Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Αισχυνθητωσαν και εντραπητωσαν οι μισησαντες αυτον φνονεροι κληρικοι και λαϊκοι και οι "αφορισαντες" αυτον Αρχιερεις της Αισχυνης Βαρθολομαιος Αρχοντωνης και Στυλιανος Χαρκιανακης, οι Αιρετικοι και Αιρεσιαρχαι Πανοικουμενιστες και Πανθρησκειαστες και εργατες πονηροι και δολιοι του Αντιχριστου. Πειραιώς Σεραφειμ: ''Ο Σωτηρόπουλος ήδη προγεύεται την αιώνια δόξα''

Πειραιώς Σεραφειμ: 

''Ο Σωτηρόπουλος 

ήδη προγεύεται την αιώνια δόξα''

 "Τό ἱλαρόν τοῦ σκηνώματος τοῦ μακαριστοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου καί τό χαρίεν τοῦ προσώπου του ὡς καί ἡ εὐλογία τῆς μοναχικῆς εὐκαμψίας πού εἶχε καταδεικνύουν καί στόν πλέον δύσπιστο ὅτι ὁ μακάριος δοῦλος τοῦ Θεοῦ ἤδη προγεύεται τῆς αἰωνίου δόξης καί ὅτι τελικός κριτής ὅλων μας εἶναι ὁ «ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς Κύριος ".

peiraios


Μετεκλήθη στήν ἀνέσπερο Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀκατάβλητος, ἀνυποχώρητος, ἀσυμβίβαστος καί ὀτρηρός ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ μεγαλόπνοος καί βαθυνούστατος Θεολόγος, Ἱεραπόστολος καί ἄφθαστος γνώστης τοῦ ἕλληνος λόγου μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, πνευματικό ἀνάστημα τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου, διά τόν ὁποῖον δυνάμεθα δίχα ὑπερβολῆς νά εἴπωμεν ὅτι ἀνεδείχθη ἐν ὑστέροις χρόνοις διδάχος τοῦ Ὀρθοδόξου Γένους καί μάρτυρας τῆς Ἀληθείας, ὁ ἔργῳ καί λόγῳ μισήσας τά ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν.


Ὁ θεσπέσιος καί πεφωτισμένος νοῦς του πού χαριτώθηκε ἀπό τάς ἀκτίστους ἐνεργείας τοῦ Παναγίου Θεοῦ, συνέγραψε ἀνυπερβλήτου δυνάμεως θεολογικάς πραγματείας μέ κορωνίδα τό μνημειῶδες ἔργο «Ἰησοῦς-Γιαχβέ» καθώς καί τούς 4 τόμους ἑρμηνείας δυσκόλων χωρίων τῆς Γραφῆς, ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης καί πλῆθος ἄλλων ἐξαιρέτων συγγραφῶν.


Ὡς πολυτίμητο θησαυρό εἶχε τήν ἄφθαστο παρθενία τοῦ βίου του καί ὡς φωτεινό ὁδοδείκτη καί μέντορα τῆς ζωῆς του τόν «ἡρωϊκότερο τῶν Ἁγίων καί Ἁγιώτερο τῶν ἡρώων» Μ. Ἀθανάσιο τοῦ ὁποίου μιμητής κατά πάντα ἀπέβη.


Τυγχάνω αὐτήκοος μάρτυς τῶν ἀπόψεων πού κατεδίκασε ὁ μεταστάς καί καταθέτω μέ τήν πολυχρόνιο ἐμπειρία τῆς ἐνασχολήσεώς μου στήν Ἐκκλησιαστική Δικαιοσύνη καί τῆς ἐπιγνώσεως τῆς σοβαρότητος καί τῆς εὐθύνης μου ἐνώπιον τῆς κρίσεως τοῦ Παναγίου Θεοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀλλά καί ἐν τῇ προσωπικῇ μου κρίσει ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου μου ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ὅτι ἡ κανονική αὐτοῦ δίωξη καί καταδίκη ἦτο ἱεροκανονικῶς ἀλλά καί οὐσιωδῶς ἐνώπιον τοῦ Παναγίου Θεοῦ ἀνεπέρειστος, ἀβάσιμος καί ἀπαράδεκτος, διότι ὁ διωχθείς διά τοῦ λόγου του καί τῆς μαρτυρίας του ἀπέτρεψε τήν διασπορά κακοδόξων ἀπόψεων διά τό ὑπερύμνητο πρόσωπο τοῦ ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου.


Ἐπιπροσθέτως ἡ πρόσαψη σέ αὐτόν τοῦ κανονικοῦ ἐγκλήματος τῆς εἰσπηδήσεως ἦτο παντελῶς ἀνυπόστατος διότι δέν εἶχε οὐδεμία κανονική θεμελίωση καί στοιχειοθέτηση ἐφ’ ὅσον τό κανονικό αὐτό ἀδίκημα διαπράττεται μόνον ὑπό φορέων τοῦ Ἐπισκοπικοῦ λειτουργήματος (ΙΔ΄ Ἁγ. Ἀποστόλων, ΙΕ΄ Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου, Ε΄ Δ΄Οἰκουμ. Συνόδου, Ις΄ Ἀντιοχείας).


Συνεπῶς δίχα κανονικῆς προβλέψεως δέν ὑφίστατο ἡ δυνατότης προσάψεως ἑνός τέτοιου βαρυτάτου ἀδικήματος εἰς ἕναν λαϊκόν. 


Εἰρήσθω δέ ὅτι τό ὁμοειδές παράπτωμα τοῦ πρεσβυτέρου κανονικῶς προβλέπεται καί κολάζεται ὡς παρ’ Ἐνορίαν πρᾶξις.


Τό ἱλαρόν τοῦ σκηνώματος τοῦ μακαριστοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου καί τό χαρίεν τοῦ προσώπου του ὡς καί ἡ εὐλογία τῆς μοναχικῆς εὐκαμψίας πού εἶχε καταδεικνύουν καί στόν πλέον δύσπιστο ὅτι ὁ μακάριος δοῦλος τοῦ Θεοῦ ἤδη προγεύεται τῆς αἰωνίου δόξης καί ὅτι τελικός κριτής ὅλων μας εἶναι ὁ «ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς Κύριος».


Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία!


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ-------------------------------------------- 


 

ΙΔΟΥ και 38 σχόλια ΦιλοΒαρθολομαιϊκου τινος ιστολογιου:Αιωνία του η μνήμη
Άλλος ένας μεγάλος θεολόγος έφυγε για τον Ουρανό. Το σπουδαίο θεολογικό έργο του και η ομολογία του παραμένουν.
Καλό Παράδεισο!
Ο Θεός να συγχωρήσει τους διώκτες του!
Πόση λάσπη έφαγε αυτός ο άνθρωπος! Μέχρι και "παράσιτο" τον αποκάλεσε κάποιος τελευταία!
Άλλη μια «φωνή» σίγησε.
Φτωχαίνει ο κόσμος μας.
..
Αιωνια η μνημη αυτου!Μεχρι τελευταιας εργαστηκε και αγωνιστηκε για την αληθεια της των δογματων.Κριμα και ηταν ακομη χρησιμος!π

Αγωνιστής υπήρξε, αλλά άνω στην μάχη υπερέβαινε τα εσκαμμένα.
Ο Κύριος να αναπαύσει την ψυχή του.
Τα μεγάλα εκκλησιαστικά ειδησεογραφικά σάιτ δεν έγραψαν ακόμα τίποτα. είναι υπό έλεγχο η 4 εξουσία.
ΕΦΥΓΕ ΑΔΟΞΑ ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ , ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤΑΤΟ . Ο ΘΕΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΓΙΝΕ ..... ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!!!
Θα πάρουνε μεγάλη χαρά τώρα, κάτι ψευτοχριστιανοί της οκάς πού για να φανούν αρεστοί στους μεγάλους του αιώνος τούτου, τού απατεώνος, «αφορισμένο» τον ανέβαζαν και «αφορισμένο» τον κατέβαζαν...

Από κάτι τέτοιους «χριστιανούς» πού νοιώθουν αμέτρητη χαρά στάζοντας το φαρμάκι με τα λόγια τους, έχει γεμίσει ο παλαιός Άδης, γράψε η σημερινή Κόλαση !

Ο Νικόλαος εργάσθηκε άδολα και τίμια, και δεν λιβάνισε ποτέ ανθρώπους πού έβλαψαν την Ορθοδοξία, για να φανεί αρεστός στούς ανθρώπους!

Και αν έκανε και κάποια μικρά λάθη άνθρωπος ήταν, δεν ήταν άγγελος, και ο «αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω…»

Τώρα του έστειλε ο Καλός Θεός και έναν αγνό Μητροπολίτη τον πατέρα Κοσμά Αιτωλοακαρνανίας να τον ξαφορίσει και να τον διαβάσει στην κηδεία του, και ελπίζουμε να πάρουνε θάρρος και να βρεθούνε και άλλοι μαζί του...

Συνεργασθήκαμε παλαιότερα με τον Νικόλαο και γνωρίζουμε καλά τι κεφάλαιο ήταν, όπως γνωρίζουμε και τι «κεφάλαια» ( ή, κεφάλες είναι... ) καί με συγχωρείτε για τον λαϊκισμό κάποιοι από τους ενεργούς καί συνεχείς διώκτες του πού κάνουν σαν λυσασμένοι με την συνεχή αναφορά τους «ο αφορισμένος…και ο αφορισμένος…»

Να κοιτάξουνε λίγο στον «καθρέπτη» τον εαυτό τους όσο ζούνε, μήπως απέναντι του Δίκαιου Χριστού είναι αυτοί οί αφορισμένοι και οί υπόδικοι και δεν το έχουν καταλάβει από την μεγάλη αλαζονία τους…

Πορεύου μετά Αγίων και Δικαίων αδελφέ Νικόλαε, και ο Θεός για τον οποίο εργάσθηκες, συκοφαντήθηκες, και τέλος αφορίστηκες να σού δώσει καί τον Παράδεισο !

Αττικός

Η εξόδιος θα ψαλλεί την ημέρα που η Εκκλησία μας τιμά την Αποτομή της Κεφαλής του Προδρόμου.

Γιατί τον καρατόμησαν; Επειδή "μιλούσε" και "ενοχλούσε" κάποιους.

Οι συνειρμοί είναι περίεργοι ...

Θα έπρεπε έστω και την έσχατη ώρα να διορθώσουν κάποιοι. Είναι ντροπή για τη σημερινή Εκκλησία να ακολουθεί τακτικές που θυμίζουν Ιερά Εξάταση. Εγώ προσωπικά σαν μέλος της Εκκλησίας, του ζητώ συγνώμη για όσα έπαθε.

Αιωνία του η μνήμη
Να γίνει πολιτική κηδεία όπως αρμόζει στους αφορισμένους.
Αρκετά...
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.ΚΟΡΥΦΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΕΛΟΣ ΕΙΧΕ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.ΚΑΤΑΔΙΩΓΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ.Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΗΣΕΙ.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΑΛΕΣΤΕΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΑΦΟΡΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ Ή ΗΘΙΚΟ ΗΤΑΝ ΑΣ ΤΟΠΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙΕΡΑΡΧΩΝ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΑΝ ΘΥΜΑΣΤΕ ΕΙΧΕ ΑΦΟΡΙΣΕΙ ΜΕ ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ!!!!
αιωνία η μνήμη του εκλεκτού θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου. μάλλον η εξόδιος ακολουθία θα μεταδοθεί μέσω ραδιοφώνου από www.radioimaa.gr
Μακαρία η οδός η πορεύει σήμερον ,ότι ητοιμάσθη σοι τόπος Αναπαύσεως ,

Γνήσιε Αγωνιστή της πατρώας Ορθοδόξου Πίστεως μας, Αδελφέ και Διδάσκαλέ μας, Νικόλαε

Εύχου και υπέρ των διωκτών σου των πρίν αλλά και των νυν....

Ισχύει και δια σε ο λόγος του Κυρίου μας :
''ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ' ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ.''

Έτσι με την βεβαιότητα ότι και δια σε ισχύει το του Απ. Παύλου :

'' δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί τω εργαζομένω το αγαθόν, Ιουδαίω τε πρώτον και Έλληνι· ου γαρ εστί προσωποληψία παρά τω Θεώ. ''
εύχου και υπερ ημων .....
ΔΙΚΑΙΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΖΩΣΙΝ

Άγγελος
Η ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ;
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΚΕΦΑΛΙΣΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΩΔΗ, ΔΙΟΤΙ ΗΛΕΓΞΕ ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ.
Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΟΡΙΣΘΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΟΓΟ!
ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΑΦΟΡΗΣΕ "Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΜΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ!!!

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΝ

Ι.Ι.Δ.

Μπραβο ΑΤΤΙΚΕ!
Eleni angel είπε...
τωρα ειναι μαζι με Αυτον που αγαπησε πανω απο ολους...με ενεπνευσε απο την μικρη μου ηλικια και με οδηγησε σε οδον σωτηριας...οντας ανθρωπος της αγαπης και της συγνωμης....μακαρι να υπαρξουν και αλλοι τετοιοι σαν αυτον....μας λειπεις ηδη αδερφε Νικολαε...Ο θΕΟς ΜΑς ΝΑ ΣΟΥ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΥ.....
.
προς ανώνυμο
28 Αυγούστου 2014 - 1:18 μ.μ.
Τέτοιο πάθος και τόσο μίσος για έναν κορυφαίο θεολόγο που η ζωή του τον έχει καταξιώσει στη συνείδηση των πιστών, προκαλεί μεγάλη θλίψη. Ο Θεός να φωτίσει και να ελεήσει εσένα και τους πάτρονές σου για τα ανοίκεια πλήγματα που καταφέρετε στο σώμα της ορθόδοξης εκκλησίας. Ε.Ι.Μ.
1:18
Οταν εγινε ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ,εκτισε Μοναστηριον τι και εδωκεν εντολην να μη εχει ουδεις αδελφος της Μονης ιδιον τιποτε,ουτε οβολον,αλλα κοινα παντα να ειναι.
Μοναχος δε τις της μονης,ειχεν αδελφον εις την πολιν κοσμικον,απο τον οποιον εζητησεν υποκαμισον.Εκεινος δε του εδωκε φλωρια τρια να αγοραση οτι ηθελε.Λαβων δε αυτα τα ειχε μεθ μεθ' εαυτου.Ο δε Παπας μαθων αυτο,.....
Ε χ ω ρ ι σ ε ν α υ τ ο ν απο την Μεταληψιν των θειων Μυστηριων, ως π α ρ α β α τ η ν της ε ν τ ο λ η ς.
Οτε δε μετ ολιγας ημερας απεθανεν ο μοναχος α σ υ γ χ ω ρ η τ ο ς,και εμαθεν τουτο ο Παπας,.....εγραψε τη συγ-χω-ρη-σιν του εις χ α ρ τ ι και επροσταξε να αναγνωσθη επι του ταφου του(!).Οταν λοιπον ανεγνωσθη,τη νυχτα εκεινην,ειδε κατ οναρ ο Ηγουμενος τον τεθνεωτα και λεγει του.
''Αδελφε δεν απεθανες;''.Λεγει αυτω ο
νεκρος ''Ναι!''.Λεγει του ο Ηγουμενος''Και πως ευρισκεσαι εως τα τωρα;''.Λεγει αυτω ο νεκρος''Οντως αυθεντα μου,εως τα τωρα εις την φυλακην ευρισκομην και σημερον απελυθην,και ε σ υ γ χ ω ρ ε θ η ν του δεσμου των τριων νομισματων δια του οποιου ημην δεδεμενος''
Οθεν εγνωρισθη εις ολους,οτι οταν ανεγνωσθη η συγχωρητικη ευχη εις τον ταφον του ηλευθερωθη η ψυχη του απο τα δεσμα.
Αςπροσεξουμε λοιπον γιατι γι αυτους που δεν εχουν ευσπλαχνια θα ειναι η ΗΜερα Του Κυριου καταπελτης.Και αυτο που καταθεσες ΕΔΩ να το καταθεσεις μετανοημενος στον πνευματικο σου.Διοτι ο ανθρωπος δεν εφταιγε.π
Ο μακαριστος Νικολαος κοιμηθηκε την ιδια ημερα με τον αγιο Γεροντα του Αυγουστινο Καντιωτη.Και οι δυο κοιμηθηκαν παραμονη της Αποτομης του Τιμιου Προδρομου ο οποιος αποκεφαλιστηκε γιατι ελεγξε τον παρανομο Ηρωδη.Οι μακαριστοι υπηρξαν γνησιοι μιμητες του Τιμιου Προδρομου .Πρωτον αγαπησαν πολυ το κηρυγμα (και μαλιστα αυτο που στοιχιζει στον ιεροκηρυκα.Οχι το ανωδυνο που δεν κοστιζει τιποτα).Δευτερον υπηρξαν πολυ ακεραιοι ηθικα.Πεντακαθαρη η ζωη τους.Ελαμπε το λιποσαρκο σωμα τους απο την νηστεια και την εγκρατεια.Τριτον δεν αγαπησαν τα λεφτα,τις μπιζνες,τις καταθεσεις.Ηταν αφιλοχρηματοι και παραλληλα πολυ ελεημονες.Τελος εμπαιχθηκαν απο τους ισχυρους της ημερας εκκλησιαστικους και οχι μονο.Οπως ο αγιος Ιωαννης ο Προδρομος απο τους Φαρισαιους.Αν μου επιτρεπετε να ρωτησω αυτους που γραφουν για αφορισμους κ.λ.π. Ο ιερος Χρυσοστομος πεθανε καθηρημενος απο τους επισκοπους της εποχης του ? Πως τον τιμαμε τοτε σαν ενα μεγαλο Πατερα της Εκκλησιας ! Ευχομαι ο Κυριος να αναπαυσει την ψυχουλα του δουλου του Νικολαου.Εμεις ας αναρωτηθουμε μεσα μας.Αραγε τι μας στοιχιζει η πιστη μας στον ΧΡΙΣΤΟ ? Αραγε διωχθηκαμε,αφοριστηκαμε,μας κοροιδεψανε που ειμαστε Ορθοδοξοι Χριστιανοι?Αραγε οταν υβριζεται ο Κυριος και ο Θεος μας και απο Αρχιερεις ακομα αντιδρουμε οπως τοτε ο επισκοπος Μυρων Νικολαος και σημερα Αγιος Νικολαος ? Αυτο εκανε ο μακαριστος Νικολαος Σωτηροπουλος στην τραγικη εποχη μας.Σαν ανθρωπος ειχε και αυτος τις ελλειψεις του .Ομως σιγουρα δεν ηταν μασωνος,δεν ηταν κοπελι του παπα,δεν ζουσε με σκοπιμοτητες,δεν αγαπουσε τα λεφτα,δεν ηταν -συγχωρεστε με -πνευματικος χαμαλαιων.ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΜΙΜΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ ΤΟΥ. Λ.Π.
.
Εύγε στον Άγιο Αιτωλοακαρνανίας κ. Κοσμά που χωρίς να φοβάται τον παίρνει στην Μητρόπολή του για εξόδιο και ταφή. Εὐγε!!!
mirofora είπε...
kai me to paleo imerologio i koimisi tis Theotokou mas,Aionia tou i mnimi,kale mas paterouli Nikolae se agapame,kalon paradiso.
Θεός να συγχωρέσει τον θεολόγο Νικόλαο. Και εγώ σαν απλό μέλος της Εκκλησίας, ρωτάω ποιοι αρχιερείς έκαναν καλά, αυτοί που καλούσαν τον μακαρίτη στις Μητροπόλεις τους ή αυτοί που δεν τον καλούσαν; Ο πατέρας μου που ήταν θεολόγος μου ἐλεγε ότι καλά ἐκαναν καλά αυτοί που δεν τον καλούσαν, γιατί οι αρχιερείς θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα σεβόμενοι τους θεσμούς της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι τσιφλίκι τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Πως απαιτουν οι ἰδιοι από τους ιερείς να σέβονται τις εντολές τους τη στιγμή που οι ίδιοι δεν σεβονται τις αποφάσεις της Συνόδου που αφώρισε τον θεολόγο; Παρακαλώ αν έχω λάθος, βοηθείστε με.
Θερμά συγχαρητήρια στο ιστολόγιό σας για την προβολή της ειδήσεως της κοιμήσεως του Ν.Σωτηρόπουλου
10:12
Ο αδικος αφορισμος λες δεν ειναι μπρος στα ματια του Θεου;
Οσο μεγαλυτερες ειναι οι αδικιες που σου εκανε καποιος,τοσο γινεται αιτιος να σου συγχωρεθουν τα αμαρτηματα σου[λεγει Ι.Χρυσοστομος].Ο Θεος εξοργιζεται με την αδικια. Καιεαν καποιος αδικησε εναν συνανθρωπο του και ο πρωτος εχει οπλο τη δικη,τα χρηματα,την εξουσια,τα μεσα,την ευνοιατων δικαστων....ο δε αδικουμενος δεν εχει τιποτε απο ολα αυτα....οι πτωχοι-αδικημενοι εχουν τους σ τ ε ν α γ μ ο υ ς και τους θ ρ η ν ο υ ς για την αδικια και μαζι με την υπομονη,προσελκυουν την Ουρανια συμμαχια.Γιατι οι αδικιες του αδικουμενου,δεν αφηνουν να ανεβει η προσευχη του αδικουντος στον Θρονο του Θεου.Οι αδικοι πριν την κολαση ,απο αυτη τη ζωη ζουν την κολαση....ο αδικος φευγει πανικοβλητος χωρις να τον καταδιωκει κανεις,τρεμει τις σκιες,υ π ο π τ ε υ ο ν τ α ς τους φιλους,τους εχθρους κλπ.
Βρες το λογο για τον οποιο αφορισθηκε και μετεπειτα πηγαινε και στις αποφασεις των συνοδων.αλλα ο εν λογω αφορισθη χωρις να εξετασθει το ''ατοπημα'',απο ο,τι εχουμε μαθει βεβαιως.π
Καλά έκαναν αυτοί που δεν τον καλούσαν. Πρέπει όλοι να πειθαρχούν στις Συνοδικές αποφάσεις. Η Εκκλησία δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν έχεις λάθος όταν αρχίζεις να ξηλώνεις την μπλούζα στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Κάθε Σύνοδος Ορθοτομεί την Αλήθεια. Ο μακαριστός είχε ένα επιτίμιο.
Τώρα πλέον Κριτής είναι ο Θεός. Το ότι η Εκκλησία τα Οικονόμησε να γίνει η Εξόδιος Ακολουθία δείχνει την φιλανθρωπία Της.
Οι δεσποτάδες όπως πάντα προτίμησαν τον συνάδελφο τους. πήγαν στην κηδεία του Μεγάρων. Εκεί θα υπάρξει και διάδοχος κατάσταση. Έπρεπε να δώσουν το παρών για τους κληρικούς που θέλουν να προωθήσουν. Στην κηδεία του Σωτηρόπουλου η αφρόκρεμα των Ιεραρχών της Εκκλησίας μας: Δρυϊνουπόλεως Ανδρέας, Πειραιώς Σεραφείμ, Γόρτυνος Ιερεμίας, Αιτωλίας Κοσμάς. Υπήρξε και καμιά εικοσαριά πρεσβυτέρων και ο απλός λαός. Ο μακαριστός Σωτηρόπουλος θα μπορούσε με το δίκιο του να ρωτήσει «οι δε εννέα που είναι;»
Δεν έχει όμως ανάγκη διότι τώρα είναι κοντά σε αυτόν που διακόνησε στην επίγεια ζωή του.
Η απάντηση στο ερώτημά σου είναι: Dura lex, sed lex. (σκληρός νόμος, αλλά νόμος).
Θα δικαιωθεί όπως ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Υπομονή .
..
Αναστάσιε ορισμένοι άσπονδοι φίλοι σου σε λέγουν «οικουμενιστή».
Εγώ θα σε έλεγα «οικουμενικό».
Σε είδαν να ανηφορίζεις στο Μοναστήρι της Μυρτιάς και να δίνεις το «παρών» στην ακολουθία προσευχής και αποχαιρετισμού του αείμνηστου Νικόλαου Σωτηρόπουλου.
Αυτό σε τιμά.
Άλλοι δια τον φόβο των Ιουδαίων δεν έδωσαν το «παρών» όπως και εγώ.
Ο Φλωρίνης που ήταν; Πάει χάλασε ο κόσμος. Και μη χειρότερα.
Believer είπε...
Ντροπή στον Φλωρίνης που δεν πήγε στην έξοδιο ακολουθία του μακαριστου Νικολάου…

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης... "μην στενοχωρείστε για τον αφορισμό. Την ζωή που έχει ο Νίκος (Σωτηρόπουλος), την ζηλεύουμε εμείς οι μοναχοί. Οι μάρτυρες έχουν στεφάνια σαν αυτά. Οπότε να χαίρεστε!


Γέροντας Αμβρόσιος 2002(ιερά μονή Παναγίας Γαβριώτισας-Αμφίκλεια)...παιδί μου ο Νικόλαος θα πεθάνει και δεν θα συνειτοποιήσουν οι Έλληνες τον φωστήρα θεολογίας που ζει αυτή την στιγμή στον πλανήτη μας. Ας είσαι νέος, να συνεχίσεις να τον έχεις φίλο σου, μέχρι να πεθάνει γιατί είναι ο μοναδικός αληθινά ασυμβίβαστος άνθρωπος στην γή. Ερωτευμένος με τον Χριστό μας.Δαιμονισμένοι στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στον Καρέα σε διάλογο με τον κύριο Σωτηρόπουλο... α'ι' ρε κερατά...μας καίς...πόσοι μείνατε ρε? πόσοι μείνατε? να σου πάρουμε τα πα'ί'δια...εμείς ρε βάζουμε τους παπάδες και τους δεσποτάδες να σε κυνηγούν γιατί λές την αλήθεια ολόκληρη....


υπάρχουν πολλά να αποκαλυφτούν για τον κύριο Σωτηρόπουλο...τώρα είναι μόνο η αρχή...Χριστός Ανέστη κύριε Νίκο...
Μπράβο, Αναστάσιε, πού τιμάς τον σπουδαίο θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Και η τηλεόραση του αχελώου είχε ρεπορτάζ, έτσι έμαθα.
.
ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΟΛΩΝ ΣΑΣ ΠΩΣ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΧΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΑΠΛΟΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ.ΑΣ ΜΗΝ ΤΟΝ ΚΡΙΝΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΥΠΗΡΞΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ.Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΕΦΕΡΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ.ΔΙΩΧΘΗΚΕ,ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΘΗΚΕ,ΛΟΙΔΩΡΗΘΗΚΕ,ΔΕΝ ΠΡΟΑΧΘΗΚΕ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΞΙΖΕ (οπως προαγονται σημερα καποιοι θολολογοι καθηγητες,ανυπαρκτων προσοντων).ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΕΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ,ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ,ΤΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΙΣΕΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ...ΦΟΒΑΜΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ! ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΘΑΥΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.ΝΑΙ,ΝΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ ΤΟΥΣ ! Λ.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ