Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

«Ίνα ώσιν εν»,όλοι οι «Ιούδες»...Ασυγχώρητη αμαρτία,η πονηρή σύνδεση της... Μεγάλης συνόδου μέ τήν πεντηκοστή!Το γεγονός ότι αποπειρώνται νά δημιουργήσουν εντυπώσεις,εντάσσοντας χρονικά τήν πραγματοποίηση της... Μεγάλης Συνόδου μέ τήν ημέρα καί τό Πνεύμα καί τά υψηλά νοήματα τής Πεντηκοστής,επιστρατευόντας στούς πονηρούς σκοπούς τούς τό«Ίνα ώσιν εν» , πού συνδέεται μέ τή δόξα τού θεού,τους συντρίβει ώς χλωρά άχυρα τού αγρού , καθώς διαπράττουν χωρίς κάν προφυλάξεις το Ασυγχώρητο αμάρτημα της ασέβειας απέναντι στό Άγιο πνεύμα .

Τού Γαβριήλ Θ.Λαμψίδη
Ο Ιερώνυμος,ο Ιερόθεος και όι άλλοι τής Διαρκούς Συνόδου,μοιάζει νά ισχυρίζονται ότι μόνον αυτοί δέχθηκαν τήν .... επιφοίτηση τού Αγίου πνεύματος καί κανείς άλλος,αφού όλους τους άλλους τούς ειρωνεύονται μέ τό περιεχομένο καί τό ύφος τής εγκυκλίου,την οποία,όντας περισσότερο από υποχρεωμένοι όι προϊστάμενοι τών ναών,διάβασαν τήν περασμένη Κυριακή στίς εκκλησίες.Νομίζουν ότι μάς καθησυχασάν καί πώς είμαστε υποχρεωμένοι νά δεχθούμε τά βγαλμένα από πριν αποτελέσματα τής αντικανονικής .... Μεγάλης Συνόδου,για τήν οποία μάς ενημέρωσαν ακριβέστατα μονάχοι,ιερώμενοι καί λαϊκοί,απο αυτούς που σέβονται ακόμη τό Βασίλειο Ιεράτευμα,τον λαό τού Θεού.Θα μπορούσαν νά συνεχίσουν νά σιωπούν,αντί να εκτεθούν μέ ένα κείμενο τό οποίο γύρισε καταπάνω τους καί τούς κατήργησε ώς υποστάσεις, αποδεικνύοντας άνευ αξίας,ουσίας καί σκοπιμότητας τά ιερατικά αξιώματα τούς.Θα μπορούσαν νά είναι πιό προσεκτικοί,αν δέν είχαν χάσει αυτή την ικανότητα αυτοπροστασίας λόγω της αποξένωσης τούς από τή γνήσια ορθόδοξη πίστη,την ακεραιότητα τής οποίας ήδη έχουν ανταλλάξει μέ αυτά πού έκαναν τούς παπικούς καί τούς προτεστάντες νά εκτροχιαστούν , μέχρις εκείνο το σημείο,ώστε στά... μουσεία τούς (εκκλησίες δέν έχουν!) νά είναι πανταχού ΑΠΩΝ ο Θεός!

Αυταρχικοί,αλλά καί υποκριτές 

Το γεγονός ότι αποπειρώνται νά δημιουργήσουν εντυπώσεις,εντάσσοντας χρονικά τήν πραγματοποίηση της... Μεγάλης Συνόδου μέ τήν ημέρα καί τό Πνεύμα καί τά υψηλά νοήματα τής Πεντηκοστής,επιστρατευόντας στούς πονηρούς σκοπούς τούς τό « Ίνα ώσιν εν» ,πού συνδέεται μέ τή δόξα τού θεού,τους συντρίβει ώς χλωρά άχυρα τού αγρού , καθώς διαπράττουν χωρίς κάν προφυλάξεις το Ασυγχώρητο αμάρτημα της ασέβειας απέναντι στό Άγιο πνεύμα .


Τήν ημέρα εκείνη υπενθύμισε , στήν εισήγηση τού,στην Επιστημονική Ημερίδα τής 23ης Μαρτίου 2016,ο μητροπολίτης Ναυπάκτου,ιεροθεος,« ή εμπειρία τής Πεντηκοστής προξένησε τόση χαρά στους Αποστόλους,ώστε φάνηκαν ώς μεθυσμένοι. Πρόκειται για τή μέθη τού Αγίου Πνεύματος»! Μεθυσμένοι φαίνονται, κρινόμενοι σύμφωνα μέ όσα συμπεριέλαβαν στήν εγκύκλιο τούς όι συνοδικοί,Ιερώνυμος,Ιερόθεος καί όι άλλοι , αλλά για.... άλλους λόγους ! Μέχρι καί αυτής τής ώρας σιωπά ό Ναυπάκτου,Ιερόθεος,που υπογράφει το κείμενο τής εγκυκλίου καί άρα συμφωνεί και,μήπως, υπερθεματίζει; Τόν Μάρτιο,πριν μόλις από δύο μήνες , άλλα υποστήριζε , τά οποία απέχουν έτη φωτός από όσα υπογράφει ώς συνοδικός! Είναι τόσο .... μεγάλο αξίωμα αυτό τού συνοδικού, ώστε νά θυσιάζει για αυτό κι αλλιώς , να σκορπάει με τό φτυάρι όσα μάζεψε μία ζωή, σπυρί - σπυρί ; Βαθυστόχαστη καί εμπεριστατωμένη ή εισήγησή τού στην Επιστημονική Ημερίδα,θα άξιζε νά δημοσιευτεί ολόκληρη καί αυτοτελής. Επειδή αυτό δέν είναι δυνατό,λογω χώρου καί σέ απόδειξη τής αληθείας αυτών που υποστηρίζω ότι άλλα έλεγε, μεταφέρω εδώ τήν καταπληκτική παράγραφο τής εισήγησής τού , από τόν πρώτο τόμο τών πρακτικών, τά οποία μάς..... χάρισε ή συνεπέστατη πρός τίς αρχές πού διακήρυξε ότι θά σεβαστεί,εβδομαδιαία εφημερίδα «Στύλος τής Ορθοδοξίας »

Ο Ιερόθεος : «Δέν είναι Ορθόδοξη»!

 «Τό συμπέρασμα είναι ότι κάθε Ορθόδοξη Σύνοδος γιά νά είναι Αγία καί Μεγάλη πρέπει νά ασχολείται μέ θέματα δογματικά καί νά συμμετέχουν στή Σύνοδο αυτή θεούμενοι Πατέρες, τουλάχιστον πρέπει νά συμμετέχουν όσοι αποδέχονται τήν θεολογία καί τή μεθοδολογία τών δογμάτων καί τών ευσεβών παραδόσεων καί ακολουθούν τούς αγίους Πατέρες, χωρίς νά τούς παρερμηνεύουν. Διαφορετικά δέν είναι Ορθόδοξη Σύνοδος »... Συμφωνούμε ,υπογράφουμε, υπερθεματίζουμε, σεβαστέ πατέρα ,Ιερόθεε,οχι μόνο με όσα περιλαμβάνει αυτή ή παράγραφος, αλλά μέ όλο το περιεχόμενό τής εισήγησής σάς στην Επιστημονική Ημερίδα τού Μαρτίου 2016. Διαφωνούμε , αποδοκιμαζουμε, αγανακτούμε μέ αυτά που υπογράφετε ώς συνοδικός δυο μήνες μετά,. Δέν σάς αναγνωρίζουμε ! Επίσης ,απορούμε καί εκφράζουμε τήν άφατη θλίψη μάς γιά τή σιωπή σάς,με τήν οποία ( ο σιωπών συναινεί !) αποδέχεστε τό περιεχομένο καί τό ειρωνικό ύφος τής εγκυκλίου τής Διαρκούς Συνόδου .Ή στάση σάς αποτελεί, δυστυχώς,πρόκριμα γιά όσα πρόκειται νά συμβούν στήν Κρητη εντός τών προσεχών ημερών . Εντάξει δέν είστε ό «Μάρκος ό Ευγενικός» τών ημερών μάς ,αλλά είχατε δώσει αυτοβούλως άλλες συστάσεις καί είχατε δεσμευτεί (μήπως ,τό νομίζαμε;) ότι θα είστε ένας από τους ελάχιστους πού θα μείνει πιστός άχρι θανάτου, διεκδικώντας τό στεφάνι τής ζωής!

Τα δεσμά τών μισθωτών 

Εμείς,από τήν πλευρά μάς , δέν παραλείπουμε νά ευχαριστούμε καθημερινά τόν Πανάγαθο,που μάς έδωσε τή φώτιση καί μάς δέχθηκε .... συνομιλητές τού , μέσω τής Αγίας Γραφής. Διότι, διαβάζοντας καθημερινά τό Άγιο Ευαγγέλιο , έχουμε τίς απαντήσεις καί τίς εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό καί όχι τό άλλο, γιατί αποστατούν όι άνθρωποι και συντάσσονται με τόν διάβολο, γιατί όι δεσποτάδες φορούν στά πόδια τούς τίς βαριές  - άσπαστες αλυσίδες τής δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας καί ώς μισθωτοί αποκληρώνονται από τούς μαθητές τού Κυρίου κι' επίσης γιατί εξοστράκισαν τούς λαϊκούς ( τό Βασίλειο Ιεράτευμα) από τή διαχείριση των κοινών υποθέσεων τής Εκκλησίας, καταργώντας αυθαίρετα καί μέ τραγική έλλειψη τού σωτήριου αισθήματος τού φόβου τού Θεού,την αποστολική  καί πατερική παράδοση, σύμφωνα μέ τήν οποία « ή επί γής στρατευομένη Εκκλησία τού Χριστού , ως ορατή κοινωνία,σύγκειται πρώτων μέν εκ τού ποιμένοντος Κλήρου , δεύτερον δέ εκ τού ποιμενομένου λαού . Αμφότερα ταύτα είναι συστατικά στοιχεία τής Εκκλησίας απολύτως αναγκαία καί απαραίτητα , ηνώμενα δέ καί αχώριστα »( Άγιος Γρηγόριος Ναζιανζηνός - Ο Μέγας θεολόγος ) .Ή ανάπτυξη τού θέματος , όπως αποδεικνύεται, έθεσε εκτός τού παρόντος άρθρου,την αναφορά μάς στά κύρια σημεία τής ανάλυσης τού αγιορείτη μοναχού ,Επιφάνιου , ή οποία δημοσιεύτηκε στό ένθετο « Ορθόδοξη Κατάθεση » τής κυριακάτικης εφημερίδας «Ελεύθερης Ώρας » τής 5ης Ιουνίου 2016. Ή αναφορά μάς αυτή θά ακολουθήσει , οπωσδήποτε πρίν από τήν .... Μεγάλη Σύνοδο τών ρασοφόρων επιτελώντας τής παγκοσμιοποίησης ....

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ( Ένθετη εφημερίδα τής Ελεύθερης Ώρας τής Κυριακής )

Επιμέλεια Αντιγραφής κειμένου απο το κειμενο της εφημερίδας στην ηλεκτρονική μορφή ,Ο Αρχισυντάκτης τού Ιστολογίου  "Απόστολος Φίλιππος".
πατήρ Σάββας Λαυρεώτης 31-5-16 : Για τη Ληστρική «Αγία» και «μεγαλη» Σύνοδο του Βαρθολομαίου
Συνέντευξη του πατήρ Σάββα Λαυρεώτη (Πρωτεπιστάτου Ιερας μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου ορούς) 31-5-16 Στο Πελοποννησιακό πρακτορείο ειδήσεων (NEWCHANNEL.GR - ΝΑΥΠΛΙΟΥ ) Για τη Ληστρική «Αγία» και «μεγαλη» Ψευτο - Σύνοδο του Βαρθολομαίου που θα γινει στις 16-6-16 στο Κολυμπάρι της κρήτης.

Έγινε Ημερίδα ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για αυτό το θέμα κλικ ΕΔΩ 

 πατήρ Σάββας Λαυρεώτης : ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟΥ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ