Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

«ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ 333»

Με τον εντυπωσιακό τίτλο: «Το Κρίσιμο Πλήθος των 333: Η Αφύπνιση της Ελλάδας και της Γης», κυκλοφορεί εκτεταμένα στο διαδίκτυο (internet) κείμενο το οποίο φιλοξενείται πρόθυμα σε πλήθος αποκρυφιστικά και «εναλλακτικά» Blogs και Fora.
Ας δούμε λοιπόν μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα από το απάνθισμα τού νεοεποχίτικου αυτού υλικού:
«Όπως οι περισσότεροι σήμερα έχουμε συνειδητοποιήσει, βρισκόμαστε σε μία από τις πιο σημαντικές και κρίσιμες φάσεις αλ­λαγής και μετάβασης τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό-παγκόσμιο επίπεδο. Μία μετάβαση από το παλιό, το διεφθαρ­μένο, το σκοτεινό στη νέα ενέργεια που χαρακτηρίζεται από περισσότερο φως και ενότητα. Βρισκόμαστε σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της ιστορίας της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Γης μας. Ίσως πολ­λοί από εμάς να έχουμε νιώσει πως δεν βρι­σκόμαστε αυτή την εποχή εδώ τυχαία, ότι έχουμε μία πολύ σημαντική και σπουδαία αποστολή να επιτελέσουμε. Και πράγματι έτσι είναι!».

Εμείς εδώ, απλά θα υπογραμμίσουμε την προσπάθεια τού συγγραφέα να κολακεύσει τον αναγνώστη· να τονώσει τον εγωισμό του· να του εμφυτεύσει την ιδέα ότι είναι «επιλεγμένος» με ένα μοναδικό προορισμό... να σώσει τον κόσμο. Το μο­τίβο αυτό είναι μία από τις μεθόδους των σεκτών της «Νέας Εποχής»· με τον τρόπο αυτό παγιδεύουν και διατηρούν δέσμιους τους ιδεαλιστές, τους ρομαντικούς, τους καλοπροαίρετους -όσους δεν βιώνουν συ­νειδητά τη ζωή της Εκκλησίας- οι οποίοι και αποτελούν τα μελλοντικά τους υποψή­φια θύματα. Και το κείμενο συνεχίζει:
«Σκοπός αυτής της επιστολής είναι η συ­σπείρωση, η ενότητα και η συνεργασία όλων των ανθρώπων με ανοιχτή καρδιά και ανοι­χτό νου, όλων όσων βρίσκονται σε διάφορα φιλοσοφικά, θεραπευτικά και πνευματικά μονοπάτια και συνειδητά εργάζονται για το φως τόσο στη ζωή τους όσο και στη ζωή του Πλανήτη. Καθώς σήμερα βαλλόμαστε από παντού, καθώς το σκοτάδι έχει κηρύξει ανελέητο πόλεμο μέσα από τα ΜΜΕ, μέσω της Πολιτικής και των Κυβερνήσεων, μέσα από την Οικονομική Κρίση, την καταστρα­τήγηση των ελευθεριών, την καταδυνάστευ­ση της φύσης και της υγείας, μέσα από την πλύση εγκεφάλου, τον έλεγχο του νου και γενικότερα της ζωής μας, καθώς λοιπόν το σκοτάδι επιμένει, το φως επιμένει ακόμη πιο πολύ και φυσικά διαθέτει όλα τα απαραίτη­τα μέσα όχι απλά να αντισταθεί αλλά και να επικρατήσει κατά κράτος! Μπορεί «κά­ποιοι» να διαθέτουν όλο τον πλούτο και την εξουσία στα χέρια τους, δεν έχουν ωστόσο σε καμία περίπτωση τη δύναμη να διαφθεί­ρουν την καρδιά και το ελεύθερο πνεύμα μας. Γιατί όσο σκοτάδι και αν προσπαθήσεις να δημιουργήσεις γύρω από ένα αναμμένο κερί, ανενόχλητο εκείνο θα εκπέμπει το φως του...».
Ο συντάκτης τού κειμένου αυτού με ευ­καιρία την κρίση που μαστίζει πρόσφατα τη χώρα μας επιχειρεί να περάσει τα δικά του μηνύματα με σύνθημα το: «αποκρυφιστές όλου του κόσμου ενωθείτε». Ακόμη μέμφεται τα καθοδηγούμενα ΜΜΕ -αυτά που καθιέρωσαν και ενίσχυσαν τη «Νέα Εποχή» τού Υδροχόου (New Age) στη συ­νείδηση του νεοέλληνα- αντιστρέφοντας την εικόνα της πραγματικότητας.
«Μπροστά λοιπόν σε αυτές τις έντονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως άτο­μα, ως πολίτες της Ελλάδας, ως κάτοικοι της Γης, ...το μεγάλο «όπλο» που διαθέτου­με στα χέρια μας αναμφίβολα είναι η ενό­τητα και η συντονισμένη πρόθεση μας για τη Θεραπεία και το Ανώτερο Καλό όλων. Στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί επι­στημονικές έρευνες και μελέτες που έχουν αποδείξει πως η συντονισμένη και ενωμένη προσπάθεια ορισμένων ανθρώπων μπορεί να επιφέρει μεγάλες αλλαγές που επηρεά­ζουν άμεσα, δυναμικά και αποτελεσματικά μία συνολική κατάσταση. Συγκεκριμένα, το 1972 σε 24 πόλεις των ΗΠΑ πραγμα­τοποιήθηκε ένα πείραμα κατά το οποίο άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν να νιώθουν το συναίσθημα της Ειρήνης σε συγκεκριμένη ώρα μέσα στην ημέρα τοποθετημένοι σε στρατηγικά σημεία των συγκεκριμένων πό­λεων που λάμβαναν μέρος στο πείραμα. Τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν ήταν η στατιστική μείωση των εγκλημάτων, της βίας, των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και η άνοδος της οικονομίας και των χρημα­τιστηρίων! Ενώ όταν ο συντονισμός αυτός των ανθρώπων σταμάτησε, αυτόματα τα στατιστικά αντιστράφηκαν!... Τελικά απο­φάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο πείραμα, το οποίο ... ονομά­στηκε «Σχέδιο Παγκόσμιας Ειρήνης στη Μέση Ανατολή». Συνέβη κατά τον πόλεμο Λιβάνου-Ισραήλ στις αρχές του '80. Κατά τη διάρκεια αυτού του νέου πειράματος, άνθρωποι, επίσης εκπαιδευμένοι στο να βιώνουν το συναίσθημα της Ειρήνης και ταυτόχρονα συντονισμένοι, κατόρθωσαν να εκμηδενίσουν τις εχθροπραξίες για όσο χρονικό διάστημα το πείραμα λάμβανε χώ­ρα. Έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όταν ένας συγκεκριμένος αριθμός ατόμων καταφέρει να συντονιστεί και να μεταδώσει δονήσεις Ειρήνης και Θεραπείας, η επίδρα­ση της ψυχολογικής και διανοητικής κατά­στασης αυτού του πλήθους εξαπλώνεται σε ολόκληρο το σύνολο. Οι στατιστικολόγοι έχουν προσδιορίσει αυτόν τον συγκεκριμένο αριθμό, ο οποίος είναι η τετραγωνική ρίζα του 1% του πληθυσμού. Ο αριθμός αυτός αποτελεί την αφετηρία της αλλαγής και όσο περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν τόσο μεγαλύτερα θα είναι και τα αποτέ­λεσμα. Για τα ελληνικά δεδομένα η τετρα­γωνική ρίζα του 1% του πληθυσμού της Ελλάδας που μόλις ξεπερνά τα 11 εκατ. κατοίκους είναι 333 άτομα!!!! Τα 333 άτο­μα αποτελούν ... το κρίσιμο πλήθος για τη θεραπεία της Ελλάδας! Αν λοιπόν κατορ­θώσουμε και συντονιστούμε 333 -το λιγό­τερο- άνθρωποι σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας για ένα χρονικό διάστημα, μπορού­με όλοι μαζί ενωμένοι και στην πράξη να κάνουμε τη διαφορά. Όχι μόνο για το καλό της Ελλάδας... Ξεμπλοκάροντας και απε­λευθερώνοντας την Ελλάδα, που αποτελεί κομβικό ενεργειακό σημείο πάνω στη Γη, η θετική ενέργεια, η θεραπεία και το φως θα αρχίσει να μεταδίδεται αυτόματα παντού, σε όλη τη Γη!».
Πέραν από τις κλασικές αποκρυφιστικές θεωρίες περί συλλογικής συγκέντρωσης της σκέψης που συναντούμε σε γνωστές διεθνείς σέκτες -Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι, Τζέραλντ Γκάρντνερ (Wicca), Αλίκη Μπέιλη (Θεοσοφία) κ.α.- και της θεωρίας του ελιτισμού, που το παραπάνω απόσπασμα αποπνέει, μήπως τα περί «θετικής ενέρ­γειας» μας παραπέμπουν και στη γνωστή εταιρεία εμφιαλώσεως, που με το αναψυ­κτικό της δημιούργησε ολόκληρο κίνημα για τη «θετική ενέργεια» με αποδέκτες το νεανικό κοινό της χώρας μας; Αλλά έπεται συνέχεια...
«Αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε εδώ, σε αυτόν τον τόπο, αυτή τη χρονική στιγμή για να επιφέρουμε θετικές αλλαγές σε ατομικό και διασυλλογικό επίπεδο. Βρισκό­μαστε εδώ για να γειώσουμε περισσότερο θεραπευτικό φως για τις ζωές μας και τη ζωή των συνανθρώπων, της χώρας και του πλανήτη μας. Βρισκόμαστε εδώ σε αυτόν τον ενεργειακό τόπο, ... ώστε να κατορθώ­σουμε επιτέλους να διασπάσουμε το αρ­νητικό κάρμα ... Μία συντονισμένη ομάδα απλών ανθρώπων έχουμε λοιπόν αποφασί­σει να προχωρήσουμε δυναμικά, ενωμένα και οργανωμένα σε ένα κοινό σκοπό για την «Αφύπνιση της Ελλάδας και της Γης». ... Η συγκεκριμένη αυτή κίνηση δεν οργανώνεται από κάποιον φορέα ... Μελετήστε προσεκτικά τον παρακάτω οδηγό, λάβετε αυτή την απλή ενεργειακή εκπαίδευση και αν νιώσετε ένα εσωτερικό κάλεσμα, μία ενεργειακή ανάταση και ένα αληθινό άνοιγμα καρδιάς, τότε δεν έχετε παρά να εφαρμόσετε τις παρακάτω οδηγίες και να συντονιστείτε και εσείς μαζί μας σε αυτό τον Κοινό Σκοπό!
... Απευθύνεται σε όλους όσους διαθέτουν ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό νου και θετική πρό­θεση! Αν δεν έχεις καθόλου εξασκηθεί σε πρα­κτικές χαλάρωσης και διαλογισμού ακο­λούθησε τις παρακάτω οδηγίες: Κλείσε τα μάτια σου και πάρε μερικές αναπνοές (εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα) ώστε να χαλαρώσεις ... Φέρε την προσοχή σου ... Εφάρμοσε την παραπάνω άσκηση μερικές φορές... και όταν σου ζητη­θεί να συνδέεσαι εύκολα μαζί τους, ο,τι και αν κάνεις, όπου και αν βρίσκεσαι.
Ο συντονισμός θα πραγματοποιείται κά­θε βράδυ στις 9.00 για 10 με 15 λεπτά. ... Ο,τι και αν κάνεις, όπου και αν βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται να δια­κόψεις τη δραστηριότητα σου, απλώς να εστιάσεις ...Αν ωστόσο είσαι κάπου μόνος/η σου μπορείς να εφαρμόσεις τον παραπάνω διαλογισμό ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική θεραπείας γνωρίζεις, αρκεί να εκπέμψεις τα συναισθήματα της ειρήνης, γαλήνης, θεραπείας, χαράς, αφθονίας και αγάπης για εσένα, τους συνανθρώπους σου, τη χώ­ρα σου και όλη τη γη ... Να θυμάσαι πως εκείνη τη στιγμή λειτουργείς ως «κεραία» θετικότητας και αγάπης συντονισμένη με ένα ευρύτερο ενεργειακό δίκτυο, το οποίο δημιουργούμε όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. ... Είναι καλό, αν απο­φασίσεις να συμμετέχεις σε αυτή την προ­σπάθεια, να αναλάβεις σοβαρά, υπεύθυνα και ενεργά το ρόλο σου και να μην ξεχνάς να συντονίζεσαι κάθε βράδυ στις 9.00 μαζί μας ... Επίσης να γνωρίζεις πως ο συντονι­σμός αυτός είναι πέρα από κάθε θρησκευ­τική ή πνευματική ιδεολογία, αποτελεί μία εσωτερική τεχνολογία αγάπης για όλους ... Μετέδωσε όλες αυτές τις πληροφορίες σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα είτε μέσω email είτε βγάζοντας τις φωτοτυπία. Αν είσαι έμπειρος στις τεχνικές χαλάρω­σης και διαλογισμού, μπορείς να εκπαι­δεύεις και να βοηθάς άλλα άτομα ώστε να επιτυγχάνουν το συντονισμό ... Αυτή η δια­δικασία επωφελεί όχι μόνο τη χώρα και τον πλανήτη αλλά και εσένα, την οικογένεια σου και τους γύρω σου. ... Ο καθημερινός και επαναλαμβανόμενος συντονισμός δημι­ουργεί ένα πεδίο θετικότητας, ειρήνης και θεραπείας που σύμφωνα με την κβαντική φυσική επηρεάζει τους πάντες. Ενώ η αιτία που η άσκηση αυτή πραγματοποιείται στις 9.00 το βράδυ είναι γιατί, μετά τη δύση του Ηλίου, το ενεργειακό πεδίο της Γης ηρεμεί και καταλαγιάζει και οι θεραπευτικές δο­νήσεις που εκπέμπουμε συντονισμένα με­ταφέρονται ευκολότερα...».
Δε νομίζουμε ότι χρειάζονται περισσότε­ρα σχόλια. Είναι καταφανής η προσπάθεια της εμπλοκής και παγίδευσης όσο το δυνα­τόν περισσοτέρων συμπατριωτών μας στην αποκρυφιστική πρακτική τού ομαδικού δια­λογισμού καθώς και η προσπάθεια επένδυ­σης τού όλου εγχειρήματος με τεχνικούς κι επιστημονικούς όρους. Είναι, οι κρυφές δήθεν δυνάμεις του άνθρωπου που θα σώσουν τον κόσμο και θα λύσουν τα προβλήματα του άνθρωπου και όχι η δύναμη του Θεού και η αλλαγή του έσω άνθρωπου για τη θεραπεία και του φυσικού κακού.
Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι παρασύ­ρονται σε τέτοιες παγίδες και δοκιμάζουν επικίνδυνες μεθόδους με αποτέλεσμα την εμπλοκή τους σε σέκτες, που θέτουν σε κίν­δυνο την ψυχική και σωματική τους ακε­ραιότητα, αλλά συχνά και την απώλεια της αθάνατης ψυχής τους.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 60

ΠΗΓΗ http://www.egolpion.com/plh8os_333.el.aspx

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ