ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ παγκοσμιοποίησης = «ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ»

ΨΑΛΜΟΣ 2ος

νατί φραξαν θνη, καλαοὶ ἐμελτησαν κενά; 2 παρστησαν οβασιλες τς γς, καοἱ ἄρχοντες συνχθησαν πτατκαττοΚυρου κακαττοχριστοατοῦ. (διψαλμα). 3 Διαῤῥήξωμεν τος δεσμος ατν καὶ ἀποῤῥίψωμεν φ᾿ ἡμν τν ζυγν ατν. 4κατοικν ν ορανος κγελσεται ατος, καὶ ὁ Κριοςκμυκτηριεατος. 5 ττε λαλσει πρς ατος ν ργατοκαὶ ἐν τθυματοταρξει ατος. 6 ᾿Εγδκατεστθην βασιλες π᾿ ατοῦ ἐπΣιν ρος τὸ ἅγιον ατο7 διαγγλλων τπρσταγμα Κυρου. Κριος επε πρς με· υἱός μου εσύ, ἐγσμερον γεγννηκσε. 8 ατησαι παρ᾿ ἐμοῦ, καδσω σοι θνη τν κληρονομαν σου κατν κατσχεσν σου τπρατα τς γς. 9 ποιμανες ατος ν ῥάβδσιδηρᾷ, ὡς σκεη κεραμως συντρψεις ατος. 10 κανν, βασιλες,σνετε, παιδεθητε, πντες οκρνοντες τν γν. 11 δουλεσατε τΚυρίῳ ἐν φβκαὶ ἀγαλλισθε ατῷ ἐν τρμῳ. 12 δρξασθε παιδεας, μποτε ργισθΚριος καὶ ἀπολεσθε ξ δοδικαας. 13 ταν κκαυθῇ ἐν τχει θυμς ατοῦ, μακριοι πντες οπεποιθτες π᾿ ατῷ.

Τούς σωτηρίους τού Χριστού, καί ζωοποιούς λογους, καί τά θαυμαστά έργα, ακούων τε καί βλέπων, φώς εφωτίσθης δι' αυτών τό τής αληθείας, καί χαίρων αυτώ πεπιστευκώς μακάριε, προθύμως καί τοίς άλλοις εκήρυξας, βοών «Η σωτηρία τών βροτών επεφάνη. Ο Ήλιος ανέτειλε τής δικαιοσύνης». Διό πρός τήν επίγνωσιν αυτού Σοφέ καί θείαν πίστιν, πλείστοις εγένου λύχνος καί πυρσός, καί φέγγος τών εν σκότει, όθεν σε πάντες πιστοί μακαρίζομεν.Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ : ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ( ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΥΣ ) ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΝΔΡΩΝ;

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ:
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΝΔΡΩΝ


Ἐρώτηση:
«Τυχαῖα ἄραγε οἱ Σαδδουκαῖοι (Ματθ. κβ΄, 23) μίλησαν γιά τούς ἑπτά ἀδελφούς συζύγους τῆς μιᾶς γυναίκας, ἤ ὑπάρχει κάποιος βαθύτερος λόγος; Καί ἐάν ὑπάρχει, ποιοί εἶναι οἱ ἑπτά ἐκεῖνοι καί ποιά αὐτή ἡ μία;»

Ἀπόκριση:
«Λένε μερικοί ὅτι δέν χωρεῖ ἀλληγορία στά λόγια τῶν ἀξιοκατηγόρητων προσώπων τῆς Γραφῆς. Ἐπειδή ὅμως εἶναι πολύ καλύτερο νά ἐργάζεται κανείς καί νά ζητεῖ ἀδιάκοπα ἀπό τό Θεό νά τοῦ χορηγήσει σοφία καί δύναμη γιά τήν πνευματική κατανόηση τῆς Γραφῆς, παίρνοντας θάρρος ἀπό τίς προσευχές σας ἔχω νά πῶ τά ἀκόλουθα καί γιά τήν ἀπορία αὐτή...
Ἄν προβάλει κάποιος τήν ἄποψη ὅτι αὐτοί οἱ ἑπτά ἄντρες, εἶναι τά ἑπτά χιλιάδες χρόνια, δηλαδή οἱ ἑπτά αἰῶνες, μέ τούς ὁποίους συνέζησε ἡ φύση τῶν ἀνθρώπων, θά λάβει ὄχι χωρίς λόγο καί τόν τόπο τῆς δέουσας θεωρίας. Σέ κανέναν δέ ἀπό αὐτούς τούς ἑπτά ἄντρες, δηλαδή τούς ἑπτά αἰῶνες, στή μελλοντική ζωή δέν θά εἶναι γυναῖκα, καί δέν θά ἀνήκει ἡ φύση μας, ἐπειδή ἔλαβε τέλος ἡ χρονική φύση, καί πλέον αὐτήν (τήν φύση) τήν ἔχει παραλάβει ὁ ὄγδοος ἄντρας, ὁ ἀτελεύτητος αἰῶνας, πού δέν ἔχει τέλος.

(Αγίου Μαξίμου. Φιλοκαλία Τόμος 14 Β σελ. 241 ἤ P. G. 90,392)


Μέ πιό ἁπλά λόγια ἐδῶ ὁ  Ἅγιος Μάξιμος, ἑρμηνεύοντας τήν  ἐρώτηση τῶν Σαδδουκαίων πρός τόν Κύριόν μας, ἐάν μιά γυναῖκα ὅσο ζεῖ παντρευτεῖ ἑπτά ἄνδρες, σέ ποιόν ἀπό αὐτούς τούς ἑπτά ἄνδρες θά ἀνήκει στήν ἄλλη ζωή, ὁ Χριστός τούς ἀπήντησε, ὅτι ἡ γυναῖκα δέν θά ἀνήκει σέ κανέναν ἄνδρα ἀπ’ αὐτούς, μᾶς λέγει (ὁ Ἅγιος Μάξιμος) ὅτι ὁ κάθε ἕνας ἀπό τούς ἑπτά ἄνδρες συμβολίζει καί ἕναν αἰῶνα (χίλια χρόνια), ἐνῶ ἡ γυναῖκα συμβολίζει τήν ἀνθρώπινη φύση μας.
Ἔτσι λοιπόν, ἡ γυναῖκα (ἡ ἀνθρώπινη φύσις) στήν ἄλλη ζωή, δηλαδή στόν ὄγδοο αἰῶνα δέν θά ἀνήκει σέ κανέναν ἀπό τούς ἑπτά ἄνδρες, πού εἶναι οἱ ἑπτά αἰῶνες, τά ἑπτά χιλιάδες χρόνια ὅλου τοῦ κόσμου, δηλαδή ὅλη ἡ παροῦσα ζωή τοῦ
κόσμου, ἀφοῦ ἡ γυναῖκα (ἡ ἀνθρώπινη φύσις) θά πάψει νά εἶναι αὐτή πού ἦταν ὅσο ζοῦσε μέ τούς ἑπτά ἄνδρες της (7 αἰῶνες) καί θά ἀλλάξει μέ τήν ἀνάσταση, γινόμενη ἄφθαρτη, ἀθάνατη καί ἄϋλη.
Ὁ μοναδικός της «ἄνδρας» πλέον θά εἶναι ὁ ὄγδοος αἰῶνας, ἡ αἰώνια ζωή, ὁ ὁποῖος θά εἶναι μόνιμος, χωρίς πέρας καί τέλος.

Δηλαδή μέ ἄλλα λόγια ὁ  Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, μᾶς λέγει ὅτι ὁ κόσμος αὐτός θά ὑπάρχει γιά ἑπτά χιλιάδες χρόνια. Τήν ὄγδοη χιλιετία θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία.

Κατά τ’ ἄλλα, σύμφωνα μέ κάποιους σύγχρονους «σοφούς» κανείς δέν γνωρίζει τό πότε θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία...

Ώρα Μετανοίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

διαφορες τυχαίες αναρτήσεις

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου