Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

25-1-14 ( ΒΙΝΤΕΟ ) Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΑΝΟΜΟΥ ( ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΗΛΘΕΝ ΤΟ 2013 ) π.ΜΑΞΙΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥΗ ομιλία του πατρός Μαξίμου στην Κοπή Βασιλόπιττας του «Αγίου Κοσμά» και την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΑΝΟΜΟΥ»
Ξενοδοχείον OSCAR 25 ιανουαρίου 2014
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΑΝΟΜΟΥ

Σχήμα 17x24 - σελ. 520 - Λ.Τ. 15 ευρώ


Το οπισθόφυλλο του βιβλίου 


ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  ΤΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ


Τό τελευταῖο διάστημα δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού -ἄλλοι καλοπροαίρετα καίἄλλοι ὄχιἀπό τά μέσα ἤδη τοῦ 2013 ἔχουν ἀρχίσει καί ρωτοῦν τήνταπεινότητά μουμέ διαφόρους τρόπουςγραπτάπροφορικάἠλεκτρονικά,μέσω τρίτων κ.λπ., ἐάν ἔχει ἀλλάξει κάτι ἀπό ὅσα ἔχω πεῖ καί γράψεισχετικά μέτό θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς ΔευτέραςΠαρουσίας.
Μάλιστα, πολλοί ἐξ αὐτῶν «τρίβουν τά χέρια» ἀπό χαρά καί ἱκανοποίηση, ἐπειδή πέρασε τό 2013 καί κατ’ αυτούς δέν «ἐμφανίστηκε» ἤ δέν «εἶδαν» πουθενά τόν Ἀντίχριστο, ὅπως εἶχα γράψει καί πεῖ!Καί ὅμως... ἡ Γῆ γυρίζει


Ὡς γνωστόν, κάποτε ὁ Γαλιλαῖος, εἶχε πεῖ σέ ὅλο τόν κόσμο ὅτι, «ἡ γῆ γυρίζει», ἀλλά ΚΑΝΕΙΣ δέν τόν πίστεψε! Οὔτε κἄν οἱ συνάδελφοι καί ὁμοϊδεάτες του ἐπιστήμονες!
Καί βέβαια, ὅσο καί ἐάν προσπάθησαν νά τόν μεταπείσουν ἤ νά τοῦ ἀλλάξουν γνώμη, μέ πολλούς καί διαφόρους τρόπους, δέν τό κατάφεραν. Τί καί ἐάν τόν ἐδίωξαν, τί καί ἐάν τόν βασάνισαν, τί καί ἐάν τόν ἔβγαλαν τρελό, ἐκεῖνος στάθηκε ἀκλόνητος καί συνέχιζε να πιστεύει τά ὅσα ἔλεγε καί νά τούς λέει: «ΚΑΙ ΟΜΩΣ... Η ΓΗ ΓΥΡΙΖΕΙ!». Καί πράγματι ἔτσι ἦταν, ὅπως ἀποδείχθηκε πλέον ἐκ τῶν ὑστέρων καί γνωρίζουμε ὅλοι, ἀκόμη καί τά μικρά παιδιά.
Ἔτσι ἀκριβῶς καί στήν περίπτωσή μας ἐδῶ! 
Κάπως ἔτσι ἀπαντᾶ καί ἡ ταπεινότης μου σέ ὅλους αὐτούς:
«Καί ὅμως... Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ», ἄσχετα ἐάν κανείς σχεδόν μέχρι καί σήμερα, ἐκτός ἐλαχίστων ἐκλεκτῶν (τό «μικρόν ποίμνιον») δέν τό πιστεύουν. Οὔτε κἄν οἱ «συνάδελφοι» καί «ὁμοϊδεάτες» μου ἀδελφοί, κληρικοί καί μοναχοί!
Τί καί ἐάν ἔγραψα ἕξι σχετικά βιβλία 2.500 σελίδων συνολικά, μέ πλῆθος ἀναφορές στήν Ἁγία Γραφή και τούς Ἁγίους καί θεοφόρους Πατέρες μας, πού ξεπερνοῦν συνολικά τίς 2.000 παραπομπές.
Αὐτοί συνεχίζουν καί ἐπιμένουν νά λένε ὅτι:
«ΟΧΙ! Η ΓΗ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ»!
Δηλαδή: «ΟΧΙ! Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΗΛΘΕΝ»!
Τί καί ἐάν ἔκανα πλῆθος ἐκπομπῶν στήν τηλεόραση ἐπεξηγώντας καί ἀναλύοντας τό ὅλο θέμα μέ τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα καί ἀποδείξεις.
Αὐτοί συνεχίζουν καί ἐπιμένουν νά λένε ὅτι:
«ΟΧΙ! Η ΓΗ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ»!
Τί καί ἐάν ἀνέλυσα καί ἀναίρεσα διεξοδικά μέ πλῆθος χωρίων ὅλες τίς ὑποτιθέμενες ἐνστάσεις τους καί ἰδιαίτερα τό ἐπίμαχο χωρίο: «Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος». (Ματθ. ΚΔ΄, 36)
Αὐτοί συνεχίζουν καί ἐπιμένουν νά λένε ὅτι:
«ΟΧΙ! Η ΓΗ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ»!
«ΟΧΙ! Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΗΛΘΕΝ»!
Καί φυσικά ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ δέν ἔκανε οὔτε θέλησε ἤ τόλμησε να κάνει δημόσιο διάλογο μέ τήν ταπεινότητά μου, προκειμένου νά φανερωθεῖ ἡ ἀλήθεια καί νά διαφωτιστεῖ ὁ λαός, παρόλες τίς πολλές καί ἐπίμονες προσκλήσεις-προκλήσεις πού τούς ἔκανα ὅλα αὐτά τά χρόνια!Τό πανάρχαιο κόλπο τοῦ Διαβόλου

Τό ὅτι βέβαια, πρίν ἀπό τήν ἐλαχιστότητά μου, ὑπῆρξαν ἄλλοι πού ὅρισαν ἡμερομηνίες καί χρονολογίες, γιά τήν Δευτέρα Παρουσία καί διαψεύστηκαν, αὐτό δέν σημαίνει, οὔτε καί λέει τίποτε ἀπολύτως.
Μήπως ἀνά τούς αἰῶνας, τό ἴδιο πρᾶγμα ἀκριβῶς δέν ἔκανε πάντα ὁ Πονηρός, θέτοντας σέ ἐφαρμογή τό «Μυστήριον τῆς ἀνομίας» του, προκειμένου νά μπερδέψει τήν ἀλήθεια μέ τό ψέμα καί νά ἀποπροσανατολίσει τούς ἀνθρώπους;
Λέγει σχετικά ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής:
«Ὁ Θεός ἐκλεξάμενος ἐξήγειρεν ἀποστόλους, καί προφήτας καί διδασκάλους, πρός τόν καταρτισμόν τῶν ἁγίων. ὁ δέ διάβολος, ψευδαποστόλους, καί ψευδοπροφήτας καί ψευδοδιδασκάλους κατά τῆς εὐσεβείας ἐκλεξάμενος ἐξήγειρεν, ὥστε καί τόν παλαιόν πολεμηθῆναι νόμον καί τόν εὐαγγελικόν». (P. G. 90,144)
 Δηλαδή μέ ἄλλα λόγια.
- Ἔδωσε ὁ Θεός τά Εὐαγγέλια στούς ἀνθρώπους; Ἔδωσε καί ὁ διάβολος τά ψευτοευαγγέλια καί τά ἀπόκρυφα εὐαγγέλια.
- Ἔστειλε ὁ Θεός Προφήτας στόν κόσμο; Ἔστειλε καί ὁ διάβολος ψευδοπροφήτας.
- Ἔστειλε ὁ Θεός διδασκάλους; Ἔστειλε καί ὁ διάβολος τούς δικούς του ψευδοδιδασκάλους.
- Ἔστειλε ὁ Θεός τούς Ἀποστόλους; Ἔστειλε καί ὁ διάβολος τούς δικούς του ψευδαποστόλους.
- Ἔστειλε ὁ Θεός τούς Ἁγίους Του; Ἔστειλε καί ὁ διάβολος τούς δικούς του ψευτοαγίους.
Ὅ,τι καί ἐάν ἔκανε ὁ Θεός, τό ἴδιο ἔκανε ἀπό τήν ἀνάποδη ὁ διάβολος γιά νά πολεμήσει τήν Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, ἐμποδίζοντας ἔτσι καί καταστρέφοντας τό ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Ἀλλά καί ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων, πολύ σοφά καί προφητικά, φρόντισε νά μᾶς ἐνημερώσει καί προειδοποιήσει, σχετικῶς:
«Ἀλλά, ὅπως ἀκριβῶς τότε, ὅταν ἐπρόκειτο νά ἐνανθρωπήσει ὁ Θεός καί ἀναμενόταν νά γεννηθεῖ ἀπό παρθένο, ὁ διάβολος διέβαλε  προκαταβολικά τό γεγονός, ἐμπνέοντας μέ πονηριά τούς ἀνθρώπους νά δημιουργήσουν στήν εἰδωλολατρία θεούς ψεύτικους, οἱ ὁποῖοι γεννοῦν καί γεννιοῦνται ἀπό γυναῖκες, ὥστε, ἐφόσον θά εἶχε προηγηθεῖ τό ψέμα, ὅπως νόμιζε, οἱ ἄνθρωποι νά δείξουν ἀπιστία καί στό ἀληθινό, ἔτσι καί τώρα, πού πρόκειται νά ἔρθει γία δεύτερη φορά ὁ ἀληθινός Χριστός, ὁ διάβολος χρησιμοποιώντας ὡς ἐφόδιο τή προσδοκία τῶν ἄκακων ἀνθρώπων, καί ἰδιαίτερα ἐκείνων πού προέρχονται ἀπό τούς Ἰουδαίους, παίρνει κάποιον ἄνθρωπο μάγο, ἱκανό καί πολύ ἔμπειρο στή μαγεία καί στήν ἀπατηλή τέχνη τους, τόν βοηθάει νά ἁρπάξει γιά τόν ἑαυτό του τήν ἐξουσία τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἀποκαλώντας τόν ἑαυτό του Χριστόν. Ἔτσι μέ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἐξαπατᾶ τούς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι περιμένουν τόν χρισμένο Μεσσία, καί ὑποτάσσει τούς ἐθνικούς μέ τίς μαγικές φαντασιώσεις του». (ΕΠΕ 2, 135)

Ἐάν λοιπόν, ὁ Διάβολος ἔπραττε καί ἐνεργοῦσε πάντοτε παρομοίως, ἀκόμη καί γιά  τό Μέγα Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως καί τήν Πρώτη Παρουσία τοῦ Κυρίου μας, τότε γιατί νά μήν τό πράξει καί γιά τήν Δεύτερη Παρουσία Του;
Γιατί νά μήν φρόντιζε δηλαδή, κατά καιρούς νά στείλει διάφορα ὄργανά του, (ἐν γνώσει ἤ ἐν ἀγνοία τους) οἱ ὁποῖοι θά ὅριζαν διάφορες ἡμερομηνίες καί χρονολογίες γιά τό τέλος τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖες στήν συνέχεια ἐκ τῶν πραγμάτων θά ἀποδεικνύοντο ψευδεῖς, οὕτως ὥστε ὅταν θά ἐρχόταν ἡ ἀληθινή καί πραγματική,  νά μήν τήν πίστευε κανείς ἤ  νά μήν γινόταν πιστευτή ἀπό τούς περισσοτέρους;
Παλαιό λοιπόν τό κόλπο τοῦ Διαβόλου... Πανάρχαιο!Τίποτα δέν ἔχει ἀλλάξει

Ἔρχομαι λοιπόν, γιά μία ἀκόμη φορά, μέσα ἀπό τίς ταπεινές αὐτές γραμμές νά ἐπικοινωνήσω μέ ὅλους ἐκείνους τούς καλοπροαίρετους, γιατί οἱ ἄλλοι «οὐ μέ πείσης κἄν μέ πείσης», πού μέ ἀγωνία περιμένουν ἀπό τήν ταπεινότητά μου, ἄν καί ἀνάξιος, νά τούς ἐνημερώσω, ἐπιβεβαιώνοντας ἤ ὄχι, τά ὅσα ἔχω πεῖ, γράψει καί καταθέσει, ὅλα τά προηγούμενα χρόνια.
Ἀπευθύνομαι λοιπόν σέ ὅλους ἐσᾶς τούς ἀγαπητούς μου ἐν Χριστῷ ἀδελφούς καί ἰδιαίτερα σέ ὅσους ἀπό ἐσᾶς μέ πίστεψαν, μέ ἀγαποῦν καί μέ σέβονται, σᾶς κοιτάζω ἕναν-ἕναν κατάματα, μέ μεγάλη εἰλικρίνεια, σάν νά ἔχω μπροστά μου τόν ἴδιο τόν Θεόν καί σᾶς λέγω χωρίς φόβο καί πάθος, ὅτι χάριτι Θεοῦ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ἀπό τά ὅσα ἔχω πεῖ καί γράψει ὅλα αὐτά τά χρόνια.
Μέ τήν βοήθεια δέ τοῦ Θεοῦ, παρά τόν μεγάλο πόλεμο, τόν διωγμό, τήν λάσπη καί τίς συκοφαντίες πού δέχθηκα καί ἀκόμη δέχομαι, συνεχίζω νά παραμένω σταθερός ἐπί τῶν ἀδαμαντίνων ἐπάλξεων τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί τοῦ μεγάλου, ἀλλά καί δύσκολου ἀγώνα πού ξεκινήσαμε, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, γιά ὅλα αὐτά τά θέματα, μένοντας  πάντα πιστός, ἄν καί πολύ ἁμαρτωλός,  πρός τόν Κύριόν μας, τήν Ἀλήθειά Του, τούς Ἁγίους μας, τά πιστεύω μας, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς τούς ἐκλεκτούς ἀδελφούς καί συνοδοιπόρους μου.


Ὡς γνωστόν, τό Πάσχα τοῦ 2006, κυκλοφόρησε τό ταπεινόν μου βιβλίον «Ὁ Ἀντίχριστος Ἦλθεν 1983, 2013», (700 σελίδες καί 1.000 παραπομπές) εἰς τό ὁποῖον ἔγραφα καί ἔλεγα ρητά, κατηγορηματικά καί στεντορείᾳ τῇ φωνῇ, χωρίς καμμία ἀμφιβολία καί κανένα ἐνδοιασμό, παρά τίς μεγάλες ἀντιδράσεις καί καθολικές διαφωνίες πού ὑπῆρχαν καί ὑπάρχουν, ὅτι «ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, καί υἱὸς τῆς ἀπωλείας» δηλαδή ὁ Ἀντίχριστος γεννήθηκε, στό 1983, εἶναι ἤδη παρών, καί θά ἀρχίσει νά ἐμφανίζεται σιγά-σιγά, δειλά-δειλά δημόσια μέσα στό 2012-2013, γιά νά προετοιμασθεῖ καί νά ἀναλάβει τήν παγκόσμιο κυριαρχία του τό 2014-2015, ἐνῶ τό 2018-2019 θά γίνει ἡ Δεύτερη Παρουσία τοῦ Κυρίου μας, σύμφωνα μέ τά ὅσα λέγουν καί καταγράφουν οἱ θεόπνευστες Γραφές μας καί οἱ Ἅγιοι Διδάσκαλοί μας.


Μάλιστα εἰς ἐπιβεβαίωση ὅλων τῶν ἀνωτέρω τό 2011, χάριτι Θεοῦ, ἔγραψα καί ἄλλο ἕνα βιβλίο, (600 σελ. καί 700 παραπομπές) σχετικό κυρίως μέ τό θέμα τῆς Δευτέρας Παρουσίας ἀλλά καί τοῦ Ἀντιχρίστου, πού εἶχε τίτλο «2018 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ -Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ». Στό βιβλίο αὐτό ἔλεγα τά ἴδια ἀκριβῶς πράγματα πού ἔλεγα καί στό πρῶτο, μέ τήν μόνη διαφορά ὅτι «ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ» καί «ΕΚΛΕΙΣΕ» ὄχι μόνον ἡ χρονολογία, ἀλλά ἀκόμη καί ἡ ἡμερομηνία τῆς Β’ Παρουσίας, ὅπως ἄλλωστε φαίνεται καί ἀπό τόν τίτλο. Καί αὐτή δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τά μεσάνυκτα τῆς 25ης πρός 26ης Μαρτίου τοῦ 2018 μέ τό Παλαιό Ἡμερολόγιο ἤ ἀντίστοιχα 7ης πρός 8ης Ἀπριλίου μέ τό Νέο καί ἡμέρα Σάββατο πρός Κυριακή.

Ὅλα αὐτά φυσικά, ὄχι «εὐρεσιολογοῦντες», ὅπως λέγει καί ὁ Ἅγιος Κύριλλος, ἀλλά προσκομίζοντας δεκάδες, γιά νά μήν πῶ ἑκατοντάδες ἀποδείξεις, μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες γιά τό θέμα αὐτό, προκειμένου νά πειστοῦν ἀκόμη καί οἱ πιό δύσπιστοι, ὅσοι δέν πίστεψαν, γιά τόν ἕνα ἤ γιά τόν ἄλλο λόγο, ἀπό τό πρῶτο βιβλίο ἤ εἶχαν κάποιες ἀμφιβολίες...
................................................................................................Ἅγιοι πού μίλησαν γιά τήν ἡμέρα τήν ὥρα, τόν μῆνα,
τόν χρόνο καί τήν χιλιετία πού θα γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία
 
Τόσα πολλά στοιχεῖα καί ντοκουμέντα λοιπόν, τούς ἔδωσα μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρας μας καί δέν ἐπείσθησαν. Ἀφῆστε πού οἱ περισσότεροι δέν ἔκαναν κἄν τόν κόπο νά τά διαβάσουν!...
Αὐτοί διάβαζαν δέν διάβαζαν, ἔλεγαν πάντα τά δικά τους! «Ποιός εἶσαι ἐσύ πού τά λές ὅλα αὐτά; Ἐδῶ οὔτε οἱ Ἄγγελοι δέν τά γνωρίζουν καί τά γνωρίζεις ἐσύ; Μόνο οι Ἰεχωβάδες ὁρίζουν χρονολογίες. Εἶσαι πλανεμένος... ψευδοπροφήτης... κ.λπ, κ.λπ.»!
Τί καί ἐάν τούς ἔλεγα ἀμέτρητες φορές ὅτι, ὅλα αὐτά δέν εἶναι ἰδικά μου, ἀλλά διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Προφητῶν μας, τῶν θεοφόρων Πατέρων μας, αὐτοί τό... “βιολί” τους.
Τί καί ἐάν τούς ἔλεγα καί ἔγραφα ὅτι: 
«Ἐάν πράγματι δέν γνωρίζει κανείς καί ἴσχυε τό “οὐδείς γνωρίζει” τότε πῶς δικαιολογεῖται, ἀλλά καί πῶς ἐξηγεῖται, ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοί μας γνώριζαν καί ἔλεγαν μάλιστα συγκεκριμένα ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία θά γίνει τήν 7η - 8η  χιλιετία, ἀπό Ἀδάμ, (δηλαδή στίς μέρες μας) ἡμέρα Κυριακή, 25η  τοῦ μηνός Μαρτίου καί ὥρα 6η -7η τῆς νυκτός ἤ «ἐν τῷ μέσω τῆς νυκτός»;


Ὅπως παραδείγματος χάριν οἱ Ἅγιοι:
1) Ἰωάννης Χρυσόστομος, (ΕΠΕ 12, 82 καί PP.G. 50, 808) 
2) Μέγας Βασίλειος, (ΕΠΕ 4, 94-98)
3) Ἰωάννης Δαμασκηνός, (PP.G. 94, 86 καί P.G. 96, 560)
4) Μάξιμος Ὁμολογητής, (P.G. 90,392)
5) Νικόδημος Ἁγιορείτης,  («Πνευματικά γυμνάσματα», σελ. 273)
6) Γρηγόριος Θεολόγος,  (ἔνθα παραπάνω, σελ. 273)
7) Γρηγόριος Νύσσης,  (ἔνθα παραπάνω, σελ. 273)
8) Γρηγόριος Παλαμᾶς, (ἔνθα παραπάνω, σελ. 273)
9) Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, (Δ΄Διδαχή, βιβλ. «Πατροκοσμᾶς», σελ. 124) 
10) Νεῖλος ὁ Ἁγιορείτης, (Βιβλίον «Εὐαγγελικός κῆπος», Ι. Μ. Σταυροβουνίου Κύπρου)11) Ἀνδρέας Καισαρείας, (P.G. 106, 308)
12) Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς, (Βιβλίον «Ἕνας Ἀσκητής Ἐπίσκοπος» Ἐκδόσεις Ι. Μ. Παρακλήτου Ὠρωποῦ, σελ. 78)
13) Ἀνδρέας Καισαρείας, (P.G. 106, 308)
14) Δαμασκηνός ὁ Στουδίτης, Μητροπολίτης Ἄρτης, («ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, σελ. 131 καί Μ. Συναξαριστής Ἐκκλ. Τόμος ΙΔ’ , σελ. 39-41)
15) Ἰωσήφ Βρυένιος, («ΤΑ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ» Β΄ Τόμος, σελ. 158-171).

 (Βλέπε Βιβλία «Ὁ Ἀντίχριστος Ἦλθεν»  καί «2018 - Ἡ Δευτέρα Παρουσία»)


Ἐάν λοιπόν ἴσχυε αὐτό, ὅτι δηλαδή κανένας δέν γνωρίζει τήν ΗΜΕΡΑ καί τήν ὥρα, τότε πῶς γίνεται ὅλοι αὐτοί οἱ Ἅγιοί μας νά γνωρίζουν καί νά ὁρίζουν καί ἡμέρα καί ὥρα καί χρόνο καί αἰῶνα καί χιλιετία;
Εἶναι δυνατόν νά κάνουν λάθος ὅλοι αὐτοί οἱ φωτισμένοι Ἅγιοί μας καί νά ἔχουν δίκαιο ὅλοι αὐτοί οἱ σύγχρονοι κληρικοί καί λαϊκοί; Μπορεῖ κάποιος νά μᾶς ἀπαντήσει;»  
 
Ἀπάντηση ΚΑΜΜΙΑ!  «Σιγήν ἰχθύος» μέχρι καί σήμερα!...Τά Σημεῖα τῶν Καιρῶν

Τί κρῖμα λοιπόν!... 
Ἀλλά διερωτᾶμαι! Χρειαζόταν ἄραγε ἡ ταπεινότης μου, νά τούς ἐπισημάνει ὅλα αυτά, προκειμένου νά καταλάβουν ὅτι ἔρχεται ἡ Δευτέρα Παρουσία  ὅταν τόσα μεγάλα καί φοβερά «ΣΗΜΕΙΑ» ἄφησε γιά ΟΛΟΥΣ ὁ Κύριός μας; 
Ἐντάξει ἐμένα... Τά σημάδια ὅμως πῶς δέν τά εἶδαν, πῶς δέν τά ἀντελήφθησαν!
Τόσα πολλά καί ἀπίστευτα πρωτοφανῆ παγκόσμια γεγονότα, ὅπως ἡ ἵδρυση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ἡ ἐμφάνιση καί ἐξάπλωση παγκοσμίως τοῦ ἀριθμοῦ 666, ἡ παγκόσμια ἠλεκτρονική διακυβέρνηση, ἡ ἐπίσημη κατάργηση τῶν Νόμων καί τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπίσημη ἀποδοχή καί ἀναγνώριση τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἡ παγκόσμια ἐξάπλωση τῆς Νέας Ἐποχῆς, τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ καί τῆς Μαγείας, ἡ ἐπιβολή τῆς Πανθρησκείας καί τῆς παναιρέσεως τοῦ  Οἰκουμενισμοῦ, ἡ μεγάλη Ἀποστασία, οἱ  θεομηνίες, οἱ καταστροφές, οἱ πόλεμοι, ἀκοές πολέμων, λοιμοί, λιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, πυρκαγιές, τυφῶνες, τσουνάμια, οἰκονομική κρίση καί τόσα ἄλλα συνέβησαν καί συμβαίνουν, ἰδιαίτερα μετά τό 2006 καί πάλι δέν βλέπουν καί δέν καταλαβαίνουν τίποτε! Συνέβαιναν πάντα, λένε...
Τόσοι καί τόσοι παγκόσμιοι καί μεγάλοι ἡγέτες ἐκκλησιαστικοί καί πολιτικοί (Πάπας, Οἰκουμενικός Πατριάρχης, Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Προτεσταντῶν, Ὀμπάμα, Ἰρανός Πρόεδρος, ἀκόμη καί ὁ Παπανδρέου, ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι), μιλᾶνε καί προπαγανδίζουν φανερά καί ἀπροκάλυπτα πλέον γιά τήν ἀνάγκη μιᾶς παγκόσμιας κυβέρνησης καί ἑνός παγκόσμιου κυβερνήτη πού θά σώσει τήν ἀνθρωπότητα, ἀλλά  καί πάλι κωφεύουν.
Μάλιστα τόν Σεπτέμβριον του 2012 μέσα ἀπό τόν ΟΗΕ,  ἐπίσημα, ὁ Ἰρανός Πρόεδρος Μαχμούντ Ἀχμαντινετζάτ προανήγγειλε τόν ἐρχομόν αὐτοῦ τοῦ Παγκόσμιου μεσσία-σωτήρα (δηλαδή τοῦ Ἀντιχρίστου) ὁ ὁποῖος θά ἔλθει σύντομα γιά νά φέρει τήν εἰρήνη, τήν ἀσφάλεια καί τήν σωτηρία ὅλης τῆς γῆς, ἀλλά  καί πάλιν «ΟΥΔΕΙΣ» ἀντελήφθηκε τίποτε!... 

...............................................................................................Ἦλθεν ὁ «υἱός τῆς ἀπωλείας»; Ἐμφανίστηκε; Ἀποκαλύφθηκε;

Ἦλθεν ὅμως ἄραγε ὁ «υἱός τῆς ἀπωλείας»; Ἐμφανίστηκε; Ἀποκαλύφθηκε; Καί ἐάν ναί, πῶς θά μπορέσουμε νά τόν καταλάβουμε; Ποιά εἶναι τά κύρια γνωρίσματα καί τά βασικά χαρακτηριστικά του; Ποιά εἶναι ὅλα ἐκεῖνα πού πρέπει νά γνωρίζουμε γιά νά μπορέσουμε νά τόν ἀναγνωρίσουμε; Ποιό εἶναι τό ὄνομά του; Ποιός μπορεῖ νά εἶναι;  Ποιοί τελικά θά μπορέσουν νά τόν ἀναγνωρίσουν;  Θά ἔλθει τελικά ἔτσι, μέ τόν τρόπο πού εἴχαμε στο μυαλό μας οἱ περισσότεροι Χριστιανοί;
Ἐδῶ ἀκριβῶς, πρέπει νά κάνω τήν ἑξῆς πολύ σημαντική ἐπισήμανη:
Ὁ Ἀντίχριστος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὄχι μόνον ἐμφανίστηκε τό ἔτος 2013, ὅπως ἀναφέραμε στό σχετικό βιβλίο μας, ἀλλά μάλιστα πολύ νωρίτερα ἀπό τή χρονολογία αὐτή, «φρόντισε» κι ἔκανε αἰσθητή τήν παρουσία του σέ παγκόσμια κλίμακα, μέσα ἀπό τά ΜΜΕ, ὅλων τῶν χωρῶν, ὁλόκληρου τοῦ Πλανήτη, σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς,ὅπως θά διαπιστώσετε καί οἱ ἴδιοι, ἀφοῦ θά διαβάσετε τό βιβλίο πού κρατᾶτε στά χέρια σας.
- Μά καλά, θά μοῦ πεῖτε, μᾶς κοροϊδεύετε π. Μάξιμε; Ἐμεῖς, πῶς δέν τόν εἴδαμε;
Μά ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι τό θέμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅλοι μας τόν εἴδαμε, ἀλλά ἐλάχιστοι ἐξ ἡμῶν τόν καταλάβαμε! Αὐτό ἐξ ἄλλου βροντοφωνάζουν καί οἱ Ἅγιοί μας! Ἐστιάζουν στήν μεγάλη δυσκολία ἀναγνώρισης τοῦ πλάνου, ὅπως θά διαβάσετε λίγο παρακάτω.
Τώρα, ἐάν μέ ρωτᾶτε, γιατί δέν ἀνέλαβε τήν δημόσια πολιτική του δράση μέσα στό 2013 (κάτι πού ἀναμέναμε ὅσοι τόν εἴχαμε ἤδη ἐντοπίσει καί τό λέγαμε καί στόν κόσμο) τότε ἐδῶ θά πρέπει νά σᾶς πῶ, ὅτι κάποια πράγματα ἐξελίσσονται, ὅταν ὑπάρχουν οἱ ἀνάλογες προϋποθέσεις. Ὅταν δηλαδή, εἶναι ὅλα ἕτοιμα γιά τό «παρακάτω βῆμα» καί ὄχι νωρίτερα. Ὅπως ἀκριβῶς συνέβει ἀκόμη καί μέ τόν Κύριόν μας πού δέν ἔπρατε τίποτε πρίν ἔλθει τό πλήρωμα τοῦ χρόνου.
Μάλιστα ἐδῶ νά ἀναφέρουμε, - γιά νά ἀντιληφθεῖτε καλύτερα  ὅλα αὐτά πού λέμε-  ὅτι τό  ὄνομα καί τό πρόσωπο αὐτό μᾶς ἦταν γνωστό ἀπό τό 2011 καί τό παρόν αὐτό βιβλίο ἦταν νά κυκλοφορήσει πέρισυ, ἀρχές τοῦ 2013 ἀκριβῶς ὅπως κυκλοφορεῖ σήμερα. Ὅμως ὁ Θεός δέν θέλησε νά κυκλοφορήσει ἀρχές τοῦ 2013, ἀλλά ἀρχές τοῦ 2014. Προφανῶς θά εἶχε τούς λόγους Του, ἤ  δέν εἶχε ἔλθει ἀκόμη «τό πλήρωμα τοῦ χρόνου» γιά νά ἀποκαλυφθῆ ὁ Ἄνομος.
Ἀκόμη ὁ τίτλος τοῦ Βιβλίου «Ὁ Ἀντίχριστος Ἦλθεν 1983, 2013»  φωνάζει ὅτι ὁ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ  καί ὅτι τό 2013 θά εἶναι παρών. Πότε ὅμως κάποιος μᾶς ἐνημερώνει καί μᾶς φωνάζει ὅτι ΗΛΘΕΝ κάποιος. Ὅταν τόν βλέπουν ἐμφανῶς καί τόν ἀντιλαμβάνονται ΟΛΟΙ ἤ ὅταν δέν τόν ἔχει πάρει εἴδηση ΚΑΝΕΙΣ ἤ σχεδόν κανείς; Φυσικά τό δεύτερο.


Ἕνα παράδειγμα:
Φανταστεῖτε ἕνα Σκοπό-Φρουρό σέ κάποιο στρατόπεδο, ἐν καιρῷ πολέμου, ὁ ὁποῖος δέν φροντίζει νά ἐνημερώσει ἀπό πρίν καί ἐγκαίρως τούς ἀξιωματικούς καί ὁλόκληρο τό στρατόπεδό του, γιά τήν ἐπικείμενη ἐπίθεση καί εἰσβολή τῶν ἐχθρῶν τους, ἀλλά κατόπιν ἑορτῆς, ἀφοῦ ἔχουν εἰσβάλλει οἱ ἐχθροί μέσα στό στρατόπεδό τους καί ἔχουν ἀρχίσει νά σκοτώνουν, νά καῖνε, νά λεηλατοῦν καί νά καταστρέφουν τά πάντα. Τί σκοπός καί φύλακας θά ἦταν αὐτός!  Θά ἐκτελεῖτο ἀμέσως γιά ἐσχάτη προδοσία. Καί πόσο ἀστεῖος καί ἀνόητος θά φαινόταν, στήν καλύτερη περίπτωση, ὅταν ἀφοῦ συνέβαιναν ὅλα αὐτά, αὐτός ἔβγαινε ξαφνικά καί φώναζε:
«Στά ὅπλα! Στά ὅπλα! Δεχόμαστε ἐπίθεση! Ο ΕΧΘΡΟΣ ΗΛΘΕΝ»!...

Τό  ἴδιο λοιπόν, συμβαίνει ἀκριβῶς καί στήν περίπτωση μας. Ὁ Θεός δέν ἦλθε «κατόπιν ἑορτῆς» γιά νά μᾶς ἐνημερώσει ὅτι ΗΛΘΕΝ ὁ ἐχθρός μας, ἀλλά φρόντισε νά μᾶς προειδοποιήσει, πολύ ἐγκαίρως ἀπό τό 2006, ὅτι ὁ Ἀντίχριστος εἶναι παρών ἀπό τό 1983, ἀλλά κρύβεται. Θά ὑπάρχει, θά ἐνεργεῖ καί θά κατευθύνει τίς ἐξελίξεις μέχρι καί τό 2013 ἀλλά κρυφά,  «λάθρα», ἀπό τό παρασκήνιο. Προσέξτε ὅμως, μήν ξεγελαστεῖτε ἐπειδή δέν ἀποκαλύφθηκε ἀκόμη καί δέν ἦλθε ἐμφανῶς στό προσκήνιο. Εἶναι ἐδῶ παρών, ἐνεργός καί περιμένει νά ἀναλάβει δράση τό 2014!
Προφανῶς, τό χρονοδιάγραμμα τῶν ἀνθρώπων του, βγαίνει καλύτερα ἀπό τήν χρονιά τοῦ 2014 κι ἔπειτα, ὅπως διαφαίνεται. Ὅπως θά διαπιστώσετε καί οἱ ἴδιοι, οἱ ἀντίχριστες δυνάμεις ἔχουν προκαθορισμένο σχέδιο γιά τό κάθε τι.
Ἐπιπλέον, ὅπως θά διαβάσετε, ὑπάρχει μία σαφής παρεξήγηση στήν ἔννοια τῆς ἑπταετίας τοῦ Ἀντιχρίστου, ἡ ὁποία δέν ἰσχύει κατά γράμμα οὔτε κυριολεκτικά ὅπως τήν ἔχουν στό μυαλό τους ὁρισμένοι καί γι’ αὐτό δημιουργήθηκαν κάποιες «παρανοήσεις».
Ὅμως ὁ Θεός ἔχει πεῖ ὅτι, ὁ χρόνος καί ἡ πεῖρα θά ἀποκαλύψει σέ κάποιους πού νήφουν καί ἀγρυπνοῦν τό ὄνομά του καί ὅλα τά σχετικά περί αὐτοῦ:«Ἀποκαλύψει δέ ὁ χρόνος καί  ἡ πεῖρα τοῖς νήφουσιν τό ὄνομα του καί τήν ἀκρίβειαν τῆς ψήφου καί τά λοιπά περί αὐτοῦ γεγραμμένα». (Ἁγίου Ἀνδρέα Καισαρείας P.G. 106, 34D).
Καί ὁ χρόνος αὐτός, ἔφτασε.

Ἄλλωστε τά πράγματα στήν Πίστη μας δέν εἶναι πάντοτε ἁπλά, ἀντιθέτως. Οὔτε καί παραμένουμε στό γράμμα τοῦ Νόμου πού ἀποκτείνει ἀλλά στό πνεῦμα, τό ὁποῖο ζωοποιεῖ. «τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ». (Β΄Κορ. γ΄,6)
Τώρα ἐάν ἔπειτα ἀπ’ ὅσα ἔχουμε πεῖ καί γράψει, ἀλλά καί ὅσα θά διαβάσουν στό παρόν βιβλίο κάποιοι κοντόφθαλμοι, στενόμυαλοι, ἐμπαθεῖς καί κακοπροαίρετοι, δέν μποροῦν ἤ δέν θέλουν νά δοῦν ἤ νά ἀντιληφθοῦν τήν ἀλήθεια, ἀλλά ἐπιμένουν νά στέκονται σέ ἐπί μέρους λεπτομέρειες, ἤ ἀποσπασματικές φράσεις καί κείμενά μας, προκειμένου νά δώσουν τήν ἑρμηνεία πού αὐτοί θέλουν, στεκόμενοι στήν   κυριολεκτική ἀναφορά τῆς ἑπταετίας, (3,5 καί 3,5) τότε ἄς μᾶς ἐξηγήσουν ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ μέ τήν ἴδια λογική πῶς ἑρμηνεύεται ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ἡ τριήμερη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ἡ ὁποία ὡς γνωστόν δέν εἶναι, ὄχι τρεῖς ἡμέρες μέ τήν στενή ἔννοια τῆς λέξεως, ὄχι δύο, ἀλλά μόλις 33 ὥρες. Δηλαδή, οὔτε μιάμιση ἡμέρα!
(Βλέπε «ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ» Λόγος «Εἰς τό Ἅγιον Πάσχα» σελ. 131-132)


Μποροῦν νά μᾶς ἀπαντήσουν;  Δέν νομίζω. Ὅπως ἄλλωστε δέν ἔχουν ἀπαντήσει ΠΟΤΕ καί σέ ΤΙΠΟΤΕ μέχρι σήμερα σέ ὅσα ἔχω γράψει, ἀναλύσει και ἐπερωτήσει!!!

Λέγει πολύ εὔστοχα ὁ  Ἅγιος  Ἀναστάσιος ὁ Σιναῒτης.
«Τούς γάρ εὐσεβῶς τάς θείας Γραφάς νοεῖν βουλομένους ἀνακρίνειν προσήκει μετά πολλῆς ἀκριβείας τούς καιρούς καί τά πρόσωπα καί τόν σκοπόν τοῦ λαλοῦντος. Ὁ γάρ μή ταῦτα διακρίνων ἐν πολλαῖς ἀτοπίαις περιπίπτει. Ἔστι μέν ἄλογον, φησι καί σκαιόν τό μή τῇ δυνάμει τοῦ σκοποῦ προσέχειν ἀλλά ταῖς λέξεσιν. Καί τοῦτον οὐκ ἔστι τῶν τά θεῖα νοεῖν ἐθελόντων ἴδιον ἀλλά τούς ἤχους ψιλούς εἰσδεχομένων... καί οὐ θελόντων εἰδέναι, τί μέν ἡ τοιαύτη λέξις σημαίνει, πῶς δέ αὐτήν χρή καί δι’ ἑτέρων ὁμοδυνάμων καί ἐκφαντικωτέρων λέξεων διασαφῆσαι προσπασχόντων δέ στοιχείοις καί γραμμαῖς ἀνοήτοις καί συλλαβαῖς καί λέξεσιν ἀγνώστοις μή διαβαίνουσαις εἰς τό τῆς ψυχῆς αὐτῶν νοερόν, ἀλλ’ ἔξω περί τά χείλη καί τάς ἀκοάς αὐτῶν διαβομβουμέναις». (Ἐρωτ. ΜΗ’  P.G. 89, 605- 608)
Δηλαδή μέ ἁπλά λόγια:
Ὅσοι ἐρευνοῦν τήν Ἁγία Γραφή θά πρέπει νά προσέχουν πάρα πολύ τά πάντα μέσα σ’ αὐτήν, διότι διαφορετικά θά πέσουν σέ πολλές ἀτοπίες, παρερμηνεῖες καί αἱρέσεις... Εἶναι πολύ ἀνόητο καί ἐπικίνδυνο νά μήν προσέχει κάποιος τό πνεῦμα καί τό νόημα τῆς Γραφῆς, ἀλλά νά στέκεται στίς λέξεις, στό γράμμα τοῦ νόμου καί στήν ἐπιφάνεια τῶν λεγομένων. Αὐτό δέν εἶναι ἴδιον πνευματικῶν, εὐσεβῶν καί ταπεινῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ἀνοήτων, ἀφελῶν καί ἐγωϊστῶν...


Ἐπιπλέον, γιά νά πετύχει κάποιος ἐπακριβῶς τήν ἡμέρα καί τόν μῆνα, τῆς ἀκριβοῦς ἔναρξης τῆς δημόσιας προβολῆς τοῦ Ἀντιχρίστου, θά ἔπρεπε νά ὑπάρχει ρητή, συγκεκριμένη καταγραφή τοῦ ἐν λόγῳ γεγονότος, μέσα στήν Ἁγία Γραφή καί τά συγγράμματα τῶν Πατέρων καί νά φωτίσει ὁ Θεός γιά τήν ἀπολύτως συγκεκριμένη εὕρεση αὐτῆς τῆς στιγμῆς. Γεγονός, δυστυχῶς πού ἐμφανῶς τουλάχιστον δέν ὑπάρχει.
Τό πρόσωπο αὐτό ὅμως, ἐπειδή εἶναι ἐνεργός πολίτης,  ζεῖ καί διάγει τήν πρώτη του τριακονταετία, καί ἐπειδή εἶναι διάσημη προσωπικότητα, καί ὄχι οὐρανοκατέβατος, τό νά «πετυχαίναμε» χωρίς λάθος τήν ἔναρξη τῆς δημόσιας δράσης του, ἦταν κάτι τό πολύ δύσκολο. Κατά τήν ἀνάγνωση τοῦ παρόντος βιβλίου μας, θά σᾶς λυθεῖ ὅμως καί αὐτή ἡ ἀπορία. 


Ἄν θυμόσαστε βέβαια, στό βιβλίο μας ὁ Ἀντίχριστος Ἦλθεν,  ὑπάρχει καταγεγραμμένη ὡς χρονολογία ἀνάληψης τῆς παγκόσμιας ἐξουσίας του τό ἔτος 2014-2015! Αὐτό δέν ἀλλάζει, γιατί ἔτσι τό ὅρισε ὁ Θεός νά γίνει καί... πολύ «κοντός ψαλμός ἀλληλούϊα»!
Τό ὅτι δέν ἐξελίχθηκαν μέ γοργό ρυθμό τά γεγονότα μέσα στό 2013, (ὅπως ἐμεῖς τά περιμέναμε, ἀλλά καθυστέρησαν λιγάκι) δέν νομίζω ὅτι ἀλλάζει κάτι ἐπί τῆς οὐσίας. Καί λέγω μέ γοργό ρυθμό, διότι τά γεγονότα πού ἀφορούσαν τήν προβολή τοῦ προσώπου του, βεβαίως καί διαφημίζονταν ἐπαρκῶς καί μέσα στό ἔτος 2013, ὅπως καί μόνοι σας θά διαπιστώσετε κατά τήν ἀνάγνωση αὐτῆς τῆς μελέτης. Ἀλλά ἐπαναλαμβάνω, ὅτι ἐλάχιστοι τό κατάλαβαν.
Ἦρθε ἡ ὥρα, ὅμως πλέον, νά πέσουν οἱ μάσκες καί νά τόν καταλάβουν καί οἱ ὑπόλοιποι, μιᾶς πού μπήκαμε στήν τελική πλέον εὐθεία.Γιατί δέν ἀντελήφθησαν τόν Ἀντίχριστον οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι

Γιατί  ὅμως δέν τόν «εἶδαν» ἤ δέν τόν ἀντελήφθησαν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι; Γιατί δέν ἔγινε εὑρέως ἀντιληπτή ἡ παρουσία καί ἀποκάλυψη τοῦ ἀνόμου, ἀφοῦ ὅπως λένε πολλοί οὔτε τόν εἶδαν, οὔτε τόν  ἄκουσαν πουθενά;
Δηλαδή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τί περίμεναν ὅλοι αὐτοί, νά ἔλθει ξαφνικά κάποιος ἀπό τό πουθενά και νά τούς πεῖ:
«Γειά σας, ἐγώ εἶμαι ὁ Ἀντίχριστος.Ἦλθα νά σᾶς Σφραγίσω, νά σᾶς φακελλώσω, νά σᾶς ὑποδουλώσω, νά σᾶς σκλαβώσω, νά σᾶς διώξω, νά σᾶς βασανίσω, νά σᾶς κυνηγήσω, κλπ. κλπ.»!
Ἤ περίμεναν νά βγοῦν τά ἀκριβοπληρωμένα φερέφωνα καί παπαγαλάκια τουμ σέ ὅλα σχεδόν τά Κανάλια καί τά ΜΜΕ, ἑλληνικά καί ξένα, νά τούς τό ποῦν καί νά τούς ἐνημερώσουν;

Τί ἀστεῖο καί συνάμα λυπηρό!

Μά ἦταν ποτέ δυνατόν νά συμβεῖ κάτι τέτοιο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί; Τί εἶναι, ἀνόητος, ἀφελής  ἤ καθυστερημένος;
-Ξεχνᾶτε ὅτι μέσα του θά εἰσέλθει ὅλη ἡ δύναμη καί ἐξουσία τοῦ Διαβόλου καί ὅτι θά ἐνεργεῖ καί θά πράττει «κατ’ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ»; (Β’ Θεσ. β΄ 9)
-Ξεχνᾶτε ὅτι λόγῳ τῆς «ἑνώσεώς» του μέ τόν Διάβολο θά ἔχει τέτοια ἐμπειρία καί γνώση πού ΟΥΔΕΙΣ θά μπορεῖ νά συγκριθεῖ μαζί του;
-Ξεχνᾶτε ὅτι εἶναι παμπόνηρος καί ὕπουλος, ὅπως ἀκριβῶς καί ὁ «πατέρας» του Διάβολος, ὁ ὁποῖος μέ τήν πονηρία του ἔχει ξεγελάσει ἀμέτρητους ἀνθρώπους ρίχνοντάς τους σέ διάφορα ἁμαρτήματα καί ὁδηγώντας τους στήν ἀπώλεια;
-Ξεχνᾶτε ὅτι μέ τήν πονηρία του, ἔχει ξεγελάσει ἀκόμη καί μεγάλα ἀναστήματα, ἀκόμη καί Ἁγίους καί Προφήτες, νά ἁμαρτήσουν, νά πέσουν σέ πλάνες, σέ αἱρέσεις, σέ διάφορα ἁμαρτήματα;
-Ξεχνᾶτε ὅτι θά γίνει Παγκόσμιος βασιλιάς καί θεός ἐπί τῆς γῆς; Πῶς θά τό καταφέρει αὐτό ἐάν δέν ἔχει τίς ἱκανότητες πού χρειάζεται;
Τά ξεχνᾶμε λοιπόν, ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολύ περισσότερα;
Τότε, ἐάν ὅλα ἦταν τόσο ἁπλά καί εὔκολα,  γιατί ὅλοι οἱ Ἅγιοί μας, μᾶς ἐφιστοῦν τήν προσοχή, γιά νά μήν ΠΛΑΝΗΘΟΥΜΕ ἀπό τόν Ἀντίχριστο;
Γιατί μᾶς λένε ὅτι θά πλανηθοῦν πάρα πολλοί ἀπ’ αὐτόν,  ἀκόμη καί “ἐκλεκτοί”;
Ἤ μήπως πιστεύουμε ὅτι μπορεῖ νά πλανηθοῦν ὅλοι οἱ  ἄλλοι, ἀλλά ὄχι ἐμεῖς!...


Λένε σχετικά οἱ Ἅγιοι καί φωτισμένοι ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ Πατέρες μας:
 «Θά λαλήσω δέ μέ ὀδύνας, καί θά εἴπω μέ στεναγμούς, περί τῆς συντελείας τοῦ κόσμου τούτου, καί περί τοῦ ἀναιδεστάτου καί φοβεροῦ Δράκοντος, ὅστις μέλλει νά ταράξη πᾶσαν τήν ὑπό τόν οὐρανόν κτίσιν, καί νά ἐμβάλη δειλίαν, καί ὀλιγωρίαν, καί δεινήν ἀπιστίαν εἰς τάς καρδίας τῶν ἀνθρώπων, καί νά ποιήση τέρατα καί σημεῖα καί φόβητρα, ὥστε, ἐάν δυνηθῆ, νά πλανήση καί τούς ἐκλεκτούς, καί νά ἀπατήση πάντας διά ψευδῶν σημείων, καί διά φανταστικῶν τεράτων, ὑπό αὐτοῦ γενομένων. Διότι κατά συγχώρησιν τοῦ ἁγίου Θεοῦ λαμβάνει ἐξουσίαν ν’ ἀπατήση τόν κόσμον, διότι ἐπληθύνθη ἡ ἀσέβεια τοῦ κόσμου, καί πανταχοῦ διάφορα κακά πράττονται. Καί ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι ἠθέλησαν νά ἀπομακρυνθῶσιν ἀπό τοῦ Θεοῦ, καί ν’ ἀγαπήσωσι τόν Πονηρόν, διά τοῦτο ὁ ἄχραντος Δεσπότης συνεχώρησε νά δοκιμασθῶσι διά πνεύματος ἀποπλανήσεως». (Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος.  «Ἀσκητικά», σελ. 326)

Καί ἀκόμη λέγει ὁ ἴδιος Ἅγιος:
«Ἀπ’ αὐτούς πού ἔχουν γνώση, εὔκολα ἀναγνωρίζεται ὁ ἐρχομός τοῦ Ἀντιχρίστου· ἀπό ἐκείνους ὅμως πού ἔχουν τό νοῦ τους σέ βιωτικά πράγματα καί ποθοῦν τά γήϊνα, δέν θά εἶναι αὐτό εὐκολοδιάκριτο. Διότι αὐτός πού διαρκῶς εἶναι δεμένος σέ βιωτικά πράγματα, καί ἄν ἀκόμη ἀκούσει, δείχνει ἀπιστία καί ἀποφεύγει ἐκεῖνον πού τό λέει». (Ἁγίου Ἐφραίμ Σύρου, Τόμος Δ’, 126).

Καί ὁ  Ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας:
«Ἀποκαλύψει δέ ὁ χρόνος καί  ἡ πεῖρα τοῖς νήφουσιν τό ὄνομα του καί τήν ἀκρίβειαν τῆς ψήφου καί τά λοιπά περί αὐτοῦ γεγραμμένα». ( P.G. 106, 34D) Δηλαδή,
“Ὁ χρόνος καί ἡ πεῖρα θά ἀποκαλύψει σέ κάποιους πού νήφουν καί ἀγρυπνοῦν τό ὄνομά του καί ὅλα τά σχετικά περί τοῦ προσώπου αὐτοῦ”.

Καί ὁ  Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:
«Ὅπως ἀκριβῶς στήν ἐποχή τοῦ Νῶε, οἱ ἄνθρωποι δέν ἐπίστευαν, ὅσα τούς ἔλεγε ὁ Νῶε, παρόλο πού τόν ἔβλεπαν μπροστά τους γιά πολλά χρόνια νά φτιάχνει τήν Κιβωτό, ἡ ὁποία τούς προμήνυε καί προανακήρυττε ὅσα κακά θά πάθαιναν... ἔτσι ἀκριβῶς θά συμβεῖ καί στήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου.
Θά ἔχει ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος καί ἀμέσως μετά καί ἡ Δευτέρα Παρουσία, θά εἶναι μπροστά τους, θά τόν βλέπουν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά δυστυχῶς δέν πρόκειται νά ἀντιληφθοῦν, νά καταλάβουν καί νά  συναισθανθοῦν τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά,  ἀλλά καί ὅσα μεγάλα κακά καί τιμωρίες θά πάθουν καί θά τούς συμβοῦν στήν συνέχεια, λόγω τῆς μεγάλης πλάνης καί κακίας τους».  (P.G. 58, 704)

Καί ὁ Ἀββάς Μωυσῆς ὁ Αἰθίοπας:
«Μέλλουσι δὲ κολάζεσθαι οὐ μόνον οἱ ἀμελεῖς καὶ ρᾴθυμοι, ἀλλὰ καὶ οἱ δόκιμοι καὶ οἱ ἐγκρατεῖς καὶ ἐνάρετοι ἀδελφοί». (Δ. Παναγόπουλου. «Ἅγιοι καί Σοφοί περί τῶν μελλόντων νά συμβῶσι», σελ. 6).

Καί ὁ Θεοδώρητος Κύρου:
«Οὐδὲ γὰρ δεῖ πᾶσιν ἁπλῶς προσκεῖσθαι τὰ θεῖα, ἀλλ’ οἱ μὲν νοήμονες διὰ τῆς ἄνωθεν αὐτοῖς χορηγουμένης γνώσεως συνήσουσινοἱ δὲ ἀνομίᾳ καὶ δυσσεβείᾳ συζῶντες, οὐδὲν τῶν ἐγκειμένων νοῆσαι δυνήσονται. ὅταν δὲ ἔλθῃ τὰ πράγματα, σαφῶς τὰς περὶ τούτων μαθήσονται προφητείας». (P.G. 81,1469)


Τά ἴδια μᾶς λέγει ὅμως καί ὁ μεγάλος Προφήτης Δανιήλ. Ὅτι μόνον οἱ συνετοί καί νοήμονες θά καταλάβουν καί θα ἀντιληφθοῦν ὅλα αὐτά περί Ἀντιχρίστου, ἐνῶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ΔΕΝ πρόκειται νά ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ τίποτε:
«...καὶ οὐ συνήσουσι πάντες ἄνομοι, καὶ οἱ νοήμονες συνήσουσι».(Δανιήλ ιβ΄, 10)


Ἐάν λοιπόν ἦταν πολύ εὔκολη ἡ ἀναγνώριση τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀπ’ ὅλους ἤ ἔστω ἀπό τούς περισσοτέρους, σύμφωνα μέ ὅλους αὐτούς τούς ἐπιπόλαιους, τότε γιατί πάλι ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ μᾶς λέγει ὅτι ὄχι μόνον τόν Ἀντίχριστον δέν θα μπορέσουν νά καταλάβουν καί νά ἀναγνωρίσουν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀλλά, ἀλλοίμονον, οὔτε κἄν τούς δύο Προφήτες;
«Πρίν δέ ταῦτα γίνωσι, θ’ ἀποστείλη ὁ Κύριος Ἠλίαν τόν Θεσβίτην καί τόνἘνώχ, ὡς εὔσπλαχνος, διά νά παρακινήσωσιν εἰς τήν εὐσέβειαν τό γένος τῶν ἀνθρώπων,... ἀλλ’ ὀλίγοι εἶναι τότε οἱ θέλοντες νά ὑπακούσωσι, καί νά πιστεύσωσι εἰς τό κήρυγμα τῶν προφητῶν...». (ἔνθα ἀνωτέρω)


Ἀκοῦτε τί λέει, «ΛΙΓΟΙ θά εἶναι ἐκεῖνοι πού θά ὑπακούσουν καί θά ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ στούς δύο Προφήτας».
Τώρα, ἐάν κάποιοι πιστεύουν ὅτι, αὐτοί θά εἶναι μέσα σ’ αὐτούς τούς ὀλίγους, εἶναι ἄλλο θέμα καί βέβαια τούς τό εὔχομαι ὁλόψυχα. Τό ζήτημα ὅμως ὅπως καί νἄχει παραμένει ὅτι ΔΥΣΤΥΧΩΣ οἱ ΠΟΛΛΟΙ θά ΠΛΑΝΗΘΟΥΝ καί μόνο πολύ ΛΙΓΟΙ θά τόν ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ.
Καί γιά ὅσους ἀκόμη μποροῦν νά ἀμφιβάλουν, ἄς φέρουμε ὡς ἀτράνταχτη καί ἀδιαμφισβήτητη μαρτυρία τά θεόπνευστα λόγια τοῦ Ἀποστόλου πού λέγει τά ἑξῆς συγκλονιστικά:
«Καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος... οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ’ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς· καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ’ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ». (Β’ Θεσ. β΄ 8-12)

Δηλαδή μέ ἁπλά λόγια ὁ Παῦλος ἐδῶ μᾶς λέγει ὅτι:
 “Ἡ ἐμφάνιση τοῦ  Ἀντιχρίστου θά πραγματοποιηθεῖ μέ κάθε μέσον καί εἶδος ΑΠΑΤΗΣ... θά ἐπικρατήση στήν συντριπτική πλειοψηφία  τοῦ κόσμου, ἐπειδή ὅλοι αὐτοί δέν θέλησαν νά πιστέψουν καί νά δεχθοῦν τήν ἀλήθειαν, ἀλλά τά διάφορα ψεύδη καί παραμύθια πού ἄκουγαν καί τούς ἄρεσαν ἤ νόμιζαν ὅτι εἶναι ὀρθά... γι’ αὐτό λοιπόν καί ὁ Θεός θά παραχωρήσει νά ἔλθει σέ ὅλους αὐτούς ἐνέργεια ΠΛΑΝΗΣ, διά νά πιστεύσουν αὐτοί στό ψεῦδος καί ἔτσι νά κατακριθοῦν ὅλοι ὅσοι δέν ἐπίστευσαν εἰς τήν ἀλήθειαν, ἀλλ’ ἐδέχθησαν καί ἠκολούθησαν μέ εὐχαρίστησιν καί προθυμίαν τήν ἀδικίαν καί τόν  Ἀντίχριστον”.


Βλέπετε λοιπόν ἐσεῖς ἐδῶ πουθενά νά ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅτι θά τόν καταλάβουν καί ἀντιληφθοῦν πολλοί;
Ὄχι! Ἀντιθέτως μάλιστα, ὅπως εἴδαμε! «ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους...», «ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας...» «πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει...» καί ἄλλα παρόμοια.
Μάλιστα σέ ἄλλη του ἐπιστολή, μᾶς ἐφιστᾶ τήν προσοχή λέγοντας μας νά προσέξουμε πάρα πολύ, νά μήν ξεγελαστοῦμε ἀπό τόν Ἀντίχριστον, ἐπειδή θά φέρει μιά ἐπίπλαστη εἰρήνη σέ ὅλο τόν κόσμο. Γιατί, ἐνῶ ὅλοι ἐκεῖνοι πού δέν κατάλαβαν τίποτε θά ἔχουν ἀρχίσει νά πιστεύουν ὅτι ὅλα πᾶνε καλά καί ἐπιτέλους ὑπάρχει τάξη καί ἀσφάλεια, τότε ξαφνικά θά ἔλθει ὁ ὄλεθρος καί ἡ καταστροφή, τήν ὁποία καί ΔΕΝ θά μπορέσουν μέ τίποτα νά γλυτώσουν.
«Ὅταν γὰρ λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν». (Α΄ Θεσ. ε΄, 3)


Ἄρα λοιπόν ποῦ στηρίζονται ὅλοι αὐτοί καί μέ ποιά λογική καί σοφία ΤΟΛΜΟΥΝ νά λένε ὅτι ἔπρεπε νά τόν εἶχαν δεῖ καί ἀντιληφθεῖ ὅλοι, ὁ καθένας, ἤ ἔστω οἱ περισσότεροι;
Ἐδῶ δέν μπόρεσαν νά καταλάβουν τόν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν, ὅταν ἦλθε ἐπί τῆς γῆς καί θά καταλάβουν τόν Ἀντίχριστον;
Καί βέβαια, ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους πρῶτος ὁ Κύριός μας, εἶπε ὅτι στά χρόνια τοῦ Ἀντιχρίστου χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ἐπειδή θά εἶναι μεγάλη ἡ σύγχυση καί ἡ πλάνη ἡ ὁποῖα θά καταλάβει ἀκόμα καί τούς ἐκλεκτούς. «ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς». (Ματθ. κδ΄, 24)
Γι’ αὐτό καί μᾶς τονίζει: «Ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν»! Δηλαδή: Προσέχετε γιατί ἐγώ σᾶς τά προεῖπα ὅλα αὐτά γιά νά τά ξέρετε καί νά λάβετε τά μέτρα σας.
Ἀλλά καί τό ἀκόμη πιό φοβερό: «πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» (Λουκ. ιη’ 8)
Ἡ ρητορική αὐτή ἐρώτηση τοῦ Χριστοῦ μᾶς φανερώνει ὅτι, θά ὑπάρχει τόση μεγάλη πλάνη καί ἀποστασία τήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς Δευτέρας Παρουσίας (γιατί ἄς μήν τό ξεχνᾶμε αὐτά τά δύο πᾶνε μαζί), πού ὁ Χριστός ὅταν ἔλθει θά βρεῖ ἐλάχιστους πιστούς.


Ἄρα λοιπόν ΦΥΣΙΚΑ καί «Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ» φανερώθηκε, ἀποκαλύφθηκε καί μάλιστα ὄχι τό 2013, ἀλλά πολύ νωρίτερα, ὅπως θά δεῖτε μέσα στό βιβλίο πού κρατᾶτε στά χέρια σας.
Ἁπλῶς αὐτό πού δέν ἔχουν καταλάβει ἀκόμη οἱ περισσότεροι εἶναι ὅτι τά πρῶτα 3,5 χρόνια της «ἑπταετίας» του δέν θά εἶναι πολύ αἰσθητά, πομπώδη καί ἐμφανῆ, προκειμένου νά μήν τόν ἀντιληφθοῦν οἱ περισσότεροι. Ἀλλά θά εἶναι παρασκηνιακά, «σκιώδη», ὕπουλα, κρυφά. Θά ἔλθει «λεληθότως» ὅπως λέγει καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός:
«Γεννιέται λοιπόν καί ἀνατρέφεται λεληθότως (κρυφά) καί ΞΑΦΝΙΚΑ ἐπαναστατεῖ καί ἀνατρέπει τούς ἄλλους καί βασιλεύει. Καί στήν ἀρχή τῆς βασιλείας του, μᾶλλον ὅμως τῆς τυραννίας, ὑποκρίνεται τόν δίκαιο. ὅταν ὅμως κυριαρχήσει καλά, διώκει τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ καί ἐκδηλώνει ὅλη τήν κακία τοῦ». (P.G. 94, 1216)Κάτι δηλαδή ἀντίστοιχο καί ἀνάλογο μέ ὅ,τι ἔπραξε ὁ Κύριός μας ὅταν ἦλθε στήν γῆ. Ἄς μήν ξεχνᾶμε καί τά λόγια τῶν Ἁγίων μας ὅτι: «κατά πάντα γάρ ἐξομοιοῦσθαι ὁ πλάνος τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ». (Ἁγίου Ἱππολύτου)
Παραδείγματος χάριν:
-Ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστός μας, ποιός τό ἔμαθε;
Σχεδόν ΚΑΝΕΙΣ! Μόνο οἱ τρεῖς Μάγοι καί κάποιοι λίγοι ἀγράμματοι καί ταπεινοί βοσκοί.
-Ὅταν μεγάλωνε, ποιός ἀντιλήφθηκε ὅτι αὐτός ἦταν ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας; Σχεδόν ΚΑΝΕΙΣ!
-Ὅταν ξεκίνησε τήν διδασκαλία Του καί  κήρυττε θαυματουργώντας, ποιός τόν ἀναγνώρισε καί πίστεψε ὅτι ἦταν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ; Σχεδόν ΚΑΝΕΙΣ!
-Ὅταν ἔφθασε στό τέλος τοῦ κοσμοσωτήριου ἔργου Του, ποιός τόν πίστεψε; Σχεδόν ΚΑΝΕΙΣ!
Καί ὅλα αὐτά,  παρόλο πού ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦταν ὁ χιλιο-προφητευμένος Μεσσίας ἀπό τούς Προφήτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης!
Μήπως οἱ Προφήτες δέν ἔλεγαν τά πάντα γι’Αὐτόν; Μήπως δέν ἔλεγαν καί τό πότε ἀκόμα θά γεννηθεῖ; (Δανιήλ Ζ΄, 24- 27)  Καί ὅμως, τί μ’ αὐτό! ΚΑΝΕΙΣ μά ΚΑΝΕΙΣ σχεδόν (ἐκτός ἐλαχίστων) δέν τόν κατάλαβε, οὔτε καί τόν ἀντελήφθηκε.
Ἀκόμη καί οἱ στενοί Του Μαθητές, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, μετά τήν Σταύρωσή Του, ἐπέστρεψαν «εἰς τά ἴδια», δηλαδή σέ ὅ,τι ἔκανε ὁ καθένας τους πρίν γνωρίσει τόν Χριστόν.
Ἀκόμη καί ὅταν ΑΝΕΣΤΗΘΗ καί τό ἔλεγαν κάποιες ἀπό τίς Μυροφόρες καί πάλι δέν πίστεψαν οὔτε κατάλαβαν τίποτε.
Ἀκόμη καί ὅταν τούς ἐνεφανίσθη ὁ Κύριός μας ὅπως στόν Λουκᾶ καί τόν Κλεόπα πρός Ἐμμαούς (Λουκ. κδ΄,  13-53 ) καί πάλι δέν πίστεψαν. Καί «ἐπιλήψει με ὁ χρόνος διηγούμενος...».


Ἔ!  Κάτι ἀνάλογο "ἀκριβῶς» ἔγινε, συνέβει καί μέ τόν Ἀντίχριστον.
Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Κύριός μας κρυβόταν μέχρι νά ξεκινήσει τό ἔργο Του τά τελευταῖα 3,5 περίπου χρόνια τῆς ζωῆς Του, ἔτσι ἀκριβῶς καί ὁ Ἀντίχριστος θά κρύβεται μέχρι τά τελευταία 3,5 χρόνια τῆς ζωῆς του.
Καί φυσικά, ὅπως ὁ Χριστός μας μπορεῖ μέν νά κρυβόταν ἀπό τούς πολλούς, κάποιοι ὅμως γνώριζαν γι’ Αὐτόν ( ἡ Παναγία μας, ὁ Ἰωσήφ, ὁ Ζαχαρίας, ἡ Ἐλισάβετ, οἱ 3 Μάγοι, οἱ βοσκοί, ὁ Συμεών ὁ Θεοδόχος κλπ.) ἔτσι ἀκριβῶς θά συμβεῖ καί μέ τόν Ἀντίχριστον.
Μπορεῖ νά κρύβεται «καλά» ἀπό τούς πολλούς, ἀλλά κάποιοι γνωρίζουν γι’ αὐτόν (οἱ γονεῖς του, οἱ δικοί του, οἱ ὑπηρέτες του, τά ὄργανά του κλπ.) καί φυσικά οἱ «ἔχοντες γνῶσιν».


Σ’ αὐτούς λοιπόν θά γίνει γνωστός καί ἀντιληπτός ὁ Ἄνομος, στούς «ἔχοντες γνῶσιν»...  Σ’ αὐτούς πού ἔχουν γνώση. Τί γνώση ὅμως; Μιά ὁποιαδήποτε γνώση, ἐπιστημονική, κοσμική, ὑλική, ἐγκυκλοπαιδική; Φυσικά καί ὄχι, ἀλλά γνώση πνευματική! Γνώση θεϊκή! Γνώση Ἁγιοπατερική! Γνώση Ἁγιογραφική! Γνώση ἐσχατολογική. Καί ὄχι μόνον κάτι ἀπ’ὅλα αὐτά, ἀλλά καί ὅλα μαζί αὐτά.
Καί ἄραγε ἀρκεῖ μόνον αὐτή ἡ γνώση, χωρίς καί βίωμα πνευματικό, ἀρετές, ταπείνωση, ἀγάπη πρός τήν ἀλήθεια καί τήν Πίστη μας; Φυσικά καί ὄχι! Ἐξαιρέσεις βέβαια πάντοτε ὑπάρχουν σέ ὅλα τά θέματα.
Ἄλλωστε, πολλές φορές ὁ Θεός «ἐπιβλέπει ἐπί τούς ταπεινούς καί ἡσύχιους», τούς ἁπλούς, τούς ἀγράμματους, τούς ἀπαίδευτους, τούς ἀσήμαντους, πού ἔχουν ὅμως βαθιά ριζωμένα μέσα στήν καρδιά τους, τόν Ἰησοῦ Χριστό, τήν Πίστη μας, τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον.
Πολλές φορές ὁ Θεός διαλέγει τά μωρά καί τά ἐξουθενωμένα γιά νά καταισχύνει τούς δυνατούς καί τούς ἰσχυρούς. «Ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά, καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ». (Α’ Κορ. α’, 27-29)


Ἄς μήν ξεχνᾶμε ἐπίσης, ὅτι ἀκόμη καί στά κοσμικά καί ὑλικά πράγματα χρειάζεται ἡ ἀνάλογη καί ἀπαραίτητη ΓΝΩΣΗ γιά νά μπορέσει κάποιος νά κατανοήσει τό ὅ,τι δήποτε. Μέ ποιά λογική καί θάρρος, θά μποροῦσε ἄραγε ἕνας ἀγράμματος ἤ ἀπόφοιτος τοῦ Δημοτικοῦ νά λύσει ἀσκήσεις τριγωνομετρίας νά κατανοήσει μεταπτυχιακά μαθήματα φιλοσοφίας Νομικῆς, Ἄλγεβρας, Φυσικῆς, Χημείας, Ἀστρονομίας, Ἰατρικῆς κλπ. Σκεφθεῖτε μάλιστα νά ἤθελε νά κάνει καί τόν δάσκαλο στούς ἄλλους!
Στά θέματα ὅμως τά πνευματικά καί ἰδιαίτερα τά ἐσχατολογικά καί τῆς Ἀποκαλύψεως, ἔχουν γίνει ὅλοι «εἰδήμονες», καθηγητές Πανεπιστημίου, Διδάκτορες καί δέν ξέρω καί  ἐγώ τί ἄλλο.  Πῶς γίνεται αὐτό!  Αὐτό εἶναι ἀδιανόητο! Ἐκτός καί ἐάν ὁ ἄνθρωπος αὐτός «πάσχει» πνευματικά, ἤ εἶναι «ἄρρωστος» ψυχικά ἤ εἶναι βαλτός, ὄργανο καί ἔχει σκοπιμότητες.
Δέν γίνεται διαφορετικά...Ποιό εἶναι τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου

Ἔπειτα λοιπόνἀπό ὅλα τά ἀνωτέρωἄς ἔλθουμεμέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦκαίστό προκείμενοπού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό πολυσυζητημένο, «ἄγνωστο» καί«μυστηριῶδες» αὐτό ὄνομα καί πρόσωπο τοῦ Ἀντιχρίστου.

Λένε σχετικά οἱ Ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες μας:
 Ὅταν θά περάσουν τά χρόνια καί ἔλθει ἡ ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου τότε θά φανερωθεῖ τό ὄνομά του καί θά γίνει γνωστό σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους.«Ἀναφανέντος γάρ αὐτοῦ (τοῦ Ἀντιχρίστου) δείξει ὁ καιρός τό ζητούμενον... καί φανερωθήσεται τό ὄνομα πᾶσι». (Ἁγίου Ἱππολύτου, ΒΕΠΕΣ 6, 214).
Καί, ὅτι ὁ χρόνος καί ἡ πεῖρα θά ἀποκαλύψει σέ κάποιους πού νήφουν καί ἀγρυπνοῦν τό ὄνομά του καί ὅλα τά σχετικά περί αὐτοῦ. «Ἀποκαλύψει δέ ὁ χρόνος κάι ἡ πεῖρα τοῖς νήφουσιν τό ὄνομα του καί τήν ἀκρίβειαν τῆς ψήφου καί τά λοιπά περί αὐτοῦ γεγραμμένα». (Ἀνδρέα Καισαρείας P.G. 106, 34 D)

Ἦλθεν ἄραγε «τό πλήρωμα τοῦ χρόνου»; Ἔφθασε ἡ ὥρα καί ὁ καιρός γιά νά ἀποκαλυφθεῖ, ὁ Ἄνομος;
Πιστεύω ταπεινά, πώς ναί !
Ὅλα ὅσα θά διαβάσετε μέσα σέ αὐτό τό ταπεινό βιβλίο, καί εἶναι πάρα πολλά, αὐτό φωνάζουν. Αὐτό ἀποδεικνύουν. Ὅτι ὁ Ἀντίχριστος Ἦλθεν! Ἐμφανίστηκε! Παρουσιάστηκε! Ἀποκαλύφθηκε! Ὅπως θέλετε πεῖτε το, τό ἴδιο εἶναι.
ΞΕΡΟΥΜΕ πλέον ἐδῶ καί πολύ καιρό, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ! Τό ὄνομά του! Τήν καταγωγή του, τήν θέση του, τό ἀξίωμά του καί ὅλα ὅσα ἔχουν σχέση μέ αὐτόν!

Θά σᾶς καταθέσουμε ΟΛΑ ἐκεῖνα τά Ἁγιογραφικά, Προφητικά, Ἁγιοπατερικά, ἀλλά και Κοσμικά, Ἀποκρυφιστικά, Νεοεποχίτικα, Ἀστρολογικά, Ἐπιστημονικά καί διάφορα ἄλλα στοιχεῖα καί χαρακτηριστικά πού χρειάζονται, γιά νά μπορέσετε καί ἐσεῖς νά τόν καταλάβετε, μέχρι νά ἔλθει «τό πλήρωμα τοῦ χρόνου», λίαν συντόμως καί νά ἀποκαλυφθεῖ ἀπό μόνος του. Ἐννοεῖται  βέβαια πάντοτε στούς... «ἔχοντας γνῶσιν». Γιατί οἱ ἄλλοι...!


Ποιός ὅμως εἶναι ὁ Ἀντίχριστος καί ποιό εἶναι τό ὄνομα του; Ὑπάρχουν στοιχεῖα μέσα στήν Ἁγία Γραφή γιά ὅλα αὐτά;
Φυσικά, πάρα πολλά, ὅπως θά δεῖτε! 
Ὅπως λένε ὅλοι οἱ Ἅγιοί μας, τίποτε δέν μᾶς ἔχει ἀποκρύψει ὁ καλός Θεός ἀπ’ ὅσα πρέπει νά γνωρίζουμε, ἆρα καί τήν γνώση τοῦ ὀνόματός του: «οὐδέν γάρ ἀπέκρυψε ὁ Θεός στούς Ἁγίους Του». (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός P.G.  95, 320)...


Ἡ συνέχεια στό νέο αὐτό ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ καί ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ βιβλίο τοῦ πατρός Μαξίμου!!!


ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ