν. ", Απόσπασμα από ομιλία του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Μουλατσιώτη, Πάσχα 2012,15: "Το δε ειπειν εις καιρόν, και καιρούς....τα τρία ήμισυ έτη του αντιχριστου εσήμανε..αυται εισίν αι 1290 ας προειπε Δανιήλ...γνώσονται ταύτα πάντα", --Α. Ιππόλυτος (P.G 10, 668 C) - Εξηγητικά,
16: «...αὐτὸς μὴ φαινόμενος ἄρτι ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας ὁρατὸν ἡμῖν πόλεμον πρὸς μάχας καὶ σφαγὰς ἐπάγει καὶ ἐρεθίζει.. », --Αγ. Ιππόλυτος -περί της συντελείας του κόσμου και περί του αντιχρίστου..(26),(P.G. 10,929 B-C), (Β.Ε.Π 6,286) ,
17: 2018 Το Τέλος του Κόσμου - Η Δευτέρα Παρουσία,, μον. Μάξιμος Βαρβαρής, Εκδ. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 2011,
18: «τουτέστιν, η αρχή η Ρωμαϊκή, όταν αρθη εκ μέσου, τότε εκεινος (=ο Αντίχριστος) ήξει… επιθήσεται (=θά εκμεταλλευθεί) τη αναρχία, καί τήν των ανθρώπων καί τήν του Θεου επιχειρήσει αρπάσαι αρχήν» , --Ιωάννης ο Χρυσόστομος - (P.G. 62, 486),
19: «τουτέστιν, η αρχή η Ρωμαϊκή, όταν αρθη εκ μέσου, τότε εκεινος (=ο Αντίχριστος) ήξει… επιθήσεται (=θά εκμεταλλευθεί) τη αναρχία,..» - Συμφωνία Με Ι.Χρυσοστομο, --Θεοδώρητος Κύρου - (P.G. 82, 664 C),
20: «Τί δήποτ΄ουν εστι τό κατέχον αποκαλυφθηναι αυτόν, τουτέστι, τό κωλύον; Οι μέν του Πνεύματος τήν Χάριν φασίν, οι δέ τήν Ρωμαϊκήν αρχήν' οις (=με τους οποίους) έγωγε μάλιστα τίθεμαι (=συμφωνώ)», --Ιωάννης ο Χρυσόστομος - (P.G. 62, 485),
21: «Όταν γάρ καταλυθη η Ρωμαίων αρχή, τότε ο Αντίχριστος επιτεθήσεται τη αναρχία καί κρατησαι επιχειρήσει» , --Οικουμένιος (P.G. 119, 121 Α) ,
22: «Ει μή γάρ αύτη (η Ρωμαϊκή αρχή) καταλυθη, ουκ άν σχοίη πάροδον ο Αντίχριστος ποιησαι ά βούλεται», --Θεοφύλακτος Βουλγαρίας (P.G. 124, 1341 Α). ,
23: Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως και άλλοι ερμηνευτές (Άγιος Ειρηναίος, Τερτυλλιανός, Λακτάντιος, Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, Θεοφύλακτος, Ζιγα­βηνός), συμφωνούν πως «το κατέχον» που εμποδίζει την έλευση του Αντιχρίστου είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. είναι η κατάλυσή της εκείνη που θα σημάνει την ανάδειξη του Αντιχρίστου. Λιγότερο διαδεδομένες είναι οι απόψεις ότι το «κατέχον» είναι το όριο που έχει θέσει ο Θεός (Θεόδωρος Μοψουεστίας, Θεοδώρητος Κύρου, Μέγας Φώτιος), η μη ολοκλήρωση του ευαγγελισμού των εθνών (Θεοδώρητος) ή το Άγιον Πνεύμα (Σευηριανός), ,
24: «ο Αντίχριστος ως Ρωμαίων βασιλεύς ελευσόμενος καί τήν τούτων αρχήν καθαιρήσων» , --Ανδρέας Καισαρείας (P.G. 106, 333 ΑΒ),
25: «καὶ ἀνατρέφεται λεληθότως καὶ αἰφνίδιον ἐπανίσταται καὶ ἀνταίρει καὶ βασιλεύει.» , --Αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Κατήχησις, IV, 26 (P.G. 94, 1217 Β),
26: Οι χριστιανοί στους έσχατους καιρούς - Αυγ.Καντιώτης - Εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη - Ανδρονίκης Καπλάνογλου, ,
27: Διδακτικά και προφητικά αποφθέγματα γέροντος Αμβροσίου ΛάζαρηΠνευματικού της Ι. Μovής Δαδίου «Παναγία η Γαυριώτισσα», (σελ. 233) & (σελ. 111) & (σελ. 144-145) ,
28: "..ο αντίχριστος θα έρθει σαν παγκόσμιος οικονομικός σωτήρας, διότι θα γίνει ένα παγκόσμιο οικονομικό κραχ και όλες οι κυβερνήσεις των κρατών θα ψάχνουν εναγώνια για λύσεις. Αυτό θα τους δώσει προσωρινά λύση και θα τους βγάλει από το αδιέξοδο, αλλά με φοβερά ανταλλάγματα. Αφού περάσουν τα οικονομικά γεγονότα, θα θεοποιηθεί από τους ανθρώπους", Διδακτικά και προφητικά αποφθέγματα γέροντος Αμβροσίου Λάζαρη, Πνευματικού της Ι. Μovής Δαδίου «Παναγία η Γαυριώτισσα»,
29: Επτά Χρόνια Παγκόσμιος Κυβέρνησις, μετά τι;, Όθων Μπότσαρης, Εκδ. Αποκάλυψις,
30: Ο Αντίχριστος - Τι είπε γέρων Παίσιοςστον Μοναχό Μιχαήλ , - 2007, Μελίτα Αντωνιάδου - Εκδόσεις Δορκάς,
31: Όσιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν σαλός - Διδαχή περί των εσχάτων και του αντιχρίστου - Θεοδρομία, Τριμηνιαία Έκδοση Ορθοδόξου Διδαχής – Μάρτιος 2012,32: ο Άγιος Σεραφείμ (του Σαρώφ),μίλησε στον Μοτοβίλωφ για τα αφορώντα την πνευματική κατάσταση των τελευταίων Χριστιανών που θα απομείνουν να πιστεύουν (αληθινά) στο Θεό πριν το τέλος του κόσμου»:«Και στις ημέρες αυτής της μεγάλης θλίψης, από την οποία δεν θα σωζόταν κανείς άνθρωπος, αν για χάρη των εκλεκτών δεν περικόπτονταν αυτές οι ημέρες,,33: Αρχιμανδρίτης Αβέρκιος: «Όλα τα σημεία μαρτυρούν ότι πρόκειται για τους μάρτυρες του Χριστού, και η αναφορά της “μεγάλης θλίψης” κάνει πολλούς σχολιαστές να θεωρούν ότι πρόκειται τελικά, για τους Χριστιανούς που θα σκοτωθούν από τον Αντίχριστο την τελευταία περίοδο της ύπαρξης του κόσμου. Γιατί και ο ίδιος ο Χριστός είχε δηλώσει σχετικά με αυτή την θλίψη: Διότι θα είναι τότε θλίψη μεγάλη, που τέτοια δεν έγινε από την αρχή του κόσμου μέχρι τώρα, ούτε πρόκειται να γίνει (Ματθ. 24:21)».,34: "Κανένα δείγμα τόσης ολοκληρωμένης αποστασίας σ' όλην την παγκόσμιον ιστορίαν δεν αναφέρεται και άρα πλησιάζομεν στην αποκαλυπτόμενην υπό του Παύλου κρίσιμον στιγμήν εσχατολογικών γεγονότων.", Περί Συντελείας και Αντιχρίστου, Γερ.Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Εκδ Ε', 2004, Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπ. Αγίου 'Ορους, σελ. 25,
35: Στη σύγχρονη χριστιανική βιβλιογραφία συναντώνται ενδιαφέρουσες απόψεις πάνω στο ζήτημα της αποστασίας. Ήδη αναφέραμε πως η αποστασία ερμηνεύτηκε και ως μια απομάκρυνση απ’ τον Θεό που θα οδηγήσει στον Αντίχριστο. Στα πλαίσια αυτής της ερμηνείας, η αποστασία κατανοείται ως η αποκάλυψη του μυστηρίου της ανομίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της Β΄ προς Θεσσαλονικείς ο Παύλος διακρίνει ανάμεσα σε δύο περιόδους, σε δύο εποχές. Στην πρώτη εποχή ο διάβολος ενεργεί κεκαλυμμένα, « ἐν μυστηρίῳ ». Αυτή η περίοδος περιγράφεται με τα λόγια « τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργείται τῆς ἀνομίας ». Στην δεύτερη περίοδο ο διάβολος θα ενεργεί φανερά. Αυτή η εποχή δηλώνεται με τα λόγια « καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος ». Η αποστασία θεωρείται πως θα είναι το ενδιάμεσο στάδιο στη μετάβαση απ’ την « ἐν μυστηρίῳ » ενέργεια της ανομίας στην αποκάλυψή της στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Σύγχρονοι Χριστιανοί συγγραφείς αναγνωρίζουν στη σημερινή αποκάλυψη της ανομίας την προετοιμασία της οδού του θηρίου• και τη θεωρούν σημείο των καιρών. Έτσι, επισημαίνεται πως στην εποχή μας η ανομία, πράγματι, δεν κρύβεται αλλά διαφημίζεται. Σε επίπεδο ηθικής η ανομία έχει γίνει μεταφορικά και κυριολεκτικά νόμος. Ο καθένας προτρέπεται να κάνει ό,τι επιθυμεί χωρίς φραγμούς, ενοχές και αναστολές., Η διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας για τον αντίχριστο, σελ. 186-202 ), Διδακτ.Διατριβή - Βασ. Ταμιωλάκη, 2012, Εκδ. Λυδία ,
36: "Ή σύγχρονη πραγματικότητα μέ τήν εύρυτάτην διάδοσιν τού «666» στίς κάρτες διαδρομών, στίς πιστωτικές κάρτες, στά χαρτονομίσματα, στίς ταυτότητες σέ όλα τά τυποποιημένα προιόντα μάς βεβαιώνει ότι προετοιμάζεται ή έλευσις καί ή έπικράτησις τού Άντιχρίστου.", Το χάραγμα του αντιχρίστου κατά την Γραφήν και τους Πατέρας,, Αρχιμανδρ. Εμ.Καλύβα, 1989, Εκδ. Σταμούλη, σελ.70,
37: Ὅταν γὰρ ἔλθῃ ἐκεῖνος, καὶ οὐδὲν ἐπιτάττων ὑγιὲς, ἀλλὰ πάντα παράνομα, ἀπὸ σημείων μόνων ψευδῶν πιστεύηται, ἀποῤῥάψει τὸ στόμα αὐτοῖς. Εἰ γὰρ τῷ Χριστῷ οὐ πιστεύεις, πολλῷ μᾶλλον οὐκ ἐχρῆν τῷ Ἀντιχρίστῳ πιστεῦσαι· ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἔλεγε παρὰ τοῦ Πατρὸς πεπέμφθαι, οὗτος δὲ τοὐναντίον, --Αγ.Ιωάννης ο Χρυσόστομος - (P.G. 62, 487), Β' προς Θεσσαλονικείς 4, 1 ,
38: Το βιβλίο είναι διδακτορική διατριβή που υποβλήθηκε στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. ( με τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις ). Σύμβουλος καθηγητής του συγγραφέα ήταν ο γνωστός καθηγητής Δογματικής Θεολογίας Δημήτριος Τσελεγγίδης.Σ’ αυτό το βιβλίο εκτίθεται η διαχρονική και οικουμενική συμφωνία των Πατέρων της Εκκλησίας ( Consensus Patrum ) για τον Αντίχριστο. Εξετάζεται η Πατερική διδασκαλία γι’ αυτό το θέμα με συστηματική μεθοδολογία και σε σημείο, ώστε, όσο είναι δυνατόν, το ζήτημα να εξαντλείται. Ο συγγραφεύς χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό πατερικών κειμένων της Ανατολικής, Δυτικής και Σλαβικής Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης, προκειμένου να παρουσιάσει μια, όσο γίνεται, πιο ολοκληρωμένη εικόνα της Πατερικής διδασκαλίας για τον Αντίχριστο και την εποχή των εσχάτων. , Η διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας για τον αντίχριστο, σελ. 186-202 ), Διδακτ.Διατριβή - Βασ. Ταμιωλάκη, 2012, Εκδ. Λυδία ,
39: "« ... μελλήσει (= πρόκειται) ό λαός απωθείσθαι καί αποβάλλεσθαι τόν αληθή τού κόσμου Σωτήρα, συναίρεσθαι δέ (= νά όκολουθήση) τη πλάνη έπίγειον βασιλέα αιρόμενος, τόν δέ έπουράνιον αθετείν»", --Α. Ιππόλυτος (P.G 10,776-777) - περί Χριστού και αντιχρίστου (Β.Ε.Π. 6, 217),
40: "Κανείς δέν έπίστευε τόν Νώε, όταν τούς έλεγε: Μετανοήσατε, έρχεται ό κατακλυσμός. Δέν μετενόησαν. Ό κατακλυσμός ήλθε καί απωλέσθησαν. 'Αραγε θά μετανοήσουν πρό τής Β' Παρουσίας όσοι έτοιμάζουν τήν Βαβέλ τού «666»; Θά δούν ύπεύθυνα τήν Βαβέλ τού «666» καί τό χάραγμα τού Άντιχρίστου οί νομιζόμενοι πιστοί ή θά μειδιούν θεωρούντες ώς ανάξιον λόγου τό θέμα; Θά αφυπνισθούν ή θά παραμείνουν στήν πλάνην τους μεριμνώντες καί τυρβάζοντες περί πολλά ή ασχολούμενοι περί ανέμων καί ύδάτων; Θά είναι αναπολόγητοι.", Το χάραγμα του αντιχρίστου κατά την Γραφήν και τους Πατέρας, Αρχιμανδρ. Εμ.Καλύβα, 1989, Εκδ. Σταμούλη, σελ.216,
41: "Τότε ο Πατριάρχης θα αναφωνήσει ότι είναι ο Αντίχριστος και για αυτό θα φονευθεί" - Αγ. Λαυρεντίου τού Chernigof, Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης - Μονή Διον.Αγ. 'Ορους,42: "Τοῖς γὰρ ἔχουσι γνῶσιν, εὐχερῶς ἡ τούτου γνωρίζεται ἔλευσις· τοῖς δὲ τὸν νοῦν ἔχουσιν εἰς πράγματα βιωτικὰ καὶ ποθοῦσι τὰ γήϊνα, οὐκ εὔδηλον ἔσται τοῦτο. Ὁ γὰρ ἀεὶ δεδεμένος ἐν πράγμασι βιωτικοῖς, κἂν ἀκούσῃ, ἀπιστεῖ καὶ βδελύσσεται τὸν λέγοντα. Τούτου χάριν ἐνισχύουσιν οἱ ἅγιοι, ὅτι πᾶσαν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν μέριμναν τοῦ βίου τούτου ἀπέρριψαν.", Αγ.Εφραίμ ο Σύρος - Λόγος ..εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου - (Δύσκολη Αναγνώριση),
43: "2)Ή άναγνώρισις όμως σέ ένα πρόσωπον άνθρώπου αύτού τού Άντιχρίστου, τού πραγματικού Άντιχρίστου, είναι δυσχερέστατον έργον καί άπαιτεί διακριτικόν καί προφητικόν χάρισμα. 'Έτσι θά εΙχαν πολλοί έπί γενεάς γενεων καί αιωνας όλοκλήρους ταυτίσει μέ αύτόν τόν 'Αντίχριστον πολλούς Φέροντας τό αύτό δνομα καί έχοντας κάποια παραπλήσια γνωρίσματα. Κατ' αύτόν τόν τρόπον άναρίθμητοι άνθρωποι θά παρουσιάζοντο ώς ο «ίδιοτρόπως Άντίχριστος» καί πολλοί θά ήσαν οι πλανώντες καί πλανώμενοι πρός βλάβην της πίστεως καί άληθείας.", Το χάραγμα του αντιχρίστου κατά την Γραφήν και τους Πατέρας,, Αρχιμανδρ. Εμ.Καλύβα, 1989, Εκδ. Σταμούλη, σελ.73,
44: "ο προφήτης Ηλίας, ..., θα δείξει τον Αντίχριστο αλλά και θα τον ελέγξει φοβερά, όπως έλεγξε και τον Αχαάβ.", Π. Αθαν. Μυτιληναίου,5: 3,5 ετη βασιλείας αντιχρίστου., Δαν. 7, 25. 12, 7 Αγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατήχησις Φωτιζομένων 15, 9. 11. 12. 15. 16 PG 33, 880C. 884B-885C. 889A-893A.,
46: "Μετὰ γοῦν τὸ πληρωθῆναι τοὺς τρεῖς καιροὺς καὶ ἥμισυ τῆς τοῦ μιαροῦ ἐξουσίας καὶ πράξεως, καὶ ὅταν πληρωθῇ πάντα τὰ σκάνδαλα πάσης τῆς γῆς, καθώς φησιν ὁ Κύριος, ἥξει λοιπόν, ὡς ἀστραπὴ ἀστράπτων ἐξ οὐρανοῦ, ὁ ἅγιος καὶ ἄχραντος καὶ φοβερὸς καὶ ἔνδοξος Θεὸς ἡμῶν, μετὰ δόξης ἀνεικάστου, προτρεχόντων τῶν ταγμάτων ἐνώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ Ἀγγέλων, Ἀρχαγγέλων, πάντες φλόγες πυρὸς ὄντες, καὶ ποταμὸς πλήρης πυρὸς ἐν φοβερῷ ῥοιζήματι", Αγ.Εφραίμ ο Σύρος - Λόγος ..εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου - (3,5 Έτη και Β' Παρουσία),
47: " βασιλεύει δὲ ὁ Ἀντίχριστος τρία καὶ ἥμισυ ἔτη μόνα. οὐκ ἐξ ἀποκρύφων λέγομεν, ἀλλ' ἐκ τοῦ Δανιήλ. φησὶ γάρ· καὶ δοθήσεται ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἕως καιροῦ καὶ καιρῶν καὶ ἥμισυ καιροῦ. καιρὸς μὲν ὁ εἷς ἐνιαυτός, ἐν ᾧ τέως αὔξει ἡ παρουσία αὐτοῦ, καιροὶ δὲ τὰ ἐπίλοιπα δύο ἔτη τῆς παρανομίας εἰς τρία ὁμοῦ συναριθμούμενα, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ καιροῦ ἡ ἑξάμηνος.", --Αγ.Κύριλλος Ιεροσ. (P.G 133, 892) & (Ε.Π.Ε. 2, 142-145),
48: "Μία μεν ουν εβδομάδα ειπών, την εσχάτην την επί τω τέρματι του σύμπαντος κόσμου εσομένη επί εσχάτων εσήμανε, ης εβδομάδος το μεν ήμισυ λήμψονται οι δύο προφήται Ενώχ και Ηλίας.", --Α. Ιππόλυτος (P.G 10,761 Α) - περί Χριστού και αντιχρίστου , XLIΙΙ σελ. 211,
49: "Λήψονται" μεταφράζεται ως θέλουσιν λάβει, Βλεπε: Ρωμ ιγ' 2, Λουκ, κ' 47, Μαρκ ιβ' 40, Ματθ κ' 10 , Ιακ γ' 1, Δαν ζ' 18 Βάμβας., ,
50: ''μια εβδομάς περιλειφθήσεται η έσχατη εν ή παρέσται Ηλίας και Ενώχ και εν τω ήμισει αυτής αναφανήσεται ''το βδέλυγμα της ερημώσεως''(Δαν 9,27) ο αντίχριστος,ερήμωσιν τώ κόσμω καταγγέλων ού παραγενομένου ''αρθήσεται θυσία και σπονδή'' ή νύν κατα πάντα τόπον υπό των εθνών τώ θεώ προσφερομένη'' , --Α. Ιππόλυτος (P.G 10, 656 D) - Εξηγητικά,
51: ''... και τω Δανιήλ έίρηκεν '' και διαθήσει διαθήκην πολλοίς εβδομάς μία και έσται εν τω ήμισει της εβδομάδος αρθήσεται μου θυσία και σπονδή'' (Δαν.9,7) ίνα δειχθή η μία εβδομάς είς δύο μεριζόμενη,των μεν δύο μαρτύρων τρία ήμισυ έτη κηρυσσόντων,του δε αντιχρίστου το επίλοιπον της εβδομάδος τους αγίους πολεμούντος και πάντα τον κόσμο ερημούντος' ίνα πληρωθή το ειρημένον΄|, --Α. Ιππόλυτος (P.G 10, 663 Β) - Εξηγητικά,
52: "..τὴν πόλιν φησὶ τὴν ἁγίαν πατήσουσι μῆνας τεσσαρακοντα δύο, τὴν πόλιν, οὐ μὴν τὸν ναόν, πόλιν λέγων τὴν ἐκκλησίαν, περὶ ἧς εἴρηται δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπουράνιος Ἱερουσαλήμ", --Αγ. Οικουμένιος - Σχολια στην Αποκάλυψη(P.G. 119 ).,
53: " Και η υμνολογία της Εκκλησίας μας αποκαλεί τον Ηλία «δεύτερο πρόδρομο της παρουσίας Χριστού».", Περίπατοι στην Αγία Γραφή, Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλη,1991, Ιδ. Έκδοση,54: "Καὶ ἐν τοῖς προοιμίοις μὲν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ τυραννίδος, ὑποκρίνεται δικαιοσύνην· ἡνίκα δὲ ἐπικρατὴς γένηται, διώκει τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ", --Αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Κατήχησις, IV, 26 (P.G. 94, 1217 Β),
55: "οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶτῆς γῆς. καὶ ὅταν τελέσωσί φησι τὴν μαρτυρίαν· μαρτυρήσουσι γὰρ ὅτι ὁ μὲν παρὼν οὗτος οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός, ἀπατέων δέ τίς ἐστι καὶ πλάνος καὶ ὀλέθριος. ἥξει δὲ ὅσον οὔπω ὁ τοῦ Θεοῦ υἱός, ᾧ καὶ πιστευτέον ὡς Σωτῆρι καὶ Θεῷ καὶ ἐπ' εὐεργεσίᾳ τῶν ἀνθρώπων, καὶ πάλαι παραγεγονότι, καὶ νῦν παραγενομένῳ", --Αγ. Οικουμένιος (̔Ερμηνεία Αποκάλυψης),
56: Ὅταν ἴδῃ τὸν σύμπαντα κόσμον ταρασσόμενον, καὶ φεύγῃ ἕκαστος ἐν ὄρεσι κρυβῆναι, τοὺς μὲν λιμῷ θνῄσκοντας, τοὺς δὲ ἐν δίψῃ δεινῇ τηκομένους, ὡσεὶ κηρόν, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐλεῶν; , Αγ.Εφραίμ ο Σύρος - Λόγος ..εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου - (Ταραχή, Φόβος, Δραπέτευση στα 'Ορη),
57: " Όταν ο Αντίχριστος θα βρίσκεται στο φόρτε της δυνάμεώς του και τού αντιχριστιανικού του μένους, ο Θεός θα ενισχύση τους δικούς του με τους δύο εσχατολογικούς προφήτες, που κατά την Ορθόδοξη παράδοσι είναι ο Ηλίας και ο Ενώχ. Ο Θεός κάποτε με δύο άνδρες τον Μωϋσή και τον Ααρώνεχτύπησε το βασί­λειο τού παλαιού Φαραώ με δέκα πληγές. Τώρα με τους δύο Προφήτες θα πλήξη το κράτος τού νέου Φαραώ, τού Αντίχριστου με τις επτά εσχατολογικές πληγές:", Περίπατοι στην Αγία Γραφή, Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλη,1991, Ιδ. Έκδοση,58: "Ἐν σχήματι δὲ τοιούτῳ ἥξει ὁ παμμίαρος, ὡς κλέπτης, ἀπατῆσαι τὰ σύμπαντα· ταπεινός, ἥσυχος, μισῶν, φησίν, ἄδικα, ἀποστρεφόμενος εἴδωλα, προτιμώμενος εὐσέβειαν, ἀγαθός, φιλόπτωχος, εὐειδὴς ὑπερβολῇ, εὐκατάστατος, ἱλαρὸς πρὸς πάντας, τιμῶν μεθ᾿ ὑπερβολῆς τὸ γένος τῶν Ἰουδαίων· ", - Αγ.Εφραίμ ο Σύρος - Λόγος ..εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου -(Αρχικές Αρετές),
59: Διά ημάς τους χριστιανούς έχει να στείλη ο Θεός τον προφήτην Ηλίαν διά να παραγγείλει και να διδάξει όσοι έχουν άγιον Βάπτισμα, την βόυλαν του Ιουσού Χριστού, να φυλάγωνται να μην πιστεύουν εκείνον τον πλάνον Αντίχριστον και εκείνα όπου τάξει είναι όλα ψεύτικα διά να τους γελάσει, να τους βουλώσει. Και καλύτερα να τυραννισθούν και να θανατωθούν παρά να τον πιστεύουν και να βουλωθούν. Αυτά και άλλα έχει να διδάξει ο προήφτης Ηλίας. Και ύστερα εκείνος ο πλάνος ακούοντας το κήρυγμα του προφήτη Ηλία έχει να λυσσάξει από τον θυμό του και να τυραννεί και να παιδεύει όσους δεν τον πιστεύουν με τα πλέον χειρότερα βασανιστήρια και καλότυχος και τρισμακάριος όποιος υπομείνη και δεν βουλωθει, εκείνος βέβαια θέλει στεγανωθει και θέλει σταθει εις τον χορόν των μαρτύρων. - , Αγ. Κοσμά Αιτωλού - «δια να μη πλανηθούμε από τον αντίχριστο» - Εκδ. Ορθοδόξος Κυψέλη -60: πρωτύτερα έχει να γεννηθεί ο Αντίχριστος και να κάμει τόσα κακά εις τον κόσμον και έχει να ονομάσει του λόγου του υιόν Θεού και θέλει σταθή βασιλεύς να ορίσει τον κόσμον όλον και να κάνη θαύματα κατά φαντασίαν, δια να πλανά τους ανθρώπους να τον ομολογήσουν διά Χριστόν και όσοι τον πιστύεουν να τους τάζει τόσα αγαθά και ύστερα να τους βουλώνει, Αγ. Κοσμά Αιτωλού - «δια να μη πλανηθούμε από τον αντίχριστο» - Εκδ. Ορθοδόξος Κυψέλη,
61: "Εἴ τις ἔχει δάκρυα καὶ κατάνυξιν, δεηθήτω τοῦ Κυρίου, ἵνα ῥυσθῶμεν ἐκ θλίψεως τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς· ἵνα μήτε ἴδῃ παντελῶς μήτε αὐτὸ τὸ θηρίον, μηδὲ πάλιν ἀκούσῃ τὰ φόβητρα αὐτοῦ. Ἔσται γὰρ κατὰ τόπους λιμοί, σεισμοὶ καὶ θάνατοι διάφοροι ἐπὶ τῆς γῆς." , Αγ.Εφραίμ ο Σύρος - Λόγος ..εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου - (Μεγάλη Θλιψη, Πείνα, Σεισμοί, Θάνατοι),
62: "Οι αντίχριστοι, καί αύτός ό «Ιδιοτρόπως Άντίχριστος» αρχικά υποκρίνονται αρετήν καί μετά φανερώνουν τό σατανικόν πρόσωπόν τους....ή βασιλεία ή αντίχριστη, τήν όποιαν ό Άντίχριστος ύποκριτικά στήν αρχήν έπιμελώς κρύβει κάτω από τόν πέπλον τής αρετής, τής ειρήνης, τής δικαιοσύνης., Το χάραγμα του αντιχρίστου κατά την Γραφήν και τους Πατέρας,Αρχιμανδρ. Εμ.Καλύβα, 1989, Εκδ. Σταμούλη, σελ.133,
63: "Πλὴν ὀλίγοι εἰσὶ τότε οἱ θέλοντες ὑπακούειν καὶ πιστεῦσαι τῷ κηρύγματι τῶν Προφητῶν. Τοῦτο δὲ ποιεῖ ὁ Σωτήρ, ἵνα δείξῃ τὴν ἄφατον αὑτοῦ φιλανθρωπίαν· ὅτι οὐδὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀφίησι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος δίχα κηρύγματος, ὅπως ἀναπολόγητοι ὦσι πάντες ἐν τῇ κρίσει"., Αγ.Εφραίμ ο Σύρος - Λόγος ..εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου - (2 Προφήτες, απιστία, αδικαιολογησία),
64: "φασὶ γὰρ αὐτοὺς προελθεῖν καὶ προδιαμαρτύρασθαι ἀπάτην εἶναι τὰ παρ' αὐτοῦ γενησόμενα σημεια και ως ου δει πιστευσαι το αλητηριω.", --Αγ. Οικουμένιος (̔Ερμηνεία Αποκάλυψης),
65: "Ἀρέσαι δὲ πᾶσι τεχνάζεται δολίως, ὅπως ἀγαπηθῇ ἐν τάχει ὑπὸ πολλῶν. Δῶρα δὲ οὐ λήψεται, μετ᾿ ὀργῆς οὐ λαλήσει, κατηφὴς οὐ δείκνυται, σχήματι δὲ εὐταξίας ἐξαπατᾷ τὸν κόσμον, ἕως ἂν βασιλεύσῃ.", Αγ.Εφραίμ ο Σύρος - Λόγος ..εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου - (Τάχιστη συμπαθεια και αποδοχή),
66: «Όταν όμως έρθει ο καιρός, που όλος ο κόσμος θα ψηφίζει ένα μόνο άνθρωπο, τότε να μην πάτε να ψηφίσετε, γιατί αυτός θα ειναι ο αντιχριστος.
68: "τὰ πρῶτα μὲν φιλανθρωπίαν ὑποκρινόμενος, ὕστερον δὲ τὸ ἀπότομον ἐνδεικνύμενος, καὶ μάλιστα πρὸς τοὺς ἁγίους τοῦ θεοῦ.", --Αγ.Κύριλλος Ιεροσ. (Ε.Π.Ε. 2, 125-144),
69: "διὰ τοῦτο ὀλίγοι οἱ μέλλοντες στῆναι· διὰ τοῦτο Ἠλίας καὶ Ἐνὼχ (οὐκ οἴδαμεν εἰ καὶ ὁ Θεολόγος καὶ εὐαγγελιστὴς) ἀρωγοὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας καὶ πρωτοστάται καὶ ἀθλοφόροι τῆς ὑπὲρ ὁμολογίας Χριστοῦ νίκης· διὰ τοῦτο κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι τῆςἀνάγκης ἐκείνης,", Αγ. Θεόδωρος ο Στουδίτης (P.G. 99, 556-557),
70: Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ερμηνεία της Β' προς Θες/νικεις επιστολής του Απ. Παύλου, κεφ. β' 3-12,
71: "πάντα κινήσει, πάντα ταράξει, καὶ ἐπιταγμάτων ἕνεκεν καὶ φόβου. Φοβερὸς ἔσται πάντοθεν, ἀπὸ τῆς ἐξουσίας,ἀπὸ τῆς ὠμότητος, ἀπὸ τῶν παρανόμων ἐπιταγμάτων. Ἀλλὰ μὴ δείσῃς· ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, φησὶν, ἕξει τὴν ἰσχύν. Καὶ γὰρ καὶ ὁ Ἠλίας ἥξει τότε τοὺς πιστοὺς ἀσφαλιζόμενος. Καὶ τοῦτο ὁ Χριστός φησιν, Ἠλίας ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα.", --Άγ.Ιωάννης ο Χρυσόστομος - (P.G. 62, 487),
72: "Διδάσκει δὲ ἡμᾶς ὅτι, τοῦ Ἀντιχρίστου ἐκεῖνα τολμῶντος, φανήσεται ὁ μέγας Ἠλίας, κηρύττων Ἰουδαίοις τὴν τοῦ Κυρίου παρουσίαν, καὶ πολλοὺς ἐπι στρέψει· τοῦτο γὰρ λέγει τὸ, "Ἀποκαταστήσει καρ δίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν," τουτέστι, τοῖς ἐξ ἐθνῶν πεπιστευκόσι τοὺς Ἰουδαίους· τούτους γὰρ ἐκάλεσε πατέρας, ὡς πρεσβυτέρους κατὰ τὴν γνῶσιν. Διὰ τοῦτο οὐκ εἶπεν· Ἀποκαταστήσει καρδίαν υἱοῦ πρὸς πατέρα· ἀλλὰ, "Καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱόν·" τὸν γὰρ Ἰουδαῖον πιστεύσαντα συνάψει τῇ Ἐκκλησίᾳ· καὶ ἐπειδὴ κατὰ μὲν τὴν γνῶσιν ὁ Ἰουδαῖος πρε σβύτερος, μία δὲ καὶ τούτων κἀκείνων ἡ φύσις, εἰκότως ἐπήγαγε· "Καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὑτοῦ," διδάσκων, ὅτι μία μὲν τούτων κἀ κείνων ἡ φύσις, ἡ δὲ θεογνωσία Ἰουδαίοις πρότερον ἐδόθη. Ἀπιστήσαντες δὲ, ἔσχατοι ἀπεδείχθησαν· πι στεύσαντες δὲ διὰ τῶν τοῦ μεγάλου Ἠλιοῦ κηρυγμά των, καὶ τοῖς τὴν πεμφθεῖσαν αὐτοῖς σωτηρίαν ἁρπάσασι συναφθέντες ἔθνεσιν, εἰς μίαν τελέσουσιν Ἐκκλησίαν. Τοῦτο καὶ ἐνταῦθα αἰνίττεται, ὅτι τού των γινομένων ὑπὸ τοῦ Ἀντιχρίστου, ὁ ἅγιος Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος πάντα πραγματεύσεται, ὥστε τὸν Ἠλίαν ἀφικέσθαι καὶ προμηνύσαι τοῦ Δεσπότου τὴν παρουσίαν, ἵνα τῆς σωτηρίας τύχωσιν οἱ τηνι καῦτα Ἰουδαῖοι., --Θεοδώρητος Κύρου. Υπόμν. εις ..Δανιήλ (P.G 81, 1533 ),
73: "Ὅτι εἰς καιρὸν, φησὶ, καὶ καιροὺς, καὶ ἥμισυ καιροῦ. Ἐν τῷ συντελεσθῆ ναι διασκορπισμὸν λαοῦ ἡγιασμένου γνώσονται ἅγιον, καὶ συντελεσθήσονται ταῦτα πάντα." Τρία γὰρ, φησὶ, καὶ ἥμισυ ἔτη ὁ τοῦ ἡγιασμένου λαοῦ κρατήσει διασκορπισμὸς, καὶ συντελεσθήσονται ταῦτα πάντα. Εἶτα γνώσονται τὸν ἅγιον. Τὸν μέ γαν Ἠλίαν ἐνταῦθα αἰνίττεται· περὶ γὰρ τὰ τέλη τῆς ἐκείνου δυναστείας ἀναφανεὶς ὁ μέγας Ἠλίας, τὴν δευτέραν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἐπιφάνειαν προκη ρύξει. Τούτοις ἐπάγει ὁ μακάριος Δανιήλ", --Θεοδώρητος Κύρου. Υπόμν. εις ..Δανιήλ (P.G 81, 1540 ),
74: "Πρὶν ἢ δὲ ταῦτα γενέσθαι, ἀποστέλλει ὁ Κύριος Ἠλίαν τὸν Θεσβίτην καὶ τὸν Ἐνώχ, ὡς εὔσπλαγχνος, ὅπως αὐτοὶ γνωρίσωσιν εὐσέβειαν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων καὶ κηρύξωσι παρρησίᾳ θεογνωσίαν πᾶσι, μὴ πιστεῦσαι τῷ τυράννῳ φόβου ἕνεκα, κράζοντας καὶ λέγοντας· πλάνος ἐστίν, ὦ ἄνθρωποι·", Αγ.Εφραίμ ο Σύρος - Λόγος ..εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου - (2 Προφ.),
75: "Οὐκέτι ὡς εὐλαβής, ἀλλὰ πάντα ἐν πᾶσιν αὐστηρός, ἀπότομος, ὀργίλος, θυμώδης, δεινός, ἀκατάστατος, φοβερός, ἀειδής, μισητός, βδελυκτός, ἀνήμερος, ἀλάστωρ, ἀναιδὴς καὶ σπουδάζων ἐμβαλεῖν εἰς βόθρον ἀσεβείας πᾶν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. ", Αγ.Εφραίμ ο Σύρος - Λόγος ..εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου - (Μετά την ανάληψη εξουσίας),
76: Ἅπαντες δὲ οἱ πεισθέντες τῷ δεινῷ θηρίῳ καὶ λαβόντες τὴν ἐκείνου σφραγῖδα, τὸν δυσσεβῆ χαρακτῆρα τοῦ μιαροῦ, προστρέχοντες αὐτῷ ἅμα καὶ λέγουσι μετ᾿ ὀδύνης· δὸς ἡμῖν φαγεῖν καὶ πιεῖν, ὅτι πάντες ἐκλείπομεν ἐκ τοῦ λιμοῦ σφιγγόμενοι· καὶ ἀπέλασον ἀφ᾿ ἡμῶν τὰ ἰοβόλα θηρία. Καὶ ἀπορῶν ὁ ἄθλιος ἀποκρίνεται ἐν πολλῇ ἀποτομίᾳ, λέγων· πόθεν ἐγὼ δώσω ὑμῖν φαγεῖν καὶ πιεῖν, ὦ ἄνθρωποι; Ὁ οὐρανὸς οὐ βούλεται δοῦναι τῇ γῇ ὑετόν· ἡ γῆ δὲ πάλιν οὐ δέδωκεν ὅλως θέρος ἢ γεννήματα. Ἀκούοντες δὲ ταῦτα οἱ λαοί, πενθοῦσι καὶ κλαίουσι, μὴ ἔχοντες παντελῶς παραμυθίαν θλίψεως, ἀλλὰ θλῖψις ἐπὶ τῇ θλίψει ἔσται αὐτοῖς ἀμύθητος, ὅτι οὕτως εὐπροθέτως τῷ τυράννῳ ἐπίστευσαν, Αγ.Εφραίμ ο Σύρος - Λόγος ..εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου - (Πείνα των σφραγησθέντων),
77: "Σύμφωνα με τους Ανδρέα και Αρέθα Καισαρείας, η θαυματουργική δύναμη ....βδελύγματος της Ερημώσεως" & " Η ποιότητα των θαυμάτων...καταισχυνει" & "Ο έλεγχος του ψεύδους ...Αντιχρίστου", Η διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας για τον αντίχριστο, σελ. 429,430 και 431-435 ), Διδακτ.Διατριβή - Βασ. Ταμιωλάκη, 2012, Εκδ. Λυδία ,
78: "ἐπειδὴ γὰρ ἡ παρουσία τοῦ ἀντιχρίστου κατ'ἐνέργειαν γενήσεται τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους, ὥς φησιν ὁ Παῦλος γράφων τὴν δευτέραν Θεσσαλονικεῦσιν ἐπιστολήν, εἷλκον δὲ εἰς συγκατάθεσιν καὶ πίστιν τὰ σημεῖα, διὰ τοῦτο καὶ οἱ δύο προφῆται οἱ περὶ αὐτὸν λέγοντες ὅτι πλάνος ἐστὶ καὶ ἀπατέων, σημείοις χρήσονται παντοδαποῖςἵνα τοὺς ἀκούοντας εἰς πίστιν ἐφελκύσωνται., --Αγ. Οικουμένιος (̔Ερμ. Αποκ. Ε.Α VI Σελ. 164-165).,
79: Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (680 - 784 μ.Χ.) συμπεριέλαβε στο έργο «Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως» μικρό κεφάλαιο αναφερόμενο στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως 4 (26) 99 PG 94, 1216A-1217C.,
80: "Ἀποσταλήσεται δὲ Ἑνὼχ καὶ Ἡλίας ὁ Θεσβίτης καὶ ἐπιστρέψουσι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, τουτέστι τὴν συναγωγὴν ἐπὶ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τὸ τῶν ἀποστόλων κή-ρυγμα, καὶ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἀναιρεθήσονται. Καὶ ἐλεύσεται ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ, ὃντρόπον οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι ἐθεάσαντοαὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν,Θεὸς τέλειος καὶ ἄνθρωπος τέλειος,μετὰ δόξης καὶ δυνάμεως καὶ ἀνελεῖτὸν ἄνθρωπον τῆς ἀνομίας, τὸν υἱὸντῆς ἀπωλείας, τῷ πνεύματι τοῦ στό-ματος αὐτοῦ." -- ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στο σημειο - καὶ τότε (ὁἈντίχριστος) θὰ τοὺς φονεύσει. Καὶ ἀμέσωςὁ Κύριος θὰ ἔλθει ἀπὸ τὸν οὐρανό, christianvivliografia.files.wordpress.com/2011/12/e1bc81ceb3-e1bcb0cf89-ceb4ceb1cebcceb1cf83ceba-cf80ceb5cf81ceb9-ceb1cebdcf84ceb9cf87cf81ceb9cf83cf84cebfcf85.pdf , -- Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ - Έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως – κεφ. 99. Περὶ τοῦ ἀντιχρίστου,
81: "..Τα τριάμιση χρόνια θα είναι δύσκολα. Tα άλλα τριάμιση θα είναι εύκολα. Θα πάει περίπατο.", Σημεία των Καιρών: Συνομιλίες του Γέρ. Παΐσιου, Ιερ.Ισαακ, Καλύβη Αναστάσεως, Καψάλα, Καρυές Αγίου Όρους,
82: το επτακέφαλο θηρίο, + Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλη , 
83: "Η Εκκλησία του Χριστού θα προστατευθεί στα 3,5 χρόνια της βασιλείας των Δέκα Βασιλέων, από τις δυο πτέρυγες του αετού του μεγάλου (Κεφ.ΙΒ', εδ 14), δηλαδή απο τους δύο προφήτες. ", Ο Αντίχριστος Χτυπά την Πόρτα μας, Σέργιος Νείλος, Μοναχ. Μιχαήλ εκ Κύπρου), εκδ. 1988, σελ.86, 

84: " που ένα πρόσωπο, ο προφήτης Ηλίας, αποτελεί όχι μόνο ένα ιστορικό αντίτυπο σ' εκείνη την εποχή, αλλά και ένα ιστορικό πρωτότυπο στο μέλλον, στα έσχατα. ", "Λόγοι Αφυπνήσεως, † π. Αθ. Μυτιλιναιου, Ιερ.Μον. Κομνηνειου Λαρισης, Εκδ. «Ορθ.Κυψέλη» , 
85: " Έρχεται αιφνίδια! Σαν αστραπή και βροντή εμφανίζεται μπροστά στον βασιλιά, από προσώπου του Θεού, για να του δώσει εκείνο το φοβερό μήνυμα ", "Λόγοι Αφυπνήσεως, † π. Αθ. Μυτιλιναιου, Ιερ.Μον. Κομνηνειου Λαρισης, Εκδ. «Ορθ.Κυψέλη»
 , 86: "..ως τρία έτη και ήμισυ κηρύξει η δυάς η των αγίων την δευτέρα παρουσίαν. άλλον δε τοσούτον χρόνον κυριεύσει ο άδικος αντίχριστος δεινώς τιμωρούμενος τους σε περιμένοντας , κριτά δικαιότατε.". Η γνώμη προφανώς βασίστηκε σε παρερμηνεία των λόγων του Αγ. Ιππολύτου, Ρωμανού του μελωδού,Εις την Β' Παρουσίαν, ΣΤ' σελ 268, ,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ